[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#آجر_

MOST RECENT

#از محاسن اين روش مي توان به :
1. يكسان سازي عملكردي غيرخطي اجزاي سازه اي و در نتيجه محدود نمودن نيروهاي لرزه اي به وجود آمده و فراهم نمودن ميرايي اضافي براي سازه
2. برگشت سيستم به حالت اوليه بعد از ايجاد تغييرشكل هاي به وجود آمده در اثر بارهاي لرزه اي
3. كاهش و يا حذف خسارت هاي شديد به المان هاي سازه اي اصلي
اشاره نمود
#معماری#ارشیتکت#ساختمان#ساختمانی#سازه#معمار#اجرا
#اسکلت_فلزی#بتن# قالب# روان_کننده#پله#سقف#ماله_پروانه #تسطیح بتن#بلوک#شیب_بندی#بام#دیوا_حایل# آجر #آجر_
قزاقی#کرگیری#لاینینگ#کناف#پوکه
#پوکه_معدنی#بازسازی
#چسب_کاشی#عایق_پلیمری#کاشی_لعابدار
#تخریب #نیلینگ

اهورا ۶ نور
۲۷ آبان ۲۵۷۶
جدا سازی دیوار برشی از شات نیلینگ در محور صفر مرز ملک با دقت خیلی بالا .
در فیلمهای قبلی یادآور شدم یکی از مشکلات حقوقی بسیار پیچیده و زمانبر در پروژهای تخریب و نوسازی، تجاوز بتن فنداسیون و یا دیوار برشی بتنی همسایه به داخل ملک پروژه می باشد که ما در این پروژه امتداد ضلع غربی به طول حدود بیست متر با اين مشکل روبرو شدیم.
برای جلوگیری از بوجودآمدن این مشکل حتما "أ از همکاران خوبم مى خواهم محورهای مرزی پروژه با همسایگان را به خوبی و دقیق شناسائى و با ایجاد یک دیافراگم مصالح بنائی سطح آنرا مشخص و با اجرای یک لایه جدا کننده روی آن ، منابع پیشروی بتن پروژه به ملک همسایه بشوید.
در اینجا مراحل اینکار را در فیلمهای قبلی توضیح دادم .....
روی شات نیلینگ دیواری با ضخامت گوناگون با آجر گری ایجاد کردیم که سطح روی این دیوار دقیقا به موازات محور ملک و به فاصله ده سانت پشت ستونهای محور شرقی می باشد سپس روی آنرا نرمه كشيديم تا سطح صاف و بدون حفره داشته باشیم و روی آن را امولسیون قیر پایه آب اسپری کردیم. این لایه علاوه بر جلوگیری از نفوذ املاح و یون های مخرب شیمیائی موجود در خاک پشت دیوار برشی، باعث جدا شدن سطح پشت دیوار بتنی در محل دقیق امتداد مرز ملک با همسایه می شود . پوشش امولسیونی از شرکت آبادگران تهیه شده میتوانید اطلاعات دقیق ایننوع پوششها را در پیج آبادگران به دست آورید .
@abadgarangroup
@abadgarangroup
@abadgarangroup
#معماری#ارشیتکت#ساختمان#ساختمانی#سازه#معمار#اجرا
#اسکلت_فلزی#بتن# قالب# روان_کننده#پله#سقف#ماله_پروانه #تسطیح بتن#بلوک#شیب_بندی#بام#دیوا_حایل# آجر #آجر_
قزاقی#کرگیری#لاینینگ#کناف#پوکه
#پوکه_معدنی#بازسازی
#چسب_کاشی#عایق_پلیمری#کاشی_لعابدار
#تخریب #نیلینگ

اهورا ۶ نور
۱۶ آبان ۲۵۷۶
قالب بندی زیر صفحه ستون جهت تزریق، گروت پایه سیمانی
بعد از نصب سازه و قبل از اجرای دیوار بر شی دورتادور صصفحه ستونها به فاصله هفت سانت از لبه صفحه ستون قالب فلزی می بندیم این قالب با ورق دو میل و به صورت نبشی خمکاری شده با بال ده سانت و سه سانت و برای نصب از تفنگ میخ هیلتی استفاده میکنیم.
حالا نوبت اجرای گروت پایه سیمانی مناسب می باشد در این پروژه از شرکت محترم آبادگران خریداری شده
گروت با همزن برقی با میزان آب مشخص میکس شده و زیر صفحه ستون تزریق میشود و همزمان با فنر دستی زیر آن هواگیری میشود .
لطفأ برای آگاهی از اطلاعات دقیق این نوع گروتها و کاربرد آنها به پیج آبادگران مراجعه کنید .
در ضمن باز این آقا بیژن خدا بگم چکارش نکنه کلاه سرش نبود ... @abadgarangroup
@abadgarangroup
@abadgarangroup
#معماری#ارشیتکت#ساختمان#ساختمانی#سازه#معمار#اجرا
#اسکلت_فلزی#بتن# قالب# روان_کننده#پله#سقف#ماله_پروانه #تسطیح بتن#بلوک#شیب_بندی#بام#دیوا_حایل# آجر #آجر_
قزاقی#کرگیری#لاینینگ#کناف#پوکه
#پوکه_معدنی#بازسازی
#چسب_کاشی#عایق_پلیمری#کاشی_لعابدار
#تخریب #نیلینگ

اهورا ۶ نور
۹ آبان ۲۵۷۶
بعد از اتمام کار مونتاژ سازه توسط جرثقیل به موزات شاقول کاری سازه و محکم کردن پیچها توسط بکس برقی، نوبت اجرای دیوار مصالح بنائی در امتداد مرز ملک با همسایه می باشد. همانطور که میدانید متأسفانه در مرز محور غربی با همسايه، به موضوع ايجاد صفحه جداکننده مرز ملک از همسایه توجه نشده بوده و مقدار میانگین پنجاه سانت از بتن دیوار برشی همسایه به داخل ملک پروژه ما تجاوز کرده که این موضوع هزینه سنگینی به ما و آسیب به پروژه همسايه وارد کرده ۰۰: ۰ • برای جلوگیری از این موضوع ايجاد دیوار جداکننده دقیقآ در خط مرز ملک است ... در اینجا دیوار برشی پیرامونی سازه از ده سانت پشت ستون شروع شده و ضخامت سی سانت دارد . بنابراین با دقت بالا دیواری روی شات دیواره نیل اجرا میکنیم که با توجه به سطح موج دار شات نیل • در بعضی قسمتها آجر ده سانت و پنج سانت و بعضی جا ها فقط پلاستر ماسه وسیمان. سطح روی این دیوار دقیقآ ده سانت پشت ستون و داخل ملک خودمان است، و همسایه در زمان خاکبرداری از این مرز نباید جلوتر بيايد . بعد از اجرای این دیوار آجر و سیمان روی آنرا با نرمه سیمان صاف میکنیم و سطح آماده اجرای لایه عایق جداکننده می رسد که در روزهای آینده توضیح خواهم داد-
#معماری#ارشیتکت#ساختمان#ساختمانی#سازه#معمار#اجرا
#اسکلت_فلزی#بتن# قالب# روان_کننده#پله#سقف#ماله_پروانه #تسطیح بتن#بلوک#شیب_بندی#بام#دیوا_حایل# آجر #آجر_
قزاقی#کرگیری#لاینینگ#کناف#پوکه
#پوکه_معدنی#بازسازی
#چسب_کاشی#عایق_پلیمری#کاشی_لعابدار
#تخریب #نیلینگ

اهورا ۶ نور
۹ آبان ۲۵۷۶
بعد از اتمام کار مونتاژ سازه توسط جرثقیل به موزات شاقول کاری سازه و محکم کردن پیچها توسط بکس برقی، نوبت اجرای دیوار مصالح بنائی در امتداد مرز ملک با همسایه می باشد. همانطور که میدانید متأسفانه در مرز محور غربی با همسايه، به موضوع ايجاد صفحه جداکننده مرز ملک از همسایه توجه نشده بوده و مقدار میانگین پنجاه سانت از بتن دیوار برشی همسایه به داخل ملک پروژه ما تجاوز کرده که این موضوع هزینه سنگینی به ما و آسیب به پروژه همسايه وارد کرده ۰۰: ۰ • برای جلوگیری از این موضوع ايجاد دیوار جداکننده دقیقآ در خط مرز ملک است ... در اینجا دیوار برشی پیرامونی سازه از ده سانت پشت ستون شروع شده و ضخامت سی سانت دارد . بنابراین با دقت بالا دیواری روی شات دیواره نیل اجرا میکنیم که با توجه به سطح موج دار شات نیل • در بعضی قسمتها آجر ده سانت و پنج سانت و بعضی جا ها فقط پلاستر ماسه وسیمان. سطح روی این دیوار دقیقآ ده سانت پشت ستون و داخل ملک خودمان است، و همسایه در زمان خاکبرداری از این مرز نباید جلوتر بيايد . بعد از اجرای این دیوار آجر و سیمان روی آنرا با نرمه سیمان صاف میکنیم و سطح آماده اجرای لایه عایق جداکننده می رسد که در روزهای آینده توضیح خواهم داد-
#معماری#ارشیتکت#ساختمان#ساختمانی#سازه#معمار#اجرا
#اسکلت_فلزی#بتن# قالب# روان_کننده#پله#سقف#ماله_پروانه #تسطیح بتن#بلوک#شیب_بندی#بام#دیوا_حایل# آجر #آجر_
قزاقی#کرگیری#لاینینگ#کناف#پوکه
#پوکه_معدنی#بازسازی
#چسب_کاشی#عایق_پلیمری#کاشی_لعابدار
#تخریب #نیلینگ

اهورا ۶ نور
۱۸ مهر ۲۵۷۶
آغاز نصب سازه
جرثقیل مناسب برای این پروژه با توجه به عمق گود ، وزن ستونها و حداکثر و حداقل فاصله نصب در این پروژه پنجاه تن میباشد . . . باورود جرثقیل ابتدا مسوول ایمنی و نصاب سازه و ناظر نصب اسکلت رو ( این مسوولیت به شخصی داده میشود که خارج از گروه پیمانکار نصب است و خود آهنگر حرفه ای است و توان بالا رفتن از سازه در حال نصب را جهت نظارت بر دستور عملهای مهندسین دفتر فنی ، را دارد ) تمام کابلهای وینچ جرثقیل و کلیه ادوات بستن بار ، شامل زنجیر ، سیم بکسل ، تسمه ، شگل با دقت بررسی کیفیت میشود و سپس مجوز کار جرثقیل از دفتر فنی صادر میشود . . .
ابتدا قطعات ستون و تیرهای اصلی از روی کفی حمل به داخل گود منتقل و سپس تک تک ستونها بلند میشود و سر جایش قرار میگیرد . . . نحوه اتصال سر ستون به هوک جرثقیل با کمک دوعدد زنجیر پنج تن آمریکایی ( آقا نگو مرگ بر آمریکا ) با دوعدد شگل به شوراخهای سر ستون متصل میشود . . .
نکته اینکه قبل از جا زدن ستون روی بلتها ، ممکن است سر بولتها کمی کج شده باشد که لازم است قبل از بلند کردن ستون با کمک شابلون صحه ستون مورد نظر و قرار دادن آن روی بلتها ، با یک لوله یا بستن یک مهره سر بلت و ضربه کنترل شده چکش بلتها را صاف کرد تا ستون خیلی راحت ( هلو برو تو گلو مثل باقلوا ) روی بلتها بشیند . . . و تازمانی که حداقل نصف پیچهای بلتها بسته نشده است نباید چرثقیل زنجیر سر ستون را آزاد کند . . . .
#معماری#ارشیتکت#ساختمان#ساختمانی#سازه#معمار#اجرا
#اسکلت_فلزی#بتن# قالب# روان_کننده#پله#سقف#ماله_پروانه #تسطیح بتن#بلوک#شیب_بندی#بام#دیوا_حایل# آجر #آجر_
قزاقی#کرگیری#لاینینگ#کناف#پوکه
#پوکه_معدنی#بازسازی
#چسب_کاشی#عایق_پلیمری#کاشی_لعابدار
#تخریب #نیلینگ

اهورا ۶ نور
بامداد ۱۸ مهر ۲۵۷۶
بعد از بتن ریزی پی ابتدا نه روز صبر میکنیم تا هم بتن به مقاومت هفت زوز برسد و هم جواب آزمایش بتن مشخص شود . . . ببا تایید مستندات مجوز باز گذاری پی از دفتر فنی صادر میشود ...ابتدا چک لیست وضع موجود تراز ارتفاعی بلتها تهیه میشود تا حداکثر و حداقل خطای ارتفاعی مشخص شود ...در اینجا این عدد چهرار میلیمتر بود . . .باتوجه به ارتفاع شش سانتی گروت زیر صفحه ستون ، میانگین این خطا محاسبه و تراز ارتفاعی بولتی که نزدیک این عدد است ، به عنوان تراز صفر فرض میشود و تمام مهره های زیر صفحه ستونها از این صفر ، شش سانت بالاتر فیکس میشود . . . همانطور که میدانیم جهت ایجاد فضای خالی به ارتفاع شش سانت زیر صفحه ستون ، روی بولتها مهره بسته میشود به طوری که سطح روی مهره تا سطح بتن یا همان روی چهار پایه بولت ، شش سانت باشد . . .. این تراز کردن ارتفاعی با کمک تراز لیزر انجام میشود و بعد از قرار گیری در ارتفاع مورد نظر ، برای فیکس شدن موقتی آن ، از دو قطره چسب فوری (  سیانو اکریلیت ) یا همان یک دو سه ، در دو نقطه مهره میزنیم تا در هنگام عملیات نصب تکان نخورد . . . .
حالا پی برای نصب سازه آماده است ....
برو بریم ....بای بای
#معماری#ارشیتکت#ساختمان#ساختمانی#سازه#معمار#اجرا
#اسکلت_فلزی#بتن# قالب# روان_کننده#پله#سقف#ماله_پروانه #تسطیح بتن#بلوک#شیب_بندی#بام#دیوا_حایل# آجر #آجر_
قزاقی#کرگیری#لاینینگ#کناف#پوکه
#پوکه_معدنی#بازسازی
#چسب_کاشی#عایق_پلیمری#کاشی_لعابدار
#تخریب #نیلینگ

اهورا ۶ نور
بامداد ۷ مهر ۲۵۷۶
بتن ریزی فنداسیون ...بتن مسلح شده به روان کننده مناسب تهیه شده از شرکت آبادگران .
اين افزايش اسلامپ قسمتي از تمهيدات طرح اختلاط بتن اين پروژه بوده و با افزايش آب رخ نداده بلكه با كاهش نسبت آب به سيمان و مصرف مواد كاهنده آب بتن براي سهولت جايدهي و كاهش نفوذپذيري انجام پذيرفته امروزه در سازه هاي مهندسي تلاش ميشه بتن با كمترين مقادير آب و مصرف مواد روانساز ساخته بشه تا اهداف مستتر در دوام بتن تحقق پيدا كنه
از آنجا كه بالا بودن نسبت آب به سيمان براي تسهيل حمل و پمپاژ و جايدهي رابطه مستقيم با افزايش نفوذپذيري و افت مقاومت دارد با امروزه علم پليمر به كمك تكنولوژي بتن آمده و با رعايت اصول مهندسي در طرح اختلاط بتن نسبت آب به سيمان مي تواند به نسبت هاي حدود بيست و پنج صدم تقليل يافته و با مواد فوق كاهنده آب يا فوق روان كننده به كارپذيري مناسب و مدت زمان حفظ كارپذيري بتن در حالت خميري دست يابيم
تكنولوژي جديد پليمرهاي كربكسيلات در صورت صحيح بودن طرح اختلاط نقائصي مانند افزايش هواي بتن و جدائي سنگدانه ها يا آب انداختگي رو به خوبي رفع مي كنند
اين مهم در فيلم هاي بعدي به خوبي ديده مي شود كه هيچ گونه آب انداختگي در بتن رخ نداده.( متن فوق نوشته شده توسط جناب آقای مهندس البرز مجذوب )
@abadgarangroup
@abadgarangroup
@abadgarangroup
#معماری#ارشیتکت#ساختمان#ساختمانی#سازه#معمار#اجرا
#اسکلت_فلزی#بتن# قالب# روان_کننده#پله#سقف#ماله_پروانه #تسطیح بتن#بلوک#شیب_بندی#بام#دیوا_حایل# آجر #آجر_
قزاقی#کرگیری#لاینینگ#کناف#پوکه
#پوکه_معدنی#بازسازی
#چسب_کاشی#عایق_پلیمری#کاشی_لعابدار
#تخریب #نیلینگ

اهورا ۶ نور
بامداد ۷ مهر ۲۵۷۶
تسطیح سطح بتن فنداسیون با تیم پرداخت بتن با تراز یاب لیزر و پرداخت روی سطح فنداسیون . . .
#معماری#ارشیتکت#ساختمان#ساختمانی#سازه#معمار#اجرا
#اسکلت_فلزی#بتن# قالب# روان_کننده#پله#سقف#ماله_پروانه #تسطیح بتن#بلوک#شیب_بندی#بام#دیوا_حایل# آجر #آجر_
قزاقی#کرگیری#لاینینگ#کناف#پوکه
#پوکه_معدنی#بازسازی
#چسب_کاشی#عایق_پلیمری#کاشی_لعابدار
#تخریب #نیلینگ

اهورا ۶ نور
۴ مهر ۲۵۷۶
پیشرفت مرحله فنداسیون . . .
به جهت کنترل میلگردهای تقویتی مش بالا و پایین ؛ ابتدای میلگردهای تقویتی ها را در بالا سبز رنگ و پایین را قرمز میکنیم . . .این کار موجب تسهیل کنترل کیفیت و بحث مهندس ناظر میباشد . . .
#معماری#ارشیتکت#ساختمان#ساختمانی#سازه#معمار#اجرا
#اسکلت_فلزی#بتن# قالب# روان_کننده#پله#سقف#ماله_پروانه #تسطیح بتن#بلوک#شیب_بندی#بام#دیوا_حایل# آجر #آجر_
قزاقی#کرگیری#لاینینگ#کناف#پوکه
#پوکه_معدنی#بازسازی
#چسب_کاشی#عایق_پلیمری#کاشی_لعابدار
#تخریب #نیلینگ

اهورا ۶ نور
۴ مهر ۲۵۷۶
آرماتور بندی پی از داخل . . .
به مهندسین عزیز توصیه میکنم حتما بعد از اتمام میلگرد ها و قالب ها به داخل قفس فنداسیون بروید و از آنجا منظره زیبای قرار گیری بلتها و میلگردها را ببینید . . .قطعا وقتی به داخل قلب فنداسیون وارد میشوید درک بهتری از عملکرد آن پیدا میکنید . . .
#معماری#ارشیتکت#ساختمان#ساختمانی#سازه#معمار#اجرا
#اسکلت_فلزی#بتن# قالب# روان_کننده#پله#سقف#ماله_پروانه #تسطیح بتن#بلوک#شیب_بندی#بام#دیوا_حایل# آجر #آجر_
قزاقی#کرگیری#لاینینگ#کناف#پوکه
#پوکه_معدنی#بازسازی
#چسب_کاشی#عایق_پلیمری#کاشی_لعابدار
#تخریب #نیلینگ

اهورا ۶ نور
۲۳ شهریور ۲۵۷۶
پرداخت روی بتن مگر با ماله سینی . . .
مگر های قبل از تو سوء تفاهم بود ....اینقدر میخامت همه با هام بد شن ....
#معماری#ارشیتکت#ساختمان#ساختمانی#سازه#معمار#اجرا
#اسکلت_فلزی#بتن# قالب# روان_کننده#پله#سقف#ماله_پروانه #تسطیح بتن#بلوک#شیب_بندی#بام#دیوا_حایل# آجر #آجر_
قزاقی#کرگیری#لاینینگ#کناف#پوکه
#پوکه_معدنی#بازسازی
#چسب_کاشی#عایق_پلیمری#کاشی_لعابدار
#تخریب #نیلینگ

اهورا ۶ نور
۲۳ شهریور ۲۵۷۶
بتن مگر
بعد از کوبیدن خاک بستر با کامپکتور تا تراز صفرِ خشک ، دیوار قالب مگر با آجر فشاری به ارتفاع پانزده سانت اجرا شده و چهارپایه های شابلون بولتها نیز تنظیم و به کف با بتن محکم شده . . . حالا نوبت بتن مگر با عیار دوبست وپنجاه میباشد ...بتن ریزی مگر توسط تیم پخش بتن ما که به تراز باب چرخشی لیزری مجهز هستند ، اجرا میشود دقیقا در سطح نودو پنج سانت از روی شابلون ها ....سپس مجدد توسط مهندسین فنی ، کنترل کیفیت شده و سطح روی بتن با تراز لیزری و متر ارتفاع سنجی میشود و درصورت حد رواداری کمتر از نیم سانت ، مجوز شروع پرداخت روی سطح با ماله سینی موتوری دا ده میشود .....
#معماری#ارشیتکت#ساختمان#ساختمانی#سازه#معمار#اجرا
#اسکلت_فلزی#بتن# قالب# روان_کننده#پله#سقف#ماله_پروانه #تسطیح بتن#بلوک#شیب_بندی#بام#دیوا_حایل# آجر #آجر_
قزاقی#کرگیری#لاینینگ#کناف#پوکه
#پوکه_معدنی#بازسازی
#چسب_کاشی#عایق_پلیمری#کاشی_لعابدار
#تخریب #نیلینگ

اهورا ۶ نور
۱۸ شهریور ۲۵۷۶
فیلم دوم :
نصب چهار پایه های شابلون ستونها.. شروع مجدد کار بعد از سه ماه تعطیلی پروژه .
به دلیل اینکه موقع تسطیح کف گود با بیل مکانیکی حدود سی سانت از روی خاک منبسط شده و از حالت بکر خارج شده ابتدا قسمتهایی که قرار است روی آن پی قرار بگیرد با یک آفست سی سانت، سطح کف با کامپکتور لایه به لایه خوب کوبیده می‌شود تا تراز منفی با پانزده سانت از روی مگر و سپس نقطه های اضلاع وید های فندا سیون توسط دپارتمان نقشه برداری با میخ های بتنی نشانه‌گذاری می‌شود . با استفاده از آجر گری قالب بتن مگر در امتداد اضلاع وید ها کشیده می‌شود - حالا نوبت نصب چهارپایه شابلون نگهدارنده بولت ستونها می‌باشد . دوستان به خاطر داریم که جهت ساخت این چهارپایه ها در پروژه‌های قبلی از نبشی پنج استفاده می‌کردیم - با بررسی ها و تجر به های قبلی طرح جدیدی آماده کردیم که قطعات چهارپایه با برش پلاسما دقیقا بریده می شود و توسط جوشکار قطعات به را حتی مونتاژ می‌شوند و قبل از بتن مگر روی خاک کوبید شده بستر توسط نقشه بردار در جهت درست ایکس و ایگرگ و زد . فیکس می‌شود .
مراحل بعدی به زودی...
#معماری#ارشیتکت#ساختمان#ساختمانی#سازه#معمار#اجرا
#اسکلت_فلزی#بتن# قالب# روان_کننده#پله#سقف#ماله_پروانه #تسطیح بتن#بلوک#شیب_بندی#بام#دیوا_حایل# آجر #آجر_
قزاقی#کرگیری#لاینینگ#کناف#پوکه
#پوکه_معدنی#بازسازی
#چسب_کاشی#عایق_پلیمری#کاشی_لعابدار
#تخریب #نیلینگ

اهورا ۶ نور
۱۸ شهریور ۲۵۷۶
فیلم اول :
شروع مجدد کار بعد از سه ماه تعطیلی پروژه .
به دلیل اینکه موقع تسطیح کف گود با بیل مکانیکی حدود سی سانت از روی خاک منبسط شده و از حالت بکر خارج شده ابتدا قسمتهایی که قرار است روی آن پی قرار بگیرد با یک آفست سی سانت، سطح کف با کامپکتور لایه به لایه خوب کوبیده می‌شود تا تراز منفی پانزده سانت از روی مگر و سپس نقطه های اضلاع وید های فندا سیون توسط دپارتمان نقشه برداری با میخ های بتنی نشانه‌گذاری می‌شود . با استفاده از آجر گری قالب بتن مگر در امتداد اضلاع وید ها کشیده می‌شود - حالا نوبت نصب چهارپایه شابلون نگهدارنده بولت ستونها می‌باشد . دوستان به خاطر داریم که جهت ساخت این چهارپایه ها در پروژه‌های قبلی از نبشی پنج استفاده می‌کردیم - با بررسی ها و تجر به های قبلی طرح جدیدی آماده کردیم که قطعات چهارپایه با برش پلاسما دقیقا بریده می شود و توسط جوشکار قطعات به را حتی مونتاژ می‌شوند و قبل از بتن مگر روی خاک کوبید شده بستر توسط نقشه بردار در جهت درست ایکس و ایگرگ و زد . فیکس می‌شود .
مراحل بعدی به زودی...
#معماری#ارشیتکت#ساختمان#ساختمانی#سازه#معمار#اجرا
#اسکلت_فلزی#بتن# قالب# روان_کننده#پله#سقف#ماله_پروانه #تسطیح بتن#بلوک#شیب_بندی#بام#دیوا_حایل# آجر #آجر_
قزاقی#کرگیری#لاینینگ#کناف#پوکه
#پوکه_معدنی#بازسازی
#چسب_کاشی#عایق_پلیمری#کاشی_لعابدار
#تخریب #نیلینگ

Most Popular Instagram Hashtags