[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#آموزش_اندروید

MOST RECENT

.
✅ اگر سایت یا اپلیکیشن دارید اندرویدزوم بررسی کاملی از کسب و کار شما در سایت قرار میده تا در صفحه اول گوگل دیده شوید! 🔗 برای شرایط و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
@androidzoom.ir
@androidzoom.ir
@androidzoom.ir
#اندروید #اندرویدزوم #آموزش_اندروید #تبلیغات#تبلیغات_گوگل#تبلیغات_خلاق #تبلیغات_محیطی

مخفی کردن پیام ها از چشمان دیگران در لاک اسکرین

آخرین اندروید از امکان جالبی بهره می برد؛ اینکه می تواند پیام های شما و یا کلا هر پیغامی را در Lock Screen نشان دهد. البته این امکان در کنار خوبی خود، تا حدودی فلسفه حالت قفل صفحه نمایش را زیر سوال برده است! می توانید کل این ویژگی را از کار انداخته یا صرفا اپلیکیشن های حساس را بلوکه کنید. به تنظیمات (Settings) رفته و وارد Sound & Notification شوید. اطمینان یابید گزینه When Device is Locked عبارت ‘show all unlocked content’ را نشان می دهد. حال وارد Notifications شده و هر اپلیکیشنی را که می خواهید پیامش دیده نشود بر روی حالت Sensitive قرار دهید.

#اندروید #آموزش #اموزش #آندروید #آموزشاندروید #اموزشاندروید #آموزشآندروید #اموزشآندروید #گوگل #سامسونگ #سونی #الجی #ال_جی #هواوی #اپل #رام #رام_رسمی #اموزش_اندروید #آموزش_آندروید #آموزش_آندروید #آموزش_اندروید #بازی #برنامه #اپ #اپلیکشن #گیم #هک

مخفی کردن پیام ها از چشمان دیگران در لاک اسکرین

آخرین اندروید از امکان جالبی بهره می برد؛ اینکه می تواند پیام های شما و یا کلا هر پیغامی را در Lock Screen نشان دهد. البته این امکان در کنار خوبی خود، تا حدودی فلسفه حالت قفل صفحه نمایش را زیر سوال برده است! می توانید کل این ویژگی را از کار انداخته یا صرفا اپلیکیشن های حساس را بلوکه کنید. به تنظیمات (Settings) رفته و وارد Sound & Notification شوید. اطمینان یابید گزینه When Device is Locked عبارت ‘show all unlocked content’ را نشان می دهد. حال وارد Notifications شده و هر اپلیکیشنی را که می خواهید پیامش دیده نشود بر روی حالت Sensitive قرار دهید.

#اندروید #آموزش #اموزش #آندروید #آموزشاندروید #اموزشاندروید #آموزشآندروید #اموزشآندروید #گوگل #سامسونگ #سونی #الجی #ال_جی #هواوی #اپل #رام #رام_رسمی #اموزش_اندروید #آموزش_آندروید #آموزش_آندروید #آموزش_اندروید #بازی #برنامه #اپ #اپلیکشن #گیم #هک

مخفی کردن پیام ها از چشمان دیگران در لاک اسکرین

آخرین اندروید از امکان جالبی بهره می برد؛ اینکه می تواند پیام های شما و یا کلا هر پیغامی را در Lock Screen نشان دهد. البته این امکان در کنار خوبی خود، تا حدودی فلسفه حالت قفل صفحه نمایش را زیر سوال برده است! می توانید کل این ویژگی را از کار انداخته یا صرفا اپلیکیشن های حساس را بلوکه کنید. به تنظیمات (Settings) رفته و وارد Sound & Notification شوید. اطمینان یابید گزینه When Device is Locked عبارت ‘show all unlocked content’ را نشان می دهد. حال وارد Notifications شده و هر اپلیکیشنی را که می خواهید پیامش دیده نشود بر روی حالت Sensitive قرار دهید.

#اندروید #آموزش #اموزش #آندروید #آموزشاندروید #اموزشاندروید #آموزشآندروید #اموزشآندروید #گوگل #سامسونگ #سونی #الجی #ال_جی #هواوی #اپل #رام #رام_رسمی #اموزش_اندروید #آموزش_آندروید #آموزش_آندروید #آموزش_اندروید #بازی #برنامه #اپ #اپلیکشن #گیم #هک

مخفی کردن پیام ها از چشمان دیگران در لاک اسکرین

آخرین اندروید از امکان جالبی بهره می برد؛ اینکه می تواند پیام های شما و یا کلا هر پیغامی را در Lock Screen نشان دهد. البته این امکان در کنار خوبی خود، تا حدودی فلسفه حالت قفل صفحه نمایش را زیر سوال برده است! می توانید کل این ویژگی را از کار انداخته یا صرفا اپلیکیشن های حساس را بلوکه کنید. به تنظیمات (Settings) رفته و وارد Sound & Notification شوید. اطمینان یابید گزینه When Device is Locked عبارت ‘show all unlocked content’ را نشان می دهد. حال وارد Notifications شده و هر اپلیکیشنی را که می خواهید پیامش دیده نشود بر روی حالت Sensitive قرار دهید.

#اندروید #آموزش #اموزش #آندروید #آموزشاندروید #اموزشاندروید #آموزشآندروید #اموزشآندروید #گوگل #سامسونگ #سونی #الجی #ال_جی #هواوی #اپل #رام #رام_رسمی #اموزش_اندروید #آموزش_آندروید #آموزش_آندروید #آموزش_اندروید #بازی #برنامه #اپ #اپلیکشن #گیم #هک

مخفی کردن پیام ها از چشمان دیگران در لاک اسکرین

آخرین اندروید از امکان جالبی بهره می برد؛ اینکه می تواند پیام های شما و یا کلا هر پیغامی را در Lock Screen نشان دهد. البته این امکان در کنار خوبی خود، تا حدودی فلسفه حالت قفل صفحه نمایش را زیر سوال برده است! می توانید کل این ویژگی را از کار انداخته یا صرفا اپلیکیشن های حساس را بلوکه کنید. به تنظیمات (Settings) رفته و وارد Sound & Notification شوید. اطمینان یابید گزینه When Device is Locked عبارت ‘show all unlocked content’ را نشان می دهد. حال وارد Notifications شده و هر اپلیکیشنی را که می خواهید پیامش دیده نشود بر روی حالت Sensitive قرار دهید.

#اندروید #آموزش #اموزش #آندروید #آموزشاندروید #اموزشاندروید #آموزشآندروید #اموزشآندروید #گوگل #سامسونگ #سونی #الجی #ال_جی #هواوی #اپل #رام #رام_رسمی #اموزش_اندروید #آموزش_آندروید #آموزش_آندروید #آموزش_اندروید #بازی #برنامه #اپ #اپلیکشن #گیم #هک

مخفی کردن پیام ها از چشمان دیگران در لاک اسکرین

آخرین اندروید از امکان جالبی بهره می برد؛ اینکه می تواند پیام های شما و یا کلا هر پیغامی را در Lock Screen نشان دهد. البته این امکان در کنار خوبی خود، تا حدودی فلسفه حالت قفل صفحه نمایش را زیر سوال برده است! می توانید کل این ویژگی را از کار انداخته یا صرفا اپلیکیشن های حساس را بلوکه کنید. به تنظیمات (Settings) رفته و وارد Sound & Notification شوید. اطمینان یابید گزینه When Device is Locked عبارت ‘show all unlocked content’ را نشان می دهد. حال وارد Notifications شده و هر اپلیکیشنی را که می خواهید پیامش دیده نشود بر روی حالت Sensitive قرار دهید.

#اندروید #آموزش #اموزش #آندروید #آموزشاندروید #اموزشاندروید #آموزشآندروید #اموزشآندروید #گوگل #سامسونگ #سونی #الجی #ال_جی #هواوی #اپل #رام #رام_رسمی #اموزش_اندروید #آموزش_آندروید #آموزش_آندروید #آموزش_اندروید #بازی #برنامه #اپ #اپلیکشن #گیم #هک

برخی از کد هایی که در گیت هاب وجود دارند توسط هکر ها نوشته شده اند که به صورت بد افزار عمل میکنند
لطفا هر کدی را از گیت هاب استفاده نکنید

#گیت#گیت_هاب#اندروید#اندرویدپرشین#آموزش_اندروید#آموزش_برنامه_نویسی_اندروید#هک

مخفی کردن پیام ها از چشمان دیگران در لاک اسکرین

آخرین اندروید از امکان جالبی بهره می برد؛ اینکه می تواند پیام های شما و یا کلا هر پیغامی را در Lock Screen نشان دهد. البته این امکان در کنار خوبی خود، تا حدودی فلسفه حالت قفل صفحه نمایش را زیر سوال برده است! می توانید کل این ویژگی را از کار انداخته یا صرفا اپلیکیشن های حساس را بلوکه کنید. به تنظیمات (Settings) رفته و وارد Sound & Notification شوید. اطمینان یابید گزینه When Device is Locked عبارت ‘show all unlocked content’ را نشان می دهد. حال وارد Notifications شده و هر اپلیکیشنی را که می خواهید پیامش دیده نشود بر روی حالت Sensitive قرار دهید.

#اندروید #آموزش #اموزش #آندروید #آموزشاندروید #اموزشاندروید #آموزشآندروید #اموزشآندروید #گوگل #سامسونگ #سونی #الجی #ال_جی #هواوی #اپل #رام #رام_رسمی #اموزش_اندروید #آموزش_آندروید #آموزش_آندروید #آموزش_اندروید #بازی #برنامه #اپ #اپلیکشن #گیم #هک

.
✅ اگر سایت یا اپلیکیشن دارید اندرویدزوم بررسی کاملی از کسب و کار شما در سایت قرار میده تا در صفحه اول گوگل دیده شوید! 🔗 برای شرایط و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
@androidzoom.ir
@androidzoom.ir
@androidzoom.ir
#اندروید #اندرویدزوم #آموزش_اندروید #تبلیغات#تبلیغات_گوگل#تبلیغات_خلاق #تبلیغات_محیطی

مخفی کردن پیام ها از چشمان دیگران در لاک اسکرین

آخرین اندروید از امکان جالبی بهره می برد؛ اینکه می تواند پیام های شما و یا کلا هر پیغامی را در Lock Screen نشان دهد. البته این امکان در کنار خوبی خود، تا حدودی فلسفه حالت قفل صفحه نمایش را زیر سوال برده است! می توانید کل این ویژگی را از کار انداخته یا صرفا اپلیکیشن های حساس را بلوکه کنید. به تنظیمات (Settings) رفته و وارد Sound & Notification شوید. اطمینان یابید گزینه When Device is Locked عبارت ‘show all unlocked content’ را نشان می دهد. حال وارد Notifications شده و هر اپلیکیشنی را که می خواهید پیامش دیده نشود بر روی حالت Sensitive قرار دهید.

#اندروید #آموزش #اموزش #آندروید #آموزشاندروید #اموزشاندروید #آموزشآندروید #اموزشآندروید #گوگل #سامسونگ #سونی #الجی #ال_جی #هواوی #اپل #رام #رام_رسمی #اموزش_اندروید #آموزش_آندروید #آموزش_آندروید #آموزش_اندروید #بازی #برنامه #اپ #اپلیکشن #گیم #هک

مخفی کردن پیام ها از چشمان دیگران در لاک اسکرین

آخرین اندروید از امکان جالبی بهره می برد؛ اینکه می تواند پیام های شما و یا کلا هر پیغامی را در Lock Screen نشان دهد. البته این امکان در کنار خوبی خود، تا حدودی فلسفه حالت قفل صفحه نمایش را زیر سوال برده است! می توانید کل این ویژگی را از کار انداخته یا صرفا اپلیکیشن های حساس را بلوکه کنید. به تنظیمات (Settings) رفته و وارد Sound & Notification شوید. اطمینان یابید گزینه When Device is Locked عبارت ‘show all unlocked content’ را نشان می دهد. حال وارد Notifications شده و هر اپلیکیشنی را که می خواهید پیامش دیده نشود بر روی حالت Sensitive قرار دهید.

#اندروید #آموزش #اموزش #آندروید #آموزشاندروید #اموزشاندروید #آموزشآندروید #اموزشآندروید #گوگل #سامسونگ #سونی #الجی #ال_جی #هواوی #اپل #رام #رام_رسمی #اموزش_اندروید #آموزش_آندروید #آموزش_آندروید #آموزش_اندروید #بازی #برنامه #اپ #اپلیکشن #گیم #هک

مخفی کردن پیام ها از چشمان دیگران در لاک اسکرین

آخرین اندروید از امکان جالبی بهره می برد؛ اینکه می تواند پیام های شما و یا کلا هر پیغامی را در Lock Screen نشان دهد. البته این امکان در کنار خوبی خود، تا حدودی فلسفه حالت قفل صفحه نمایش را زیر سوال برده است! می توانید کل این ویژگی را از کار انداخته یا صرفا اپلیکیشن های حساس را بلوکه کنید. به تنظیمات (Settings) رفته و وارد Sound & Notification شوید. اطمینان یابید گزینه When Device is Locked عبارت ‘show all unlocked content’ را نشان می دهد. حال وارد Notifications شده و هر اپلیکیشنی را که می خواهید پیامش دیده نشود بر روی حالت Sensitive قرار دهید.

#اندروید #آموزش #اموزش #آندروید #آموزشاندروید #اموزشاندروید #آموزشآندروید #اموزشآندروید #گوگل #سامسونگ #سونی #الجی #ال_جی #هواوی #اپل #رام #رام_رسمی #اموزش_اندروید #آموزش_آندروید #آموزش_آندروید #آموزش_اندروید #بازی #برنامه #اپ #اپلیکشن #گیم #هک

مخفی کردن پیام ها از چشمان دیگران در لاک اسکرین

آخرین اندروید از امکان جالبی بهره می برد؛ اینکه می تواند پیام های شما و یا کلا هر پیغامی را در Lock Screen نشان دهد. البته این امکان در کنار خوبی خود، تا حدودی فلسفه حالت قفل صفحه نمایش را زیر سوال برده است! می توانید کل این ویژگی را از کار انداخته یا صرفا اپلیکیشن های حساس را بلوکه کنید. به تنظیمات (Settings) رفته و وارد Sound & Notification شوید. اطمینان یابید گزینه When Device is Locked عبارت ‘show all unlocked content’ را نشان می دهد. حال وارد Notifications شده و هر اپلیکیشنی را که می خواهید پیامش دیده نشود بر روی حالت Sensitive قرار دهید.

#اندروید #آموزش #اموزش #آندروید #آموزشاندروید #اموزشاندروید #آموزشآندروید #اموزشآندروید #گوگل #سامسونگ #سونی #الجی #ال_جی #هواوی #اپل #رام #رام_رسمی #اموزش_اندروید #آموزش_آندروید #آموزش_آندروید #آموزش_اندروید #بازی #برنامه #اپ #اپلیکشن #گیم #هک

مخفی کردن پیام ها از چشمان دیگران در لاک اسکرین

آخرین اندروید از امکان جالبی بهره می برد؛ اینکه می تواند پیام های شما و یا کلا هر پیغامی را در Lock Screen نشان دهد. البته این امکان در کنار خوبی خود، تا حدودی فلسفه حالت قفل صفحه نمایش را زیر سوال برده است! می توانید کل این ویژگی را از کار انداخته یا صرفا اپلیکیشن های حساس را بلوکه کنید. به تنظیمات (Settings) رفته و وارد Sound & Notification شوید. اطمینان یابید گزینه When Device is Locked عبارت ‘show all unlocked content’ را نشان می دهد. حال وارد Notifications شده و هر اپلیکیشنی را که می خواهید پیامش دیده نشود بر روی حالت Sensitive قرار دهید.

#اندروید #آموزش #اموزش #آندروید #آموزشاندروید #اموزشاندروید #آموزشآندروید #اموزشآندروید #گوگل #سامسونگ #سونی #الجی #ال_جی #هواوی #اپل #رام #رام_رسمی #اموزش_اندروید #آموزش_آندروید #آموزش_آندروید #آموزش_اندروید #بازی #برنامه #اپ #اپلیکشن #گیم #هک

مخفی کردن پیام ها از چشمان دیگران در لاک اسکرین

آخرین اندروید از امکان جالبی بهره می برد؛ اینکه می تواند پیام های شما و یا کلا هر پیغامی را در Lock Screen نشان دهد. البته این امکان در کنار خوبی خود، تا حدودی فلسفه حالت قفل صفحه نمایش را زیر سوال برده است! می توانید کل این ویژگی را از کار انداخته یا صرفا اپلیکیشن های حساس را بلوکه کنید. به تنظیمات (Settings) رفته و وارد Sound & Notification شوید. اطمینان یابید گزینه When Device is Locked عبارت ‘show all unlocked content’ را نشان می دهد. حال وارد Notifications شده و هر اپلیکیشنی را که می خواهید پیامش دیده نشود بر روی حالت Sensitive قرار دهید.

#اندروید #آموزش #اموزش #آندروید #آموزشاندروید #اموزشاندروید #آموزشآندروید #اموزشآندروید #گوگل #سامسونگ #سونی #الجی #ال_جی #هواوی #اپل #رام #رام_رسمی #اموزش_اندروید #آموزش_آندروید #آموزش_آندروید #آموزش_اندروید #بازی #برنامه #اپ #اپلیکشن #گیم #هک

انتظار در برنامه نویسی، یک ویژگی مهم ک هر برنامه نویس باید داشته باشه
#پوریاکاظمیه
#اندروید
#برنامه_نویسی_اندروید
#برنامه_نویسی
#آموزش_اندروید
#آموزش_برنامه_نویسی_اندروید

مخفی کردن پیام ها از چشمان دیگران در لاک اسکرین

آخرین اندروید از امکان جالبی بهره می برد؛ اینکه می تواند پیام های شما و یا کلا هر پیغامی را در Lock Screen نشان دهد. البته این امکان در کنار خوبی خود، تا حدودی فلسفه حالت قفل صفحه نمایش را زیر سوال برده است! می توانید کل این ویژگی را از کار انداخته یا صرفا اپلیکیشن های حساس را بلوکه کنید. به تنظیمات (Settings) رفته و وارد Sound & Notification شوید. اطمینان یابید گزینه When Device is Locked عبارت ‘show all unlocked content’ را نشان می دهد. حال وارد Notifications شده و هر اپلیکیشنی را که می خواهید پیامش دیده نشود بر روی حالت Sensitive قرار دهید.

#اندروید #آموزش #اموزش #آندروید #آموزشاندروید #اموزشاندروید #آموزشآندروید #اموزشآندروید #گوگل #سامسونگ #سونی #الجی #ال_جی #هواوی #اپل #رام #رام_رسمی #اموزش_اندروید #آموزش_آندروید #آموزش_آندروید #آموزش_اندروید #بازی #برنامه #اپ #اپلیکشن #گیم #هک

Most Popular Instagram Hashtags