#آموزش_سگ_در_منزل

108 posts

TOP POSTS

راست دست يا چپ دست!؟🔺🔺
دوستان هميشه همراه سلام✋️
درست مثل انسانها كه راست دست يا چپ دست هستند، سگها نيز تمايل دارند از يك پنجه خود بيشتر استفاده كنند.🐾
به سگ خودتون در هنگام بازي با اسباب بازي نگاه كنيد و تمايلش رو نسبت به استفاده از يك پنجه رو تشخيص بدين.
در سگها اين حالت رو ترجيح پنجه مي ناميم كه در اكثر اونها ديده ميشه و تعداد كمي از سگها در استفاده از هر دو پنجه ماهرن.
مطالعات متعددي نشان داده كه سگهاي راست پنجه براحتي تحريك نميشن و با محيط و شرايط جديد راحت تر تطبيق پيدا ميكنند در حاليكه سگهاي چپ پنجه نسبت به سگهاي راست پنجه و دو پنجه نسبت به محيطهاي بيگانه تهاجم بيشتري نشان ميدن.
همچنين طبق مطالعات ديگه سگهايي كه حالت ترجيح پنجه ندارن، نسبت به صداي زياد واكنش پذيرترن در حاليكه سگهايي كه حالت ترجيح پنجه در آنها شديدتر است ، بازيگوش تر و با اعتماد به نفس بيشتري هستند و اضطراب و رفتار واكنشي كمتري دارن.
#آموزش_سگ#تربيت_سگ#مربي_سگ#آموزش_سگ_نگهبان#آموزش_سگ_گارد#آموزش_سگ_جستجو#آموزش_سگ_كار#آموزش_سگ_در_منزل#ژرمن_شپهرد#بلژين_مالينويز#راتوايلر#دابرمن#چاوچاو#هاسكي#گلدن_رتريور#
#dog_training #germanshepherd #gsd_video #gsd_page

فروشي: توله بسيار باهوش وزيبا🔺🔺
از نژاد محبوب توي پودل toy poodle
(پودل عروسكي)
سن:٣/٥ ماه
شناسنامه بهداشتي: واكسن كامل
جنسيت: نر
جهت اطلاع از قيمت لطفا تماس بگيريد
📞٠٩١٢١٧٢٢٧٨١
#آموزش_سگ#تربيت_سگ#مربي_سگ#آموزش_سگ_نگهبان#آموزش_سگ_گارد#آموزش_سگ_جستجو#آموزش_سگ_كار#آموزش_سگ_در_منزل#ژرمن_شپهرد#بلژين_مالينويز#راتوايلر#دابرمن#چاوچاو#هاسكي#گلدن_رتريور#فروش_توي_پودل#پودل_عروسكي_#توي_پودل #toy_poodle#dog_training #germanshepherd #gsd_video #gsd_page #gromingservices

فرامين: بنشين،بخواب🔺🔺
ماندن در حالت خوابيده،بيا، ماندن در حالت نشسته و خارج نشدن از درب باز منزل با وجود عوامل محرك خارجي👍🐶
آموزش در حضور صاحب سگ
در باشگاه sv-iran
#آموزش_سگ#تربيت_سگ#مربي_سگ#آموزش_سگ_نگهبان#آموزش_سگ_گارد#آموزش_سگ_جستجو#آموزش_سگ_كار#آموزش_سگ_در_منزل#ژرمن_شپهرد#بلژين_مالينويز#راتوايلر#دابرمن#چاوچاو#هاسكي#گلدن_رتريور#
#dog_training #germanshepherd #gsd_video #gsd_page #gromingservices

آموزش در حضور صاحب سگ
در باشگاه sv-iran
تمرين فرامين بمان،بزن قدش،خوردن و نخوردن تحت فرمان در دوره مقدماتي
نام سگ: بادي
از نژاد زيبا و باهوش گلدن رتريور
سن:٦ ماه
#آموزش_سگ #مربي_سگ #تربيت_سگ #اموزش_سگ_نگهبان #آموزش_سگ_گارد #آموزش_سگ_کار #آموزش_سگ_جستجو #آموزش_سگ_در_منزل #سگ_ژرمن_شپهرد #سگ_گلدن_رتریور #سگ_دابرمن#سگ_راتوايلر#سگ_مالينويز
#dog_trainer #dog_training #germanshepherd #gsd_page #gsd_video #goldenretriever

MOST RECENT

راست دست يا چپ دست!؟🔺🔺
دوستان هميشه همراه سلام✋️
درست مثل انسانها كه راست دست يا چپ دست هستند، سگها نيز تمايل دارند از يك پنجه خود بيشتر استفاده كنند.🐾
به سگ خودتون در هنگام بازي با اسباب بازي نگاه كنيد و تمايلش رو نسبت به استفاده از يك پنجه رو تشخيص بدين.
در سگها اين حالت رو ترجيح پنجه مي ناميم كه در اكثر اونها ديده ميشه و تعداد كمي از سگها در استفاده از هر دو پنجه ماهرن.
مطالعات متعددي نشان داده كه سگهاي راست پنجه براحتي تحريك نميشن و با محيط و شرايط جديد راحت تر تطبيق پيدا ميكنند در حاليكه سگهاي چپ پنجه نسبت به سگهاي راست پنجه و دو پنجه نسبت به محيطهاي بيگانه تهاجم بيشتري نشان ميدن.
همچنين طبق مطالعات ديگه سگهايي كه حالت ترجيح پنجه ندارن، نسبت به صداي زياد واكنش پذيرترن در حاليكه سگهايي كه حالت ترجيح پنجه در آنها شديدتر است ، بازيگوش تر و با اعتماد به نفس بيشتري هستند و اضطراب و رفتار واكنشي كمتري دارن.
#آموزش_سگ#تربيت_سگ#مربي_سگ#آموزش_سگ_نگهبان#آموزش_سگ_گارد#آموزش_سگ_جستجو#آموزش_سگ_كار#آموزش_سگ_در_منزل#ژرمن_شپهرد#بلژين_مالينويز#راتوايلر#دابرمن#چاوچاو#هاسكي#گلدن_رتريور#
#dog_training #germanshepherd #gsd_video #gsd_page

💥مژده به هواداران پاگ💥
فروش توله هاى پاگ
ماده و نر وارداتي ٣ ماهه
رنگ هاى مشكى و نخودى
بسيار زيبا و اصيل
واكسينه و انگل زدايى شده
قيمت ٣.٢٠٠.٠٠٠ تومان

برای سفارش به کانال تلگرام t.me/animalsss مراجعه فرمایید
#آموزش_سگ #اموزش_دستشویی_سگ #فروش_سگ
#پامرانین #اشپیتز #هاسکی #تریر #بول_داگ #تربیت_سگ #مربی_سگ #آموزش_سگ_نگهبان #آموزش_سگ_گارد #آموزش_سگ_جستجو #آموزش_سگ_کار #آموزش_سگ_در_منزل #خرید_سگ #ژرمن_شپرد #بلژین_مالینویز #راتوایلر #دابرمن #چاوچاو #گلدن_رتریور #سگ_جنگی #سگ_آپارتمانی #بازار #تخفیف #منوتو_پلاس #ویدئو

💥مژده به هواداران پاگ💥
فروش توله پاگ
ماده وارداتى ٣ ماهه
نخودي
بسيار زيبا و اصيل
واكسينه و انگل زدايى شده
قيمت ٣.٢٠٠.٠٠٠ تومان
برای سفارش به کانال تلگرام t.me/animalsss مراجعه فرمایید
#آموزش_سگ #اموزش_دستشویی_سگ #فروش_سگ
#پامرانین #اشپیتز #هاسکی #تریر #بول_داگ #تربیت_سگ #مربی_سگ #آموزش_سگ_نگهبان #آموزش_سگ_گارد #آموزش_سگ_جستجو #آموزش_سگ_کار #آموزش_سگ_در_منزل #خرید_سگ #ژرمن_شپرد #بلژین_مالینویز #راتوایلر #دابرمن #چاوچاو #گلدن_رتریور #سگ_جنگی #سگ_آپارتمانی #بازار #تخفیف #منوتو_پلاس #ویدئو

فروش توله هاي آمريكن آكيتا
نر و ماده ٢.٥ ماهه
بسيار اصيل و زيبا همدمي مهربان
وارداتي از روسيه
همراه با ميكروچيپ و پاسپورت
قيمت ٧.٠٠٠.٠٠٠ تومان
ارسال به تمام نقاط ايران

برای سفارش به کانال تلگرام t.me/animalsss مراجعه فرمایید
#آموزش_سگ #اموزش_دستشویی_سگ #فروش_سگ
#پامرانین #اشپیتز #هاسکی #تریر #بول_داگ #تربیت_سگ #مربی_سگ #آموزش_سگ_نگهبان #آموزش_سگ_گارد #آموزش_سگ_جستجو #آموزش_سگ_کار #آموزش_سگ_در_منزل #خرید_سگ #ژرمن_شپرد #بلژین_مالینویز #راتوایلر #دابرمن #چاوچاو #گلدن_رتریور #سگ_جنگی #سگ_آپارتمانی #بازار #تخفیف #منوتو_پلاس #ویدئو

Zhoupig dog center.مرکز تخصصی سگ ژوپیگ🐺🐩:
فروش توى پودل وارداتى
ماده ٣ ماهه
واكسينه شده و انگل زدايى شده
با مدارك و گواهى سلامت
قيمت ٣.٥٠٠.٠٠٠ تومان

برای سفارش به کانال تلگرام t.me/animalsss مراجعه فرمایید
#آموزش_سگ #اموزش_دستشویی_سگ #فروش_سگ
#پامرانین #اشپیتز #هاسکی #تریر #بول_داگ #تربیت_سگ #مربی_سگ #آموزش_سگ_نگهبان #آموزش_سگ_گارد #آموزش_سگ_جستجو #آموزش_سگ_کار #آموزش_سگ_در_منزل #خرید_سگ #ژرمن_شپرد #بلژین_مالینویز #راتوایلر #دابرمن #چاوچاو #گلدن_رتریور #سگ_جنگی #سگ_آپارتمانی #بازار #تخفیف #منوتو_پلاس #ویدئو

Zhoupig dog center.مرکز تخصصی سگ ژوپیگ🐺🐩:
فروش توله هاي پامرانيان خرسي
نر و ماده ٣ ماهه موجود
واكسن خورده و انگل زدايي شده
همراه با پاسپورت و شناسنامه
وارداتي از اكراين
قيمت ٧.٥٠٠.٠٠٠ تومان
ارسال به تمام نقاط ايران
برای سفارش به کانال تلگرام t.me/animalsss مراجعه کنید
#آموزش_سگ #اموزش_دستشویی_سگ #فروش_سگ
#پامرانین #اشپیتز #هاسکی #تریر #بول_داگ #تربیت_سگ #مربی_سگ #آموزش_سگ_نگهبان #آموزش_سگ_گارد #آموزش_سگ_جستجو #آموزش_سگ_کار #آموزش_سگ_در_منزل #خرید_سگ #ژرمن_شپرد #بلژین_مالینویز #راتوایلر #دابرمن #چاوچاو #گلدن_رتریور #سگ_جنگی #سگ_آپارتمانی #بازار #تخفیف #منوتو_پلاس #ویدئو

#نکته_آموزشی

سگ خوب تربیت کردن
به اين معنا نيست که درهاي تجربه را برای سگمان ببندیم
و فقط پرهیز و اجتناب را به آن گوش زد کنیم
به سگ ها فرصت تجربه کردن همراه با نظارت را بدهیم ....... این مسیری است که سگ ما خوب تربیت میشود
مطالب آموزشی بیشتر در کانال 👇👇👇👇
https://t.me/animalsss
#آموزش_سگ #اموزش_دستشویی_سگ #فروش_سگ
#پامرانین #اشپیتز #هاسکی #تریر #بول_داگ #تربیت_سگ #مربی_سگ #آموزش_سگ_نگهبان #آموزش_سگ_گارد #آموزش_سگ_جستجو #آموزش_سگ_کار #آموزش_سگ_در_منزل #خرید_سگ #ژرمن_شپرد #بلژین_مالینویز #راتوایلر #دابرمن #چاوچاو #گلدن_رتریور #سگ_جنگی #سگ_آپارتمانی #بازار #تخفیف #منوتو_پلاس #ویدئو #حیوانات_اهلی

فروشي: توله بسيار باهوش وزيبا🔺🔺
از نژاد محبوب توي پودل toy poodle
(پودل عروسكي)
سن:٣/٥ ماه
شناسنامه بهداشتي: واكسن كامل
جنسيت: نر
جهت اطلاع از قيمت لطفا تماس بگيريد
📞٠٩١٢١٧٢٢٧٨١
#آموزش_سگ#تربيت_سگ#مربي_سگ#آموزش_سگ_نگهبان#آموزش_سگ_گارد#آموزش_سگ_جستجو#آموزش_سگ_كار#آموزش_سگ_در_منزل#ژرمن_شپهرد#بلژين_مالينويز#راتوايلر#دابرمن#چاوچاو#هاسكي#گلدن_رتريور#فروش_توي_پودل#پودل_عروسكي_#توي_پودل #toy_poodle#dog_training #germanshepherd #gsd_video #gsd_page #gromingservices

فرامين: بنشين،بخواب🔺🔺
ماندن در حالت خوابيده،بيا، ماندن در حالت نشسته و خارج نشدن از درب باز منزل با وجود عوامل محرك خارجي👍🐶
آموزش در حضور صاحب سگ
در باشگاه sv-iran
#آموزش_سگ#تربيت_سگ#مربي_سگ#آموزش_سگ_نگهبان#آموزش_سگ_گارد#آموزش_سگ_جستجو#آموزش_سگ_كار#آموزش_سگ_در_منزل#ژرمن_شپهرد#بلژين_مالينويز#راتوايلر#دابرمن#چاوچاو#هاسكي#گلدن_رتريور#
#dog_training #germanshepherd #gsd_video #gsd_page #gromingservices

رفع پرخاشگري از فيدو:🔺🔺
دوستان فيدو ژرمن ١٠ ماه است كه تو سن ٤/٥ ماهگي توسط صاحبش به يه مركز جهت اموزشهاي دوره مقدماتي و پيشرفته سپرده ميشه،بعد از مدت ٤ ماه كه برميگرده به خونه با يه سگ بسيار پرخاشگر مواجه ميشن كه افراد غريبه و همچنين اعضاي خانواده جز صاحب اصليش از حمله و آسيبش در امان نيستن و حمله هاي مكرري رو تابحال داشته.
همينطور كه در فيلم هم مشاهده ميكنين در جلسه اول با وجود داشتن پوزه بند بازهم كار بدش رو براي حمله به سمت من تكرار ميكنه.
خوشبختانه بعد از صحبتهايي كه با آقاي آتش بار (صاحب فيدو) داشتم و نكاتي رو كه ايشون اجرا كردن كار رو به جايي رسونديم كه در جلسه چهارم پوزه بند رو ازش باز كرديم،كنارش راه ميرم و خوردني دريافت ميكنه و در جلسه پنجم بند و قلادش رو خودم در اختيار گرفتم.
✅دوستاني كه سگ بزرگ جثه دارن هيچگاه فراموش نكنن اولين وظيفه اي كه در قبال سگشون دارن اجتماعي بار آوردنشِ.
آموزش در حضور صاحب سگ در باشگاه sv-iran
#آموزش_سگ#تربيت_سگ#مربي_سگ#آموزش_سگ_نگهبان#آموزش_سگ_گارد#آموزش_سگ_جستجو#آموزش_سگ_كار#آموزش_سگ_در_منزل#ژرمن_شپهرد#بلژين_مالينويز#راتوايلر#دابرمن#چاوچاو#هاسكي#گلدن_رتريور#
#dog_training #germanshepherd #gsd_video #gsd_page #gromingservices

Zhoupig dog center.مرکز تخصصی سگ ژوپیگ🐺🐩:
ده مطلب که اگه سگ شما میتونست صحبت کنه بهتون میگفت
۱. دوست من عمر من کوتاهه حدود ۱۰ تا ۱۵ سال عمر میکنم هر جدایی از تو برام شدیدا دردناکه قبل از اینکه منو بگیری اینو به یاد داشته باش
۲.به من وقت بده بفهمم چه چیزی از من میخوای و چه توقعی از من داری مخصوصا وقتی خیلی کوچک هستم
۳.به من اعتماد کن این قضیه تو پیشرفت من خیلی خیلی موثره و در رفتار منم تاثیر میزاره
۴.به مدت طولانی از من ناراحت نباش چون من یادم نمیاد تو چرا عصبانی هستی و این جریان کلافه ام میکنه و تورو خدا به عنوان تنبیه منو تو اتاق حبس نکن روم تاثیر بدی میزاره
۵.تو همه چیز داری تفریحت ..شغلت ..همسرت و دوستات.......اما من فقط و فقط تو رو دارم اینو یادت باشه
۶.گاهی اوقات با من حرف بزن میدونم که حرفهاتو نمیفهمم اما صدات رو میشنوم و از تن صدات لذت میبرم و مطمئن باش حال و هوات رو میفهمم چون واقعا عاشقتم
۷.مطمئن باش هر وقت و به هر نحوی به من جایزه بدی من متوجه میشم و یادم میمونه اما بداخلاقیات رو یادم نمیمونه توام سعی کن خوبیامو فراموش نکنی
۸.هر وقت خواستی منو بزنی اینو یادت باشه که من دندونهای تیزی دارم که به راحتی میتونه بهت آسیب برسونه اما من چون عاشقتم انتخاب کردم و تصمیم گرفتم از دندونهام در برابر تو استفاده نکنم
۹.قبل از اینکه منو بخاطر عدم همکاری یا تنبل بودن و چاق بودن و غیره سرزنش کنی از خودت بپرس شاید چیزی داره منو اذیت میکنه شاید درست تغذیه نمیشم و مشکل سلامتی دارم یادت باشه من هر سال دارم به مرگم نزدیکتر میشم
۱۰.وقتی پیر میشم هوای منو داشته باش البته توام پیر میشی اما نه به زودی من وقتی من پیر شدم نکنه منو از خونمون و خودت دور کنی در هنگام مرگم کنارم باش و نگو نمیتونم یا دلشو ندارم .عشق من ما با هم کلی خاطرات تلخ و شیرین داشتیم .اینو بدون همه چیز در کنار تو برام آسون میشه حتی مرگم !
و در آخر یادت باشه از اول زندگیم تا لحظه مرگم عاشقت بودم... مطالب آموزشی بیشتر در کانال 👇👇👇👇
https://t.me/joinchat/AAAAAEQzD0VWr1EWsPoCTA

___________________
#آموزش_سگ #اموزش_دستشویی_سگ #فروش_سگ
#پامرانین #اشپیتز #هاسکی #تریر #بول_داگ #تربیت_سگ #مربی_سگ #آموزش_سگ_نگهبان #آموزش_سگ_گارد #آموزش_سگ_جستجو #آموزش_سگ_کار #آموزش_سگ_در_منزل #خرید_سگ #ژرمن_شپرد #بلژین_مالینویز #راتوایلر #دابرمن #چاوچاو #گلدن_رتریور
#dog_and_puppy_features #dog #dogs #dog_of_instagram #dog_trainer #gsd_video

Most Popular Instagram Hashtags