#آموزش_ساز_دف

MOST RECENT

دونوازی پیانو و دف.... آقای افشین خلج و خانم آتنا حمزه

@afshinkhalaj
@atenahamzeh
@hapadrums
@padoukpercussion
دف هاپا با پوست کمپانی ریمو

https://t.me/hapadrums
https://t.me/pejmanhadadi2
https://m.facebook.com/hapadrums/
www.hapadrums.com

#daf #percussion #pejman #hadadi #hapa #padouk #drums #hapadums #concert #percussionist #music #remo #hapa_players
#پژمان #ساز_کوبه_ای #پرکاشن #هاپا #هاپا_درامز #کنسرت #پادوک #رمو #آموزش_موسیقی #آموزش_ساز_دف #ساز #ساز_دف_کوبه_ای #نوازندگان_هاپا #افشین_خلج #آتنا_حمزه

آقای فوتبالیست کیان سنگانی... از هنرجویان خانم نگار اعزازی

@hapadrums
@negar_ezazi
@bijan_kamkar
@padoukpercussion
@kian_sangani
دف هاپا با پوست کمپانی ریمو

https://t.me/hapadrums
https://t.me/pejmanhadadi2
https://m.facebook.com/hapadrums/
www.hapadrums.com

#daf #percussion #pejman #hadadi #hapa #padouk #drums #hapadums #concert #percussionist #music #remo #hapa_players
#پژمان #ساز_کوبه_ای #پرکاشن #هاپا #هاپا_درامز #کنسرت #پادوک #رمو #آموزش_موسیقی #نوازندگان_هاپا #آموزش_ساز_دف #ساز #ساز_دف_کوبه_ای

تاریخچه حضور دف در موسیقی
با ذکر و سماء آنها آمیخته شد بطوریکه ذکرها در هر مقامی با ریتم خاص خود در دف همراه هستند و بعبارتی هر ذکری مقام خود را دارد که مقامهای دف نام دارند. مقام‌های دف در طرایق کسنزانی و قادری و دیگر طرایق از ۷ تا ۱۰ مقام اصلی هستند.
#the_daf#instrument#music#percussion#musica#🎼#percussions#🎵#موسیقی#🎶#ساز#ساز_دف#دف#پرکاشن#پرکاشنیست#ساز_ضربی#کوبه_ای#ساز_کوبه_ای#تدریس_ساز_دف#آموزش_ساز_دف_
_ویژه_بانوان#تدریس_موسیقی#کوبه_ای_نوازان_مربی_موسیقی #آموزش_غیر_حضوری_ساز_دف#دفنوازان#دفنواز#موسیقی_ضربی#دفنوازی#دف_نواز_آموزش_موسیقی#آموزش_ساز_دف#مریم_عبدالهی

تاریخچه حضور دف در موسیقی
در دوران پیش از اسلام دف در موسیقی ایرانی و کردی حضور داشته بطوریکه رد پای ریتم‌های آن هنوز در موسیقی کردی وجود دارد، اما با ورود اسلام به‌دلیل حرام بودن موسیقی این ساز جهت بقای خود در خانقاه‌ها و تکایای کردستان بست نشست و برای بیش از ۱۳ قرن در خانقاه‌های کردستان همدم دراویش کردستان شد.

#the_daf#instrument#music#percussion#musica#🎼#percussions#🎵#موسیقی#🎶#ساز#ساز_دف#دف#پرکاشن#پرکاشنیست#ساز_ضربی#کوبه_ای#ساز_کوبه_ای#تدریس_ساز_دف#آموزش_ساز_دف_
_ویژه_بانوان#تدریس_موسیقی#کوبه_ای_نوازان_مربی_موسیقی #آموزش_غیر_حضوری_ساز_دف#دفنوازان#دفنواز#موسیقی_ضربی#دفنوازی#دف_نواز_آموزش_موسیقی#آموزش_ساز_دف#مریم_عبدالهی

#Repost from @hapa_players - کلاس هماهنگی ریتم و ملودی آقای نیما حدادی
نوازنده ی تار: آقای طاهری پور

@hapadrums
@nima_haddadi_daf
@padoukpercussion
@j.taheripour
دف هاپا با پوست کمپانی ریمو

https://t.me/hapadrums
https://t.me/pejmanhadadi2
https://m.facebook.com/hapadrums/
www.hapadrums.com

#daf #percussion #pejman #hadadi #hapa #padouk #drums #hapadums #concert #percussionist #music #remo #hapa_players
#پژمان #ساز_کوبه_ای #پرکاشن #هاپا #هاپا_درامز #کنسرت #پادوک #رمو #آموزش_موسیقی #آموزش_ساز_دف #ساز #ساز_دف_کوبه_ای #موسیقی_ایرانی #تار #percussion_world
#percussion_world
@percussion_world

کلاس هماهنگی ریتم و ملودی آقای نیما حدادی
نوازنده ی تار: آقای طاهری پور

@hapadrums
@nima_haddadi_daf
@padoukpercussion
@j.taheripour
دف هاپا با پوست کمپانی ریمو

https://t.me/hapadrums
https://t.me/pejmanhadadi2
https://m.facebook.com/hapadrums/
www.hapadrums.com

#daf #percussion #pejman #hadadi #hapa #padouk #drums #hapadums #concert #percussionist #music #remo #hapa_players
#پژمان #ساز_کوبه_ای #پرکاشن #هاپا #هاپا_درامز #کنسرت #پادوک #رمو #آموزش_موسیقی #آموزش_ساز_دف #ساز #ساز_دف_کوبه_ای #موسیقی_ایرانی #تار

دف:
این ساز را به زبان فارسی “دَف” و به عربی “دُف” می نامند.این ساز را می توان در دسته ساز های محلی و مقامی نیز قرار داد. قدمت این ساز به دوره ساسانیان بر می گردد ولی قدرت استفاده این ساز در گروه های سنتی کمتر از ۴۰ سال می باشد.

#the_daf#instrument#music#percussion#musica#🎼#percussions#🎵#موسیقی#🎶#ساز#ساز_دف#دف#پرکاشن#پرکاشنیست#ساز_ضربی#کوبه_ای#ساز_کوبه_ای#تدریس_ساز_دف#آموزش_ساز_دف_
_ویژه_بانوان#تدریس_موسیقی#کوبه_ای_نوازان_مربی_موسیقی #آموزش_غیر_حضوری_ساز_دف#دفنوازان#دفنواز#موسیقی_ضربی#دفنوازی#دف_نواز_آموزش_موسیقی#آموزش_ساز_دف#مریم_عبدالهی

۴/۲ - بداهه نوازی آقای پوریا بهرامی سرپرست گروه کوبه ای "یارهو" در مشهد

@hapadrums
@puriyabahrami_daf
@padoukpercussion
دف هاپا با پوست کمپانی ریمو

https://t.me/hapadrums
https://t.me/pejmanhadadi2
https://m.facebook.com/hapadrums/
www.hapadrums.com

#daf #percussion #pejman #hadadi #hapa #padouk #drums #hapadums #concert #percussionist #music #remo #hapa_players #kurdistan
#پژمان #ساز_کوبه_ای #پرکاشن #هاپا #هاپا_درامز #کنسرت #پادوک #رمو #آموزش_موسیقی #کردستان #بوکان #آموزش_ساز_دف #ساز #ساز_دف_کوبه_ای #پوریا_بهرامی

ساز دف:
این ساز متشکل است از حلقه ای چوبی به عرض ۵ تا ۷ سانتی متر و قطر دایره ای از ۲۵ تا ۴۰ سانتی متر که بر یکی از سطوح جنبی  دایره ای شکل آن پوست کشیده شده و در جدار داخلی ساز حدود چهل حلقه فلزی کوچک به فواصل مساوی آویزان شده است. پوست استفاده شده در این ساز از پوست طبیعی گوسفند ، الیاف طبیعی و یا پلاستیک ( تلق ) می باشد.

#the_daf#instrument#music#percussion#musica#🎼#percussions#🎵#موسیقی#🎶#ساز#ساز_دف#دف#پرکاشن#پرکاشنیست#ساز_ضربی#کوبه_ای#ساز_کوبه_ای#تدریس_ساز_دف#آموزش_ساز_دف_
_ویژه_بانوان#تدریس_موسیقی#کوبه_ای_نوازان_مربی_موسیقی #آموزش_غیر_حضوری_ساز_دف#دفنوازان#دفنواز#موسیقی_ضربی#دفنوازی#دف_نواز_آموزش_موسیقی#آموزش_ساز_دف#مریم_عبدالهی

دف رایج در ممالک اسلامی را بر حسب تاب و دارا بودن صفحات ،جیرینگی و زنگ های آن به هفت نوع تقسیم می کنند:
۱-دف مربع ۲-دف مستطیل ۳-دف مستطیل با حلقه ۴-دف مستطیل با زنگوله ۵-دایره زنگی ۶-دف دو رویه ۷-دف بی پوست همراه با زنگوله

#the_daf#instrument#music#percussion#musica#🎼#percussions#🎵#موسیقی#🎶#ساز#ساز_دف#دف#پرکاشن#پرکاشنیست#ساز_ضربی#کوبه_ای#ساز_کوبه_ای#تدریس_ساز_دف#آموزش_ساز_دف_
_ویژه_بانوان#تدریس_موسیقی#کوبه_ای_نوازان_مربی_موسیقی #آموزش_غیر_حضوری_ساز_دف#دفنوازان#دفنواز#موسیقی_ضربی#دفنوازی#دف_نواز_آموزش_موسیقی#آموزش_ساز_دف#مریم_عبدالهی

قطعه ی 4/2 - دونوازی رهام اسدی و عاطفه راحم

@hapadrums
@roham_asadiii
@ateferahem
@padoukpercussion
دف هاپا با پوست کمپانی ریمو

https://t.me/hapadrums
https://t.me/pejmanhadadi2
https://m.facebook.com/hapadrums/
www.hapadrums.com

#daf #percussion #pejman #hadadi #hapa #padouk #drums #hapadums #concert #percussionist #music #remo #hapa_players
#پژمان #ساز_کوبه_ای #پرکاشن #هاپا #هاپا_درامز #کنسرت #پادوک #رمو #آموزش_موسیقی #آموزش_ساز_دف #ساز #ساز_دف_کوبه_ای

ساز دف به دلیل این که دف را از سن ۹ الی ۸۰ سالگی می توان فرا گرفت اندازه های کوچک ، متوسط و بزرگ برای آن طراحی شده است.
این ساز بر خلاف اکثر ساز ها از نتهای متداول دو ،ر ،می و ….. استفاده نمی شود و نت هایی که برای آموزش این ساز استفاده می شوند ،اَشکالی قرار دادی بین نوازندگان دف هستند.

#the_daf#instrument#music#percussion#musica#🎼#percussions#🎵#موسیقی#🎶#ساز#ساز_دف#دف#پرکاشن#پرکاشنیست#ساز_ضربی#کوبه_ای#ساز_کوبه_ای#تدریس_ساز_دف#آموزش_ساز_دف_
_ویژه_بانوان#تدریس_موسیقی#کوبه_ای_نوازان_مربی_موسیقی #آموزش_غیر_حضوری_ساز_دف#دفنوازان#دفنواز#موسیقی_ضربی#دفنوازی#دف_نواز_آموزش_موسیقی#آموزش_ساز_دف#مریم_عبدالهی

دف چهارگوش:
در ایران پیش از اسلام متداول بود که امروزه متروک شده است.در حال حاضر در تعداد معدودی از ارکستر های ایرانی و بیشتر در ارکسترهای آذربایجان یکی از سازهای اصلی به شمار می رود.در سنندج دف به عنوان یک ساز مذهبی به کار می رود.

#the_daf#instrument#music#percussion#musica#🎼#percussions#🎵#موسیقی#🎶#ساز#ساز_دف#دف#پرکاشن#پرکاشنیست#ساز_ضربی#کوبه_ای#ساز_کوبه_ای#تدریس_ساز_دف#آموزش_ساز_دف_
_ویژه_بانوان#تدریس_موسیقی#کوبه_ای_نوازان_مربی_موسیقی #آموزش_غیر_حضوری_ساز_دف#دفنوازان#دفنواز#موسیقی_ضربی#دفنوازی#دف_نواز_آموزش_موسیقی#آموزش_ساز_دف#مریم_عبدالهی

تک نوازی آقای ماردین فرجی از بوکان، کردستان

@hapadrums
@mardin_faraji
@padoukpercussion
دف هاپا با پوست کمپانی ریمو

https://t.me/hapadrums
https://t.me/pejmanhadadi2
https://m.facebook.com/hapadrums/
www.hapadrums.com

#daf #percussion #pejman #hadadi #hapa #padouk #drums #hapadums #concert #percussionist #music #remo #hapa_players #kurdistan
#پژمان #ساز_کوبه_ای #پرکاشن #هاپا #هاپا_درامز #کنسرت #پادوک #رمو #آموزش_موسیقی #کردستان #بوکان #آموزش_ساز_دف #ساز #ساز_دف_کوبه_ای

آقای نیما حدادی و هنرجوی پرتلاششون دانیال نیر

@hapadrums
@nima_haddadi_daf
@padoukpercussion
@danial_nayyer .
دف هاپا با پوست کمپانی ریمو

https://t.me/hapadrums
https://t.me/pejmanhadadi2
https://m.facebook.com/hapadrums/
www.hapadrums.com

#daf #percussion #pejman #hadadi #hapa #padouk #drums #hapadums #concert #percussionist #music #remo #hapa_players
#پژمان #ساز_کوبه_ای #پرکاشن #هاپا #هاپا_درامز #کنسرت #پادوک #رمو #آموزش_موسیقی #آموزش_ساز_دف #ساز #ساز_دف_کوبه_ای

Most Popular Instagram Hashtags