#آموزشگاه_موسیقی_پهلوانی_نژادگرگان

MOST RECENT

ثبت نام ترم تابستان آموزشگاه موسیقی پهلوانی نژاد آغاز شد
برای رزرو ثبت نام تماس بگیرید
Tel:01732353554
#آموزشگاه_موسیقی_پهلوانی_نژادگرگان

برگزاری کلاسهای مادر و کودک برای کودکان از یک سال به بالا
برای رزرو و ثبت نام با دفتر آموزشگاه تماس بگیرید
Tel:01732353544
#کودک#موسیقی_کودک #موسیقی_مادروکودک #ارف_شولورك #ارف#آموزشگاه_موسیقی_پهلوانی_نژادگرگان #گرگان_موسیقی

آرا احمد خواه که به تازگی فراگیری دف رو نزد خانم ربانی شروع کردند
#دف#دفنوازی#آموزش_دف#آموزش_موسیقی #آموزشگاه_موسیقی_پهلوانی_نژادگرگان #گرگان_موسیقی

عرفان حسینی مدرس کمانچه آموزشگاه
برای ثبت نام با ما تماس بگیرید
☎:01732353544
@seyederfan.hosseini
InstaSave:

#کمانچه #کمانچه_نوازی #آموزش_موسیقی#آموزش_کمانچه#آموزشگاه_موسیقی_پهلوانی_نژادگرگان

شروع کلاسهای کمانچه استاد عرفان حسینی در آموزشگاه
جهت ثبت نام تماس بگیرید ☎:01732353544
#کمانچه #کمانچه_نوازی #آموزش_موسیقی#آموزش_کمانچه#آموزشگاه_موسیقی_پهلوانی_نژادگرگان

Most Popular Instagram Hashtags