#آزادی_گی_ها

1 posts

MOST RECENT

همه چی آزاد بشه
حقمون رو بهمون بدن
مردم باهامون کنار بیان
نظام باهامون کنار بیاد
وسط میدون انقلاب
آزادِ آزاد
راحتِ راحت
بدون ترس و استرس
جلوی چشم همه بغلت کنم
فقط اون روز بهم نگو که دوستم نداری و دلت نمیخواد با من باشی
باشه عزیزم؟؟؟
#گی
#آزادی
#آزادی_گی_ها
#حقوق_گی_ها
#همجنسگرایی

Most Popular Instagram Hashtags