#آرامگاه_حافظ

MOST RECENT

ورق بزنید.
@shirazconsert
@shirazconsert

تبلیغات رایگان در پیج "شیراز مهدتمدن"حامی هنرمندان شیراز.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
لطفا پوسترهای تبلیغاتی آثار هنری خود(#فیلم،#تئاتر،#موسیقی و...)
#عکس ها و #تصاویر #هنری،#گردشگری،#تاریخی،#خبری و... خود را برای ما دایرکت کنید.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
پیج ما را به دوستان شیرازی خود معرفی کنید
@shiraz.mahde.tamadon
@shiraz.mahde.tamadon
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
#شیراز #شیرازیها#تخت_جمشید
#پاسارگاد #گردشگری_شیراز #باغ_ارم
#آثار_باستانی #دیدنی_های_شیراز #بلوار_چمران
#هنرمندان_شیراز#بازیگران_شیراز#کارگردانان_شیراز #نویسندگان_شیراز #شاعران_شیراز #شعر #آرامگاه_حافظ #آرامگاه_سعدی
#گالری_شیراز #سینما_شیراز #تئاتر_شیراز #موسیقی_شیراز

#بلوار_چمران
تبلیغات رایگان در پیج "شیراز مهدتمدن"حامی هنرمندان شیراز.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
لطفا پوسترهای تبلیغاتی آثار هنری خود(#فیلم،#تئاتر،#موسیقی و...)
#عکس ها و #تصاویر #هنری،#گردشگری،#تاریخی،#خبری و... خود را برای ما دایرکت کنید.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
پیج ما را به دوستان شیرازی خود معرفی کنید
@shiraz.mahde.tamadon
@shiraz.mahde.tamadon
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
#شیراز #شیرازیها#تخت_جمشید
#پاسارگاد #گردشگری_شیراز #باغ_ارم
#آثار_باستانی #دیدنی_های_شیراز #بلوار_چمران
#هنرمندان_شیراز#بازیگران_شیراز#کارگردانان_شیراز #نویسندگان_شیراز #شاعران_شیراز #شعر #آرامگاه_حافظ #آرامگاه_سعدی
#گالری_شیراز #سینما_شیراز #تئاتر_شیراز #موسیقی_شیراز

@siavash_safarinezhad
@siavash_safarinezhad
تبلیغات رایگان در پیج "شیراز مهدتمدن"حامی هنرمندان شیراز.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
لطفا پوسترهای تبلیغاتی آثار هنری خود(#فیلم،#تئاتر،#موسیقی و...)
#عکس ها و #تصاویر #هنری،#گردشگری،#تاریخی،#خبری و... خود را برای ما دایرکت کنید.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
پیج ما را به دوستان شیرازی خود معرفی کنید
@shiraz.mahde.tamadon
@shiraz.mahde.tamadon
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
#شیراز #شیرازیها#تخت_جمشید
#پاسارگاد #گردشگری_شیراز #باغ_ارم
#آثار_باستانی #دیدنی_های_شیراز #بلوار_چمران
#هنرمندان_شیراز#بازیگران_شیراز#کارگردانان_شیراز #نویسندگان_شیراز #شاعران_شیراز #شعر #آرامگاه_حافظ #آرامگاه_سعدی
#گالری_شیراز #سینما_شیراز #تئاتر_شیراز #موسیقی_شیراز

تبلیغات رایگان در پیج "شیراز مهدتمدن"حامی هنرمندان شیراز.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
لطفا پوسترهای تبلیغاتی آثار هنری خود(#فیلم،#تئاتر،#موسیقی و...)
#عکس ها و #تصاویر #هنری،#گردشگری،#تاریخی،#خبری و... خود را برای ما دایرکت کنید.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
پیج ما را به دوستان شیرازی خود معرفی کنید
@shiraz.mahde.tamadon
@shiraz.mahde.tamadon
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
#شیراز #شیرازیها#تخت_جمشید
#پاسارگاد #گردشگری_شیراز #باغ_ارم
#آثار_باستانی #دیدنی_های_شیراز #بلوار_چمران
#هنرمندان_شیراز#بازیگران_شیراز#کارگردانان_شیراز #نویسندگان_شیراز #شاعران_شیراز #شعر #آرامگاه_حافظ #آرامگاه_سعدی
#گالری_شیراز #سینما_شیراز #تئاتر_شیراز #موسیقی_شیراز

.
.
.
شیراز معدن لب لعل است و کان حسن
من جوهری مفلس از آن رو مشوشم
از بس که چشم مست در این شهر دیده ام
حقا که می نمی خورم اکنون و سرخوشم
شهری ست پر کرشمه و خوبان ز شش جهت
چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم
. "حضرت حافظ"
.

آنکه نشنیده ست هرگز بوی عشق
گو به شیراز آی و خاک ما ببوی "سعدی
.
یه روز خوب دیگه تو شیراز😍😍😍
.
#ایران #ایرانگردی #شیراز #حافظ #حضرت_حافظ #آرامگاه_حافظ #سعدی #آرامگاه_سعدی #حمام_وکیل #حمام_وکیل_شیراز

تبلیغات رایگان در پیج "شیراز مهدتمدن"حامی هنرمندان شیراز.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
لطفا پوسترهای تبلیغاتی آثار هنری خود(#فیلم،#تئاتر،#موسیقی و...)
#عکس ها و #تصاویر #هنری،#گردشگری،#تاریخی،#خبری و... خود را برای ما دایرکت کنید.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
پیج ما را به دوستان شیرازی خود معرفی کنید
@shiraz.mahde.tamadon
@shiraz.mahde.tamadon
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
#شیراز #شیرازیها#تخت_جمشید
#پاسارگاد #گردشگری_شیراز #باغ_ارم
#آثار_باستانی #دیدنی_های_شیراز #بلوار_چمران
#هنرمندان_شیراز#بازیگران_شیراز#کارگردانان_شیراز #نویسندگان_شیراز #شاعران_شیراز #شعر #آرامگاه_حافظ #آرامگاه_سعدی
#گالری_شیراز #سینما_شیراز #تئاتر_شیراز #موسیقی_شیراز

ء
با علاقه ی زیادی وارد این شهر شدم از همین نصف روز اول به نظر میرسه درست اومدم و انگار شیراز هم داره عکس العمل مثبت نشون میده. منتظر روزهای خوبی ام ✌

#شیراز
#آرامگاه_حافظ
#آرامگاه_خودم

تبلیغات رایگان در پیج "شیراز مهدتمدن"حامی هنرمندان شیراز.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
لطفا پوسترهای تبلیغاتی آثار هنری خود(#فیلم،#تئاتر،#موسیقی و...)
#عکس ها و #تصاویر #هنری،#گردشگری،#تاریخی،#خبری و... خود را برای ما دایرکت کنید.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
پیج ما را به دوستان شیرازی خود معرفی کنید
@shiraz.mahde.tamadon
@shiraz.mahde.tamadon
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
#شیراز #شیرازیها#تخت_جمشید
#پاسارگاد #گردشگری_شیراز #باغ_ارم
#آثار_باستانی #دیدنی_های_شیراز #بلوار_چمران
#هنرمندان_شیراز#بازیگران_شیراز#کارگردانان_شیراز #نویسندگان_شیراز #شاعران_شیراز #شعر #آرامگاه_حافظ #آرامگاه_سعدی
#گالری_شیراز #سینما_شیراز #تئاتر_شیراز #موسیقی_شیراز

#شیراز شهر خاطره هاست . . . عطر بابونه ، #نرگس و #بهارنارنج ؛ کوچه هایی که پر از ولوله است . #شهرعشق ، #شهردوستی #باغها ی قشنگ ، #سرو های بلند
#سفری #خاطره_انگیز در #اردیبهشت_شیراز
ماه تابان شیراز
36340151-2
#اقامت در #هتل #4ستاره #پارک_سعدی تاریخ 9 به 11 #اردیبهشت هر نفر 346.000 تومان
#سفر #گردشگری #تخت_جمشید #باغ_ارم #آرامگاه_حافظ #پالوده_شیرازی #پالوده #فالوده #فالوده_شیرازی #ماه_تابان_شیراز

تبلیغات رایگان در پیج "شیراز مهدتمدن"حامی هنرمندان شیراز.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
لطفا پوسترهای تبلیغاتی آثار هنری خود(#فیلم،#تئاتر،#موسیقی و...)
#عکس ها و #تصاویر #هنری،#گردشگری،#تاریخی،#خبری و... خود را برای ما دایرکت کنید.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
پیج ما را به دوستان شیرازی خود معرفی کنید
@shiraz.mahde.tamadon
@shiraz.mahde.tamadon
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
#شیراز #شیرازیها#تخت_جمشید
#پاسارگاد #گردشگری_شیراز #باغ_ارم
#آثار_باستانی #دیدنی_های_شیراز #بلوار_چمران
#هنرمندان_شیراز#بازیگران_شیراز#کارگردانان_شیراز #نویسندگان_شیراز #شاعران_شیراز #شعر #آرامگاه_حافظ #آرامگاه_سعدی
#گالری_شیراز #سینما_شیراز #تئاتر_شیراز #موسیقی_شیراز

مسجد جامع عتیق
عکاس:
@ehsan.razmahang
@ehsan.razmahang

تبلیغات رایگان در پیج "شیراز مهدتمدن"حامی هنرمندان شیراز.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
لطفا پوسترهای تبلیغاتی آثار هنری خود(#فیلم،#تئاتر،#موسیقی و...)
#عکس ها و #تصاویر #هنری،#گردشگری،#تاریخی،#خبری و... خود را برای ما دایرکت کنید.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
پیج ما را به دوستان شیرازی خود معرفی کنید
@shiraz.mahde.tamadon
@shiraz.mahde.tamadon
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
#شیراز #شیرازیها#تخت_جمشید
#پاسارگاد #گردشگری_شیراز #باغ_ارم
#آثار_باستانی #دیدنی_های_شیراز #بلوار_چمران
#هنرمندان_شیراز#بازیگران_شیراز#کارگردانان_شیراز #نویسندگان_شیراز #شاعران_شیراز #شعر #آرامگاه_حافظ #آرامگاه_سعدی
#گالری_شیراز #سینما_شیراز #تئاتر_شیراز #موسیقی_شیراز

@mohammad.amin.khosravi.khah
@mohammad.amin.khosravi.khah
تبلیغات رایگان در پیج "شیراز مهدتمدن"حامی هنرمندان شیراز.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
لطفا پوسترهای تبلیغاتی آثار هنری خود(#فیلم،#تئاتر،#موسیقی و...)
#عکس ها و #تصاویر #هنری،#گردشگری،#تاریخی،#خبری و... خود را برای ما دایرکت کنید.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
پیج ما را به دوستان شیرازی خود معرفی کنید
@shiraz.mahde.tamadon
@shiraz.mahde.tamadon
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
#شیراز #شیرازیها#تخت_جمشید
#پاسارگاد #گردشگری_شیراز #باغ_ارم
#آثار_باستانی #دیدنی_های_شیراز #بلوار_چمران
#هنرمندان_شیراز#بازیگران_شیراز#کارگردانان_شیراز #نویسندگان_شیراز #شاعران_شیراز #شعر #آرامگاه_حافظ #آرامگاه_سعدی
#گالری_شیراز #سینما_شیراز #تئاتر_شیراز #موسیقی_شیراز

تبلیغات رایگان در پیج "شیراز مهدتمدن"حامی هنرمندان شیراز.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
لطفا پوسترهای تبلیغاتی آثار هنری خود(#فیلم،#تئاتر،#موسیقی و...)
#عکس ها و #تصاویر #هنری،#گردشگری،#تاریخی،#خبری و... خود را برای ما دایرکت کنید.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
پیج ما را به دوستان شیرازی خود معرفی کنید
@shiraz.mahde.tamadon
@shiraz.mahde.tamadon
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
#شیراز #شیرازیها#تخت_جمشید
#پاسارگاد #گردشگری_شیراز #باغ_ارم
#آثار_باستانی #دیدنی_های_شیراز #بلوار_چمران
#هنرمندان_شیراز#بازیگران_شیراز#کارگردانان_شیراز #نویسندگان_شیراز #شاعران_شیراز #شعر #آرامگاه_حافظ #آرامگاه_سعدی
#گالری_شیراز #سینما_شیراز #تئاتر_شیراز #موسیقی_شیراز

عکسی کمیاب از #آرامگاه_حافظ قبل از بازسازی بدست رضاشاه .
#ایران_قدیم
#شیراز

برنامه سفر جاده ای ۶ روزه از یزد به شیراز

شیراز شهر شعر و شاعری با هوایی آکنده از بوی معطر بهار نارنج و برخورداری از باغ‌های زیبای ایرانی و همچنین مردمانی...ادامه مطلب در وبسایت⬇️ www.hotelgardesh.ir 🧐 @HotelGardesh

#شیراز #یزد #سفر #هتل #گردش #شاهچراغ #مسجد_شاه #چشمه_تامهر #طرزجان #باغ_صدری #درگاهان #شهر_آسبادها #ابرکوه #صولت #یخچال_خشتی #پاسارگاد #تخت_جمشید #نقش_رجب #نقش_رستم #درواره_قران #باغ_ارم #باغ_دلگشا #آرامگاه_سعدی #آرامگاه_حافظ

تبلیغات رایگان در پیج "شیراز مهدتمدن"حامی هنرمندان شیراز.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
لطفا پوسترهای تبلیغاتی آثار هنری خود(#فیلم،#تئاتر،#موسیقی و...)
#عکس ها و #تصاویر #هنری،#گردشگری،#تاریخی،#خبری و... خود را برای ما دایرکت کنید.
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
پیج ما را به شیرازی خود معرفی کنید
@shiraz.mahde.tamadon
@shiraz.mahde.tamadon
¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤▪¤
#شیراز #شیرازیها#تخت_جمشید
#پاسارگاد #گردشگری_شیراز #باغ_ارم
#آثار_باستانی #دیدنیهای_شیراز #بلوار_چمران
#هنرمندان_شیراز#بازیگران_شیراز#کارگردانان_شیراز #نویسندگان_شیراز #شعر #آرامگاه_حافظ #آرامگاه_سعدی
#گالری_شیراز #سینما_شیراز #تئاتر_شیراز

Most Popular Instagram Hashtags