#آتئیست

10720 posts

TOP POSTS

✅فیلمنامه: ایمان یا بی خدایی؟!
_
✅{موسیقی:}
{راوی می‌گوید}: گفتگویی جدید میان ایمان و الحاد آغاز شده است
{با ریتم تند}
{تصویری از فرستاده‌ای الهی که قلم در دست دارد}
{تصاویری از فرستادگان الهی، داوکینز، هاوکینز و انیشتن، مجالس علمی دانشمندان، مجالس فیزیک}
{ریتم آرام می‌شود}
_
❓آیا نظریه‌ی تکامل با متون دینی سازگاری دارد؟
_
❓آیا علمای دین؛ تا کنون توانسته‌اند نظریات علمی را به گونه‌ای درست بفهمند و آن را با متون دینی تطبیق دهند؟
_
❓و آیا دانشمندان خداناباور با عدل و انصاف و به دور از مغاطله به پرداخت نظریات علمی پرداخته‌اند؟
_
📌نظریات دیگر...انفجار بزرگ، جهانی از هیچ، جهان‌های موازی، نسبیت، مکانیک کوانتوم و نظریات زیادی که گاهی یک دیگر را نقض می‌کنند و جوابی برایشان نیست...{همزمان با گفته شدن توسط راوی، تصاویری که نشان‌دهنده‌ی هر کدام از نظریات هستند نشان داده می‌شود}
{ریتم تند}
{فقط نوشته می‌شود/ نوشته‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند}:
_
📌عدم مولد نیست
طوفان نوح چگونگی و مکان و زمان دقیق آن
تمدن بزرگ سومری و دین الهی
ایثارگری حقیقی
تکامل سنتی الهی است
{راوی می‌گوید}: کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی احمد الحسن
_
✅سید احمد الحسن با نوشتن این کتاب دانشمندان و علمای دینی را به مناظره دعوت کرده است و با دانشمندانی چون ریچارد داوکینز ، استیفن هاوکینگ و پروفسور کِریمِر در مسائل مورد مناقشه بحث نموده است...و حقایقی را بازنموده است...
_
📙بخوانید، جستجو کنید، دقت کنید، بیاموزید و حقیقت را خود بشناسید...
{فقط نوشته می‌شود}:
_
🌐جهت خواندن آنلاین کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی سید احمد الحسن به سایت‌های زیر مراجعه نمایید:
_
🆔almahdyoon.co/doa.html
_
🆔https://t.me/tavahomelhad
almahdyoon.org
_
🆔saviorofmankind.com

____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________
#احمدالحسن
#سیداحمدالحسن
#لبیک_یا_احمد_الحسن
#احمد_الحسن
_
#یمانی #خدا #تهران #ایران #ظهور #علم #دانشجو #آخرالزمان #کتاب #خبر #دانشگاه #خداناباور #آتئیست #کوروش #تکامل #روشنفکر #خلقت #جهان #فیلمنامه #بازیگران #علماء #حوزه_علمیه #ایمان #فیزیک #دانشمندان #ریچارد_داوکینز

✅فیلمنامه: ایمان یا بی خدایی؟!
_
✅{موسیقی:}
{راوی می‌گوید}: گفتگویی جدید میان ایمان و الحاد آغاز شده است
{با ریتم تند}
{تصویری از فرستاده‌ای الهی که قلم در دست دارد}
{تصاویری از فرستادگان الهی، داوکینز، هاوکینز و انیشتن، مجالس علمی دانشمندان، مجالس فیزیک}
{ریتم آرام می‌شود}
_
❓آیا نظریه‌ی تکامل با متون دینی سازگاری دارد؟
_
❓آیا علمای دین؛ تا کنون توانسته‌اند نظریات علمی را به گونه‌ای درست بفهمند و آن را با متون دینی تطبیق دهند؟
_
❓و آیا دانشمندان خداناباور با عدل و انصاف و به دور از مغاطله به پرداخت نظریات علمی پرداخته‌اند؟
_
📌نظریات دیگر...انفجار بزرگ، جهانی از هیچ، جهان‌های موازی، نسبیت، مکانیک کوانتوم و نظریات زیادی که گاهی یک دیگر را نقض می‌کنند و جوابی برایشان نیست...{همزمان با گفته شدن توسط راوی، تصاویری که نشان‌دهنده‌ی هر کدام از نظریات هستند نشان داده می‌شود}
{ریتم تند}
{فقط نوشته می‌شود/ نوشته‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند}:
_
📌عدم مولد نیست
طوفان نوح چگونگی و مکان و زمان دقیق آن
تمدن بزرگ سومری و دین الهی
ایثارگری حقیقی
تکامل سنتی الهی است
{راوی می‌گوید}: کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی احمد الحسن
_
✅سید احمد الحسن با نوشتن این کتاب دانشمندان و علمای دینی را به مناظره دعوت کرده است و با دانشمندانی چون ریچارد داوکینز ، استیفن هاوکینگ و پروفسور کِریمِر در مسائل مورد مناقشه بحث نموده است...و حقایقی را بازنموده است...
_
📙بخوانید، جستجو کنید، دقت کنید، بیاموزید و حقیقت را خود بشناسید...
{فقط نوشته می‌شود}:
_
🌐جهت خواندن آنلاین کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی سید احمد الحسن به سایت‌های زیر مراجعه نمایید:
_
🆔almahdyoon.co/doa.html
_
🆔https://t.me/tavahomelhad
almahdyoon.org
_
🆔saviorofmankind.com

____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________
#احمدالحسن
#سیداحمدالحسن
#لبیک_یا_احمد_الحسن
#احمد_الحسن
_
#یمانی #خدا #تهران #ایران #ظهور #علم #دانشجو #آخرالزمان #کتاب #خبر #دانشگاه #خداناباور #آتئیست #کوروش #تکامل #روشنفکر #خلقت #جهان #فیلمنامه #بازیگران #علماء #حوزه_علمیه #ایمان #فیزیک #دانشمندان #ریچارد_داوکینز

#رمضان ماه برکت
#کودکان گرسنه آفریقا
#شعر از محمد ملکی
#آتئیست

.
ويديوى كامل (١٥ دقيقه اى)، تو كانال تلگرامم: @movahed_kh "موضوع: با شبه پراكنان چگونه برخورد كنيم؟"
#الحاد #آتئیست #شبهه #شبهه_گرافی #شبهات_دینی #موحد

ما را به نظم جهان چه كار ؟

ما تشنه عدالتيم.
براى خداى شما نگه داشتن ميليونها كهكشان كنار هم آسان بود اما چند لقمه غذا بهاى سنگينى داشت

#atheist #amir_k #agnostic #آتئیست #آگنوستیک #خداناباور

MOST RECENT

.
جالب هستش دوست داشتید ببینید
.
.
#خدا#ادیان#جهل#خرافات#عقل#منطق#خرافات#آتئیست

✅فیلمنامه: ایمان یا بی خدایی؟!
_
✅{موسیقی:}
{راوی می‌گوید}: گفتگویی جدید میان ایمان و الحاد آغاز شده است
{با ریتم تند}
{تصویری از فرستاده‌ای الهی که قلم در دست دارد}
{تصاویری از فرستادگان الهی، داوکینز، هاوکینز و انیشتن، مجالس علمی دانشمندان، مجالس فیزیک}
{ریتم آرام می‌شود}
_
❓آیا نظریه‌ی تکامل با متون دینی سازگاری دارد؟
_
❓آیا علمای دین؛ تا کنون توانسته‌اند نظریات علمی را به گونه‌ای درست بفهمند و آن را با متون دینی تطبیق دهند؟
_
❓و آیا دانشمندان خداناباور با عدل و انصاف و به دور از مغاطله به پرداخت نظریات علمی پرداخته‌اند؟
_
📌نظریات دیگر...انفجار بزرگ، جهانی از هیچ، جهان‌های موازی، نسبیت، مکانیک کوانتوم و نظریات زیادی که گاهی یک دیگر را نقض می‌کنند و جوابی برایشان نیست...{همزمان با گفته شدن توسط راوی، تصاویری که نشان‌دهنده‌ی هر کدام از نظریات هستند نشان داده می‌شود}
{ریتم تند}
{فقط نوشته می‌شود/ نوشته‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند}:
_
📌عدم مولد نیست
طوفان نوح چگونگی و مکان و زمان دقیق آن
تمدن بزرگ سومری و دین الهی
ایثارگری حقیقی
تکامل سنتی الهی است
{راوی می‌گوید}: کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی احمد الحسن
_
✅سید احمد الحسن با نوشتن این کتاب دانشمندان و علمای دینی را به مناظره دعوت کرده است و با دانشمندانی چون ریچارد داوکینز ، استیفن هاوکینگ و پروفسور کِریمِر در مسائل مورد مناقشه بحث نموده است...و حقایقی را بازنموده است...
_
📙بخوانید، جستجو کنید، دقت کنید، بیاموزید و حقیقت را خود بشناسید...
{فقط نوشته می‌شود}:
_
🌐جهت خواندن آنلاین کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی سید احمد الحسن به سایت‌های زیر مراجعه نمایید:
_
🆔almahdyoon.co/doa.html
_
🆔https://t.me/tavahomelhad
almahdyoon.org
_
🆔saviorofmankind.com

____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________
#احمدالحسن
#سیداحمدالحسن
#لبیک_یا_احمد_الحسن
#احمد_الحسن
_
#یمانی #خدا #تهران #ایران #ظهور #علم #دانشجو #آخرالزمان #کتاب #خبر #دانشگاه #خداناباور #آتئیست #کوروش #تکامل #روشنفکر #خلقت #جهان #فیلمنامه #بازیگران #علماء #حوزه_علمیه #ایمان #فیزیک #دانشمندان #ریچارد_داوکینز

✅فیلمنامه: ایمان یا بی خدایی؟!
_
✅{موسیقی:}
{راوی می‌گوید}: گفتگویی جدید میان ایمان و الحاد آغاز شده است
{با ریتم تند}
{تصویری از فرستاده‌ای الهی که قلم در دست دارد}
{تصاویری از فرستادگان الهی، داوکینز، هاوکینز و انیشتن، مجالس علمی دانشمندان، مجالس فیزیک}
{ریتم آرام می‌شود}
_
❓آیا نظریه‌ی تکامل با متون دینی سازگاری دارد؟
_
❓آیا علمای دین؛ تا کنون توانسته‌اند نظریات علمی را به گونه‌ای درست بفهمند و آن را با متون دینی تطبیق دهند؟
_
❓و آیا دانشمندان خداناباور با عدل و انصاف و به دور از مغاطله به پرداخت نظریات علمی پرداخته‌اند؟
_
📌نظریات دیگر...انفجار بزرگ، جهانی از هیچ، جهان‌های موازی، نسبیت، مکانیک کوانتوم و نظریات زیادی که گاهی یک دیگر را نقض می‌کنند و جوابی برایشان نیست...{همزمان با گفته شدن توسط راوی، تصاویری که نشان‌دهنده‌ی هر کدام از نظریات هستند نشان داده می‌شود}
{ریتم تند}
{فقط نوشته می‌شود/ نوشته‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند}:
_
📌عدم مولد نیست
طوفان نوح چگونگی و مکان و زمان دقیق آن
تمدن بزرگ سومری و دین الهی
ایثارگری حقیقی
تکامل سنتی الهی است
{راوی می‌گوید}: کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی احمد الحسن
_
✅سید احمد الحسن با نوشتن این کتاب دانشمندان و علمای دینی را به مناظره دعوت کرده است و با دانشمندانی چون ریچارد داوکینز ، استیفن هاوکینگ و پروفسور کِریمِر در مسائل مورد مناقشه بحث نموده است...و حقایقی را بازنموده است...
_
📙بخوانید، جستجو کنید، دقت کنید، بیاموزید و حقیقت را خود بشناسید...
{فقط نوشته می‌شود}:
_
🌐جهت خواندن آنلاین کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی سید احمد الحسن به سایت‌های زیر مراجعه نمایید:
_
🆔almahdyoon.co/doa.html
_
🆔https://t.me/tavahomelhad
almahdyoon.org
_
🆔saviorofmankind.com

____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________
#احمدالحسن
#سیداحمدالحسن
#لبیک_یا_احمد_الحسن
#احمد_الحسن
_
#یمانی #خدا #تهران #ایران #ظهور #علم #دانشجو #آخرالزمان #کتاب #خبر #دانشگاه #خداناباور #آتئیست #کوروش #تکامل #روشنفکر #خلقت #جهان #فیلمنامه #بازیگران #علماء #حوزه_علمیه #ایمان #فیزیک #دانشمندان #ریچارد_داوکینز

✅فیلمنامه: ایمان یا بی خدایی؟!
_
✅{موسیقی:}
{راوی می‌گوید}: گفتگویی جدید میان ایمان و الحاد آغاز شده است
{با ریتم تند}
{تصویری از فرستاده‌ای الهی که قلم در دست دارد}
{تصاویری از فرستادگان الهی، داوکینز، هاوکینز و انیشتن، مجالس علمی دانشمندان، مجالس فیزیک}
{ریتم آرام می‌شود}
_
❓آیا نظریه‌ی تکامل با متون دینی سازگاری دارد؟
_
❓آیا علمای دین؛ تا کنون توانسته‌اند نظریات علمی را به گونه‌ای درست بفهمند و آن را با متون دینی تطبیق دهند؟
_
❓و آیا دانشمندان خداناباور با عدل و انصاف و به دور از مغاطله به پرداخت نظریات علمی پرداخته‌اند؟
_
📌نظریات دیگر...انفجار بزرگ، جهانی از هیچ، جهان‌های موازی، نسبیت، مکانیک کوانتوم و نظریات زیادی که گاهی یک دیگر را نقض می‌کنند و جوابی برایشان نیست...{همزمان با گفته شدن توسط راوی، تصاویری که نشان‌دهنده‌ی هر کدام از نظریات هستند نشان داده می‌شود}
{ریتم تند}
{فقط نوشته می‌شود/ نوشته‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند}:
_
📌عدم مولد نیست
طوفان نوح چگونگی و مکان و زمان دقیق آن
تمدن بزرگ سومری و دین الهی
ایثارگری حقیقی
تکامل سنتی الهی است
{راوی می‌گوید}: کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی احمد الحسن
_
✅سید احمد الحسن با نوشتن این کتاب دانشمندان و علمای دینی را به مناظره دعوت کرده است و با دانشمندانی چون ریچارد داوکینز ، استیفن هاوکینگ و پروفسور کِریمِر در مسائل مورد مناقشه بحث نموده است...و حقایقی را بازنموده است...
_
📙بخوانید، جستجو کنید، دقت کنید، بیاموزید و حقیقت را خود بشناسید...
{فقط نوشته می‌شود}:
_
🌐جهت خواندن آنلاین کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی سید احمد الحسن به سایت‌های زیر مراجعه نمایید:
_
🆔almahdyoon.co/doa.html
_
🆔https://t.me/tavahomelhad
almahdyoon.org
_
🆔saviorofmankind.com

____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________
#احمدالحسن
#سیداحمدالحسن
#لبیک_یا_احمد_الحسن
#احمد_الحسن
_
#یمانی #خدا #تهران #ایران #ظهور #علم #دانشجو #آخرالزمان #کتاب #خبر #دانشگاه #خداناباور #آتئیست #کوروش #تکامل #روشنفکر #خلقت #جهان #فیلمنامه #بازیگران #علماء #حوزه_علمیه #ایمان #فیزیک #دانشمندان #ریچارد_داوکینز

✅فیلمنامه: ایمان یا بی خدایی؟!
_
✅{موسیقی:}
{راوی می‌گوید}: گفتگویی جدید میان ایمان و الحاد آغاز شده است
{با ریتم تند}
{تصویری از فرستاده‌ای الهی که قلم در دست دارد}
{تصاویری از فرستادگان الهی، داوکینز، هاوکینز و انیشتن، مجالس علمی دانشمندان، مجالس فیزیک}
{ریتم آرام می‌شود}
_
❓آیا نظریه‌ی تکامل با متون دینی سازگاری دارد؟
_
❓آیا علمای دین؛ تا کنون توانسته‌اند نظریات علمی را به گونه‌ای درست بفهمند و آن را با متون دینی تطبیق دهند؟
_
❓و آیا دانشمندان خداناباور با عدل و انصاف و به دور از مغاطله به پرداخت نظریات علمی پرداخته‌اند؟
_
📌نظریات دیگر...انفجار بزرگ، جهانی از هیچ، جهان‌های موازی، نسبیت، مکانیک کوانتوم و نظریات زیادی که گاهی یک دیگر را نقض می‌کنند و جوابی برایشان نیست...{همزمان با گفته شدن توسط راوی، تصاویری که نشان‌دهنده‌ی هر کدام از نظریات هستند نشان داده می‌شود}
{ریتم تند}
{فقط نوشته می‌شود/ نوشته‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند}:
_
📌عدم مولد نیست
طوفان نوح چگونگی و مکان و زمان دقیق آن
تمدن بزرگ سومری و دین الهی
ایثارگری حقیقی
تکامل سنتی الهی است
{راوی می‌گوید}: کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی احمد الحسن
_
✅سید احمد الحسن با نوشتن این کتاب دانشمندان و علمای دینی را به مناظره دعوت کرده است و با دانشمندانی چون ریچارد داوکینز ، استیفن هاوکینگ و پروفسور کِریمِر در مسائل مورد مناقشه بحث نموده است...و حقایقی را بازنموده است...
_
📙بخوانید، جستجو کنید، دقت کنید، بیاموزید و حقیقت را خود بشناسید...
{فقط نوشته می‌شود}:
_
🌐جهت خواندن آنلاین کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی سید احمد الحسن به سایت‌های زیر مراجعه نمایید:
_
🆔almahdyoon.co/doa.html
_
🆔https://t.me/tavahomelhad
almahdyoon.org
_
🆔saviorofmankind.com

____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________
#احمدالحسن
#سیداحمدالحسن
#لبیک_یا_احمد_الحسن
#احمد_الحسن
_
#یمانی #خدا #تهران #ایران #ظهور #علم #دانشجو #آخرالزمان #کتاب #خبر #دانشگاه #خداناباور #آتئیست #کوروش #تکامل #روشنفکر #خلقت #جهان #فیلمنامه #بازیگران #علماء #حوزه_علمیه #ایمان #فیزیک #دانشمندان #ریچارد_داوکینز

✅فیلمنامه: ایمان یا بی خدایی؟!
_
✅{موسیقی:}
{راوی می‌گوید}: گفتگویی جدید میان ایمان و الحاد آغاز شده است
{با ریتم تند}
{تصویری از فرستاده‌ای الهی که قلم در دست دارد}
{تصاویری از فرستادگان الهی، داوکینز، هاوکینز و انیشتن، مجالس علمی دانشمندان، مجالس فیزیک}
{ریتم آرام می‌شود}
_
❓آیا نظریه‌ی تکامل با متون دینی سازگاری دارد؟
_
❓آیا علمای دین؛ تا کنون توانسته‌اند نظریات علمی را به گونه‌ای درست بفهمند و آن را با متون دینی تطبیق دهند؟
_
❓و آیا دانشمندان خداناباور با عدل و انصاف و به دور از مغاطله به پرداخت نظریات علمی پرداخته‌اند؟
_
📌نظریات دیگر...انفجار بزرگ، جهانی از هیچ، جهان‌های موازی، نسبیت، مکانیک کوانتوم و نظریات زیادی که گاهی یک دیگر را نقض می‌کنند و جوابی برایشان نیست...{همزمان با گفته شدن توسط راوی، تصاویری که نشان‌دهنده‌ی هر کدام از نظریات هستند نشان داده می‌شود}
{ریتم تند}
{فقط نوشته می‌شود/ نوشته‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند}:
_
📌عدم مولد نیست
طوفان نوح چگونگی و مکان و زمان دقیق آن
تمدن بزرگ سومری و دین الهی
ایثارگری حقیقی
تکامل سنتی الهی است
{راوی می‌گوید}: کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی احمد الحسن
_
✅سید احمد الحسن با نوشتن این کتاب دانشمندان و علمای دینی را به مناظره دعوت کرده است و با دانشمندانی چون ریچارد داوکینز ، استیفن هاوکینگ و پروفسور کِریمِر در مسائل مورد مناقشه بحث نموده است...و حقایقی را بازنموده است...
_
📙بخوانید، جستجو کنید، دقت کنید، بیاموزید و حقیقت را خود بشناسید...
{فقط نوشته می‌شود}:
_
🌐جهت خواندن آنلاین کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی سید احمد الحسن به سایت‌های زیر مراجعه نمایید:
_
🆔almahdyoon.co/doa.html
_
🆔https://t.me/tavahomelhad
almahdyoon.org
_
🆔saviorofmankind.com

____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________
#احمدالحسن
#سیداحمدالحسن
#لبیک_یا_احمد_الحسن
#احمد_الحسن
_
#یمانی #خدا #تهران #ایران #ظهور #علم #دانشجو #آخرالزمان #کتاب #خبر #دانشگاه #خداناباور #آتئیست #کوروش #تکامل #روشنفکر #خلقت #جهان #فیلمنامه #بازیگران #علماء #حوزه_علمیه #ایمان #فیزیک #دانشمندان #ریچارد_داوکینز

📙کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی احمدالحسن📙
_
📌تئوری‌‌های علمی که امروزه مدنظر بی‌خدایان است ، طرح‌های منسجمی است که تصویری دیگر از پیدایش هستی و تکامل آن ، و نیز پیدایش حیات بر روی زمین و تکامل آن را بدون نیاز به فرضیه‌ی وجود خدا ترسیم می‌کنند .
_
📌این تصویر همچنین در برگیرنده‌ی داستان پیدایش و تکامل دین است و آن را یک دستاورد بشری تلقی می‌کند . بنابراین آفرینش ، داستانی است علمی که به نظر آنها به وجود خدایی آگاه و هدف‌داری که آن را نوشته باشد ، نیازی ندارد .
_
❓آیا یک عالمِ خردمند می‌تواند قصه‌ی امروزین علم را به‌طور کامل و صددرصد ، با ایمان به خدا یک جا گرد‌آورد ، بدون اینکه راه‌حلی برای رفع تناقضات میان این دو ارائه نماید ؟
_
❌دو تفسیر متفاوت که به نظر می‌رسد با هم در تعارض هستند . ❌
_
📙کتاب "توهم بی‌خدایی"‌ این تضادها را برطرف می‌سازد و هر بخش را در مکان خودش جای می‌دهد تا همه‌چیز در یک تصویر هماهنگ و منسجم به زیبایی جلوه‌گر شود .
_
_
🔻اطلاعات بیشتر در:
_
📚کتابخانه یمانی آل محمد (ع)
_
https://t.me/book10313
_
🌐سایت رسمی انصار امام مهدی (ع) با مقالات جدید و طراحی نوین و ترجمه کتب جدید دعوت مبارک یمانی موعود سیداحمدالحسن ع
_
WWW.almahdyoon.co 🌐پیج توهم الحاد(توهم بی خدایی)
_
@tavahomelhad

____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________
#احمدالحسن
#سیداحمدالحسن
#لبیک_یا_احمد_الحسن
#احمد_الحسن
_
#یمانی #خدا #دین_اسلام #تهران #ایران #ظهور #علم #دانشجو #آخرالزمان #تفکر #کتاب #خبر #دانشگاه #خداناباور #امریکا #آتئیست #کوروش #زرتشت #تکامل #آفرینش #تکنولوژی #روشنفکر #غرب #خلقت #جوانان #جهان

#به_ما_بپیوندید ✌ 🌷 ✌
.
.
.
#fuck
.
اگر خدا بدرد می خورد
دردتان را به دکتر و دارو نسپارید؛ همان به خدایتان بسپارید!
یا اگر خدا نتوانست دردتان را دوا کند و ناچار به پزشک مراجعه کردید، کمی به این فکر کنید که : واقعا پس خدا به چه درد می خورد؟
و اما اگر همچنان خودتان را با " خدا " و " مزخرفات مذهبی" فریب دادید، به سلامت عقل و روان خود شک کنید و اینبار به یک روانپزشک یا روانکاو مراجعه نمایید!
البته اگر بدون تعصب شروع به بررسی و مطالعه ی علمی ( و نه اعتقادی ) در مورد هرچیز از جمله مثلا همین فواید خدا و اصلا ماهیت خدا و مذهب بنمایید - خدای بیفایده و ناتوان که بدرد نمیخورد، میخورد؟ - خب در این صورت ممکن است بیماری حماقت رفته رفته بهبود یابد و بجای توکل به خدایی که نمی تواند حتی یک دندان درد را تسکین دهد، به خودتان و راهکارهای علمی و کارآمد متوسل شوید.
راستی این خیانت است که بجای سپاسگزاری از کسی که به دردتان خورده و اوست که در واقع برایتان کاری انجام می دهد، از خدایی که بدردتان نخورده و نمی خورد تشکر کنید!
فکر کنید! بیشتر فکر کنید!
.
.
.
.
#dalkaf #anarchy #no_god #no_religion#no_masters#no_government #no#fuck_you#shit
#آتئیسم #آتئیست #اومانیسم #هیومنیسم #انسان #آگاهی#مطالعه #پزشک#روانشناسی #روانکاو #عقل #آنارشی #آنارشیست #آنارشیسم
#پیج_ما_را_به_دوستان_خود_معرفی_نمایید✌ 🌷 ✌
.

✅فیلمنامه: ایمان یا بی خدایی؟!
_
✅{موسیقی:}
{راوی می‌گوید}: گفتگویی جدید میان ایمان و الحاد آغاز شده است
{با ریتم تند}
{تصویری از فرستاده‌ای الهی که قلم در دست دارد}
{تصاویری از فرستادگان الهی، داوکینز، هاوکینز و انیشتن، مجالس علمی دانشمندان، مجالس فیزیک}
{ریتم آرام می‌شود}
_
❓آیا نظریه‌ی تکامل با متون دینی سازگاری دارد؟
_
❓آیا علمای دین؛ تا کنون توانسته‌اند نظریات علمی را به گونه‌ای درست بفهمند و آن را با متون دینی تطبیق دهند؟
_
❓و آیا دانشمندان خداناباور با عدل و انصاف و به دور از مغاطله به پرداخت نظریات علمی پرداخته‌اند؟
_
📌نظریات دیگر...انفجار بزرگ، جهانی از هیچ، جهان‌های موازی، نسبیت، مکانیک کوانتوم و نظریات زیادی که گاهی یک دیگر را نقض می‌کنند و جوابی برایشان نیست...{همزمان با گفته شدن توسط راوی، تصاویری که نشان‌دهنده‌ی هر کدام از نظریات هستند نشان داده می‌شود}
{ریتم تند}
{فقط نوشته می‌شود/ نوشته‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند}:
_
📌عدم مولد نیست
طوفان نوح چگونگی و مکان و زمان دقیق آن
تمدن بزرگ سومری و دین الهی
ایثارگری حقیقی
تکامل سنتی الهی است
{راوی می‌گوید}: کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی احمد الحسن
_
✅سید احمد الحسن با نوشتن این کتاب دانشمندان و علمای دینی را به مناظره دعوت کرده است و با دانشمندانی چون ریچارد داوکینز ، استیفن هاوکینگ و پروفسور کِریمِر در مسائل مورد مناقشه بحث نموده است...و حقایقی را بازنموده است...
_
📙بخوانید، جستجو کنید، دقت کنید، بیاموزید و حقیقت را خود بشناسید...
{فقط نوشته می‌شود}:
_
🌐جهت خواندن آنلاین کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی سید احمد الحسن به سایت‌های زیر مراجعه نمایید:
_
🆔almahdyoon.co/doa.html
_
🆔https://t.me/tavahomelhad
almahdyoon.org
_
🆔saviorofmankind.com

____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________
#احمدالحسن
#سیداحمدالحسن
#لبیک_یا_احمد_الحسن
#احمد_الحسن
_
#یمانی #خدا #تهران #ایران #ظهور #علم #دانشجو #آخرالزمان #کتاب #خبر #دانشگاه #خداناباور #آتئیست #کوروش #تکامل #روشنفکر #خلقت #جهان #فیلمنامه #بازیگران #علماء #حوزه_علمیه #ایمان #فیزیک #دانشمندان #ریچارد_داوکینز

✅فیلمنامه: ایمان یا بی خدایی؟!
_
✅{موسیقی:}
{راوی می‌گوید}: گفتگویی جدید میان ایمان و الحاد آغاز شده است
{با ریتم تند}
{تصویری از فرستاده‌ای الهی که قلم در دست دارد}
{تصاویری از فرستادگان الهی، داوکینز، هاوکینز و انیشتن، مجالس علمی دانشمندان، مجالس فیزیک}
{ریتم آرام می‌شود}
_
❓آیا نظریه‌ی تکامل با متون دینی سازگاری دارد؟
_
❓آیا علمای دین؛ تا کنون توانسته‌اند نظریات علمی را به گونه‌ای درست بفهمند و آن را با متون دینی تطبیق دهند؟
_
❓و آیا دانشمندان خداناباور با عدل و انصاف و به دور از مغاطله به پرداخت نظریات علمی پرداخته‌اند؟
_
📌نظریات دیگر...انفجار بزرگ، جهانی از هیچ، جهان‌های موازی، نسبیت، مکانیک کوانتوم و نظریات زیادی که گاهی یک دیگر را نقض می‌کنند و جوابی برایشان نیست...{همزمان با گفته شدن توسط راوی، تصاویری که نشان‌دهنده‌ی هر کدام از نظریات هستند نشان داده می‌شود}
{ریتم تند}
{فقط نوشته می‌شود/ نوشته‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند}:
_
📌عدم مولد نیست
طوفان نوح چگونگی و مکان و زمان دقیق آن
تمدن بزرگ سومری و دین الهی
ایثارگری حقیقی
تکامل سنتی الهی است
{راوی می‌گوید}: کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی احمد الحسن
_
✅سید احمد الحسن با نوشتن این کتاب دانشمندان و علمای دینی را به مناظره دعوت کرده است و با دانشمندانی چون ریچارد داوکینز ، استیفن هاوکینگ و پروفسور کِریمِر در مسائل مورد مناقشه بحث نموده است...و حقایقی را بازنموده است...
_
📙بخوانید، جستجو کنید، دقت کنید، بیاموزید و حقیقت را خود بشناسید...
{فقط نوشته می‌شود}:
_
🌐جهت خواندن آنلاین کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی سید احمد الحسن به سایت‌های زیر مراجعه نمایید:
_
🆔almahdyoon.co/doa.html
_
🆔https://t.me/tavahomelhad
almahdyoon.org
_
🆔saviorofmankind.com

____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________
#احمدالحسن
#سیداحمدالحسن
#لبیک_یا_احمد_الحسن
#احمد_الحسن
_
#یمانی #خدا #تهران #ایران #ظهور #علم #دانشجو #آخرالزمان #کتاب #خبر #دانشگاه #خداناباور #آتئیست #کوروش #تکامل #روشنفکر #خلقت #جهان #فیلمنامه #بازیگران #علماء #حوزه_علمیه #ایمان #فیزیک #دانشمندان #ریچارد_داوکینز. Ahmediyam

✅فیلمنامه: ایمان یا بی خدایی؟!
_
✅{موسیقی:}
{راوی می‌گوید}: گفتگویی جدید میان ایمان و الحاد آغاز شده است
{با ریتم تند}
{تصویری از فرستاده‌ای الهی که قلم در دست دارد}
{تصاویری از فرستادگان الهی، داوکینز، هاوکینز و انیشتن، مجالس علمی دانشمندان، مجالس فیزیک}
{ریتم آرام می‌شود}
_
❓آیا نظریه‌ی تکامل با متون دینی سازگاری دارد؟
_
❓آیا علمای دین؛ تا کنون توانسته‌اند نظریات علمی را به گونه‌ای درست بفهمند و آن را با متون دینی تطبیق دهند؟
_
❓و آیا دانشمندان خداناباور با عدل و انصاف و به دور از مغاطله به پرداخت نظریات علمی پرداخته‌اند؟
_
📌نظریات دیگر...انفجار بزرگ، جهانی از هیچ، جهان‌های موازی، نسبیت، مکانیک کوانتوم و نظریات زیادی که گاهی یک دیگر را نقض می‌کنند و جوابی برایشان نیست...{همزمان با گفته شدن توسط راوی، تصاویری که نشان‌دهنده‌ی هر کدام از نظریات هستند نشان داده می‌شود}
{ریتم تند}
{فقط نوشته می‌شود/ نوشته‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند}:
_
📌عدم مولد نیست
طوفان نوح چگونگی و مکان و زمان دقیق آن
تمدن بزرگ سومری و دین الهی
ایثارگری حقیقی
تکامل سنتی الهی است
{راوی می‌گوید}: کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی احمد الحسن
_
✅سید احمد الحسن با نوشتن این کتاب دانشمندان و علمای دینی را به مناظره دعوت کرده است و با دانشمندانی چون ریچارد داوکینز ، استیفن هاوکینگ و پروفسور کِریمِر در مسائل مورد مناقشه بحث نموده است...و حقایقی را بازنموده است...
_
📙بخوانید، جستجو کنید، دقت کنید، بیاموزید و حقیقت را خود بشناسید...
{فقط نوشته می‌شود}:
_
🌐جهت خواندن آنلاین کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی سید احمد الحسن به سایت‌های زیر مراجعه نمایید:
_
🆔almahdyoon.co/doa.html
_
🆔https://t.me/tavahomelhad
almahdyoon.org
_
🆔saviorofmankind.com

____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________
#احمدالحسن
#سیداحمدالحسن
#لبیک_یا_احمد_الحسن
#احمد_الحسن
_
#یمانی #خدا #تهران #ایران #ظهور #علم #دانشجو #آخرالزمان #کتاب #خبر #دانشگاه #خداناباور #آتئیست #کوروش #تکامل #روشنفکر #خلقت #جهان #فیلمنامه #بازیگران #علماء #حوزه_علمیه #ایمان #فیزیک #دانشمندان #ریچارد_داوکینز

✅فیلمنامه: ایمان یا بی خدایی؟!
_
✅{موسیقی:}
{راوی می‌گوید}: گفتگویی جدید میان ایمان و الحاد آغاز شده است
{با ریتم تند}
{تصویری از فرستاده‌ای الهی که قلم در دست دارد}
{تصاویری از فرستادگان الهی، داوکینز، هاوکینز و انیشتن، مجالس علمی دانشمندان، مجالس فیزیک}
{ریتم آرام می‌شود}
_
❓آیا نظریه‌ی تکامل با متون دینی سازگاری دارد؟
_
❓آیا علمای دین؛ تا کنون توانسته‌اند نظریات علمی را به گونه‌ای درست بفهمند و آن را با متون دینی تطبیق دهند؟
_
❓و آیا دانشمندان خداناباور با عدل و انصاف و به دور از مغاطله به پرداخت نظریات علمی پرداخته‌اند؟
_
📌نظریات دیگر...انفجار بزرگ، جهانی از هیچ، جهان‌های موازی، نسبیت، مکانیک کوانتوم و نظریات زیادی که گاهی یک دیگر را نقض می‌کنند و جوابی برایشان نیست...{همزمان با گفته شدن توسط راوی، تصاویری که نشان‌دهنده‌ی هر کدام از نظریات هستند نشان داده می‌شود}
{ریتم تند}
{فقط نوشته می‌شود/ نوشته‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند}:
_
📌عدم مولد نیست
طوفان نوح چگونگی و مکان و زمان دقیق آن
تمدن بزرگ سومری و دین الهی
ایثارگری حقیقی
تکامل سنتی الهی است
{راوی می‌گوید}: کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی احمد الحسن
_
✅سید احمد الحسن با نوشتن این کتاب دانشمندان و علمای دینی را به مناظره دعوت کرده است و با دانشمندانی چون ریچارد داوکینز ، استیفن هاوکینگ و پروفسور کِریمِر در مسائل مورد مناقشه بحث نموده است...و حقایقی را بازنموده است...
_
📙بخوانید، جستجو کنید، دقت کنید، بیاموزید و حقیقت را خود بشناسید...
{فقط نوشته می‌شود}:
_
🌐جهت خواندن آنلاین کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی سید احمد الحسن به سایت‌های زیر مراجعه نمایید:
_
🆔almahdyoon.co/doa.html
_
🆔https://t.me/tavahomelhad
almahdyoon.org
_
🆔saviorofmankind.com

____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________
#احمدالحسن
#سیداحمدالحسن
#لبیک_یا_احمد_الحسن
#احمد_الحسن
_
#یمانی #خدا #تهران #ایران #ظهور #علم #دانشجو #آخرالزمان #کتاب #خبر #دانشگاه #خداناباور #آتئیست #کوروش #تکامل #روشنفکر #خلقت #جهان #فیلمنامه #بازیگران #علماء #حوزه_علمیه #ایمان #فیزیک #دانشمندان #ریچارد_داوکینز. Ya mahdi (as)

✅فیلمنامه: ایمان یا بی خدایی؟!
_
✅{موسیقی:}
{راوی می‌گوید}: گفتگویی جدید میان ایمان و الحاد آغاز شده است
{با ریتم تند}
{تصویری از فرستاده‌ای الهی که قلم در دست دارد}
{تصاویری از فرستادگان الهی، داوکینز، هاوکینز و انیشتن، مجالس علمی دانشمندان، مجالس فیزیک}
{ریتم آرام می‌شود}
_
❓آیا نظریه‌ی تکامل با متون دینی سازگاری دارد؟
_
❓آیا علمای دین؛ تا کنون توانسته‌اند نظریات علمی را به گونه‌ای درست بفهمند و آن را با متون دینی تطبیق دهند؟
_
❓و آیا دانشمندان خداناباور با عدل و انصاف و به دور از مغاطله به پرداخت نظریات علمی پرداخته‌اند؟
_
📌نظریات دیگر...انفجار بزرگ، جهانی از هیچ، جهان‌های موازی، نسبیت، مکانیک کوانتوم و نظریات زیادی که گاهی یک دیگر را نقض می‌کنند و جوابی برایشان نیست...{همزمان با گفته شدن توسط راوی، تصاویری که نشان‌دهنده‌ی هر کدام از نظریات هستند نشان داده می‌شود}
{ریتم تند}
{فقط نوشته می‌شود/ نوشته‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند}:
_
📌عدم مولد نیست
طوفان نوح چگونگی و مکان و زمان دقیق آن
تمدن بزرگ سومری و دین الهی
ایثارگری حقیقی
تکامل سنتی الهی است
{راوی می‌گوید}: کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی احمد الحسن
_
✅سید احمد الحسن با نوشتن این کتاب دانشمندان و علمای دینی را به مناظره دعوت کرده است و با دانشمندانی چون ریچارد داوکینز ، استیفن هاوکینگ و پروفسور کِریمِر در مسائل مورد مناقشه بحث نموده است...و حقایقی را بازنموده است...
_
📙بخوانید، جستجو کنید، دقت کنید، بیاموزید و حقیقت را خود بشناسید...
{فقط نوشته می‌شود}:
_
🌐جهت خواندن آنلاین کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی سید احمد الحسن به سایت‌های زیر مراجعه نمایید:
_
🆔almahdyoon.co/doa.html
_
🆔https://t.me/tavahomelhad
almahdyoon.org
_
🆔saviorofmankind.com

____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________
#احمدالحسن
#سیداحمدالحسن
#لبیک_یا_احمد_الحسن
#احمد_الحسن
_
#یمانی #خدا #تهران #ایران #ظهور #علم #دانشجو #آخرالزمان #کتاب #خبر #دانشگاه #خداناباور #آتئیست #کوروش #تکامل #روشنفکر #خلقت #جهان #فیلمنامه #بازیگران #علماء #حوزه_علمیه #ایمان #فیزیک #دانشمندان #ریچارد_داوکینز. Labbayka ya Ahmed (as)

📙کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی احمدالحسن📙
_
📌تئوری‌‌های علمی که امروزه مدنظر بی‌خدایان است ، طرح‌های منسجمی است که تصویری دیگر از پیدایش هستی و تکامل آن ، و نیز پیدایش حیات بر روی زمین و تکامل آن را بدون نیاز به فرضیه‌ی وجود خدا ترسیم می‌کنند .
_
📌این تصویر همچنین در برگیرنده‌ی داستان پیدایش و تکامل دین است و آن را یک دستاورد بشری تلقی می‌کند . بنابراین آفرینش ، داستانی است علمی که به نظر آنها به وجود خدایی آگاه و هدف‌داری که آن را نوشته باشد ، نیازی ندارد .
_
❓آیا یک عالمِ خردمند می‌تواند قصه‌ی امروزین علم را به‌طور کامل و صددرصد ، با ایمان به خدا یک جا گرد‌آورد ، بدون اینکه راه‌حلی برای رفع تناقضات میان این دو ارائه نماید ؟
_
❌دو تفسیر متفاوت که به نظر می‌رسد با هم در تعارض هستند . ❌
_
📙کتاب "توهم بی‌خدایی"‌ این تضادها را برطرف می‌سازد و هر بخش را در مکان خودش جای می‌دهد تا همه‌چیز در یک تصویر هماهنگ و منسجم به زیبایی جلوه‌گر شود .
_
_
🔻اطلاعات بیشتر در:
_
📚کتابخانه یمانی آل محمد (ع)
_
https://t.me/book10313
_
🌐سایت رسمی انصار امام مهدی (ع) با مقالات جدید و طراحی نوین و ترجمه کتب جدید دعوت مبارک یمانی موعود سیداحمدالحسن ع
_
WWW.almahdyoon.co 🌐پیج توهم الحاد(توهم بی خدایی)
_
@tavahomelhad

____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________
#احمدالحسن
#سیداحمدالحسن
#لبیک_یا_احمد_الحسن
#احمد_الحسن
_
#یمانی #خدا #دین_اسلام #تهران #ایران #ظهور #علم #دانشجو #آخرالزمان #تفکر #کتاب #خبر #دانشگاه #خداناباور #امریکا #آتئیست #کوروش #زرتشت #تکامل #آفرینش #تکنولوژی #روشنفکر #غرب #خلقت #جوانان #جهان. Ya mahdi (as)

📙کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی احمدالحسن📙
_
📌تئوری‌‌های علمی که امروزه مدنظر بی‌خدایان است ، طرح‌های منسجمی است که تصویری دیگر از پیدایش هستی و تکامل آن ، و نیز پیدایش حیات بر روی زمین و تکامل آن را بدون نیاز به فرضیه‌ی وجود خدا ترسیم می‌کنند .
_
📌این تصویر همچنین در برگیرنده‌ی داستان پیدایش و تکامل دین است و آن را یک دستاورد بشری تلقی می‌کند . بنابراین آفرینش ، داستانی است علمی که به نظر آنها به وجود خدایی آگاه و هدف‌داری که آن را نوشته باشد ، نیازی ندارد .
_
❓آیا یک عالمِ خردمند می‌تواند قصه‌ی امروزین علم را به‌طور کامل و صددرصد ، با ایمان به خدا یک جا گرد‌آورد ، بدون اینکه راه‌حلی برای رفع تناقضات میان این دو ارائه نماید ؟
_
❌دو تفسیر متفاوت که به نظر می‌رسد با هم در تعارض هستند . ❌
_
📙کتاب "توهم بی‌خدایی"‌ این تضادها را برطرف می‌سازد و هر بخش را در مکان خودش جای می‌دهد تا همه‌چیز در یک تصویر هماهنگ و منسجم به زیبایی جلوه‌گر شود .
_
_
🔻اطلاعات بیشتر در:
_
📚کتابخانه یمانی آل محمد (ع)
_
https://t.me/book10313
_
🌐سایت رسمی انصار امام مهدی (ع) با مقالات جدید و طراحی نوین و ترجمه کتب جدید دعوت مبارک یمانی موعود سیداحمدالحسن ع
_
WWW.almahdyoon.co 🌐پیج توهم الحاد(توهم بی خدایی)
_
@tavahomelhad

____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________
#احمدالحسن
#سیداحمدالحسن
#لبیک_یا_احمد_الحسن
#احمد_الحسن
_
#یمانی #خدا #دین_اسلام #تهران #ایران #ظهور #علم #دانشجو #آخرالزمان #تفکر #کتاب #خبر #دانشگاه #خداناباور #امریکا #آتئیست #کوروش #زرتشت #تکامل #آفرینش #تکنولوژی #روشنفکر #غرب #خلقت #جوانان #جهان. Labbayka ya Ahmed (as)

✅فیلمنامه: ایمان یا بی خدایی؟!
_
✅{موسیقی:}
{راوی می‌گوید}: گفتگویی جدید میان ایمان و الحاد آغاز شده است
{با ریتم تند}
{تصویری از فرستاده‌ای الهی که قلم در دست دارد}
{تصاویری از فرستادگان الهی، داوکینز، هاوکینز و انیشتن، مجالس علمی دانشمندان، مجالس فیزیک}
{ریتم آرام می‌شود}
_
❓آیا نظریه‌ی تکامل با متون دینی سازگاری دارد؟
_
❓آیا علمای دین؛ تا کنون توانسته‌اند نظریات علمی را به گونه‌ای درست بفهمند و آن را با متون دینی تطبیق دهند؟
_
❓و آیا دانشمندان خداناباور با عدل و انصاف و به دور از مغاطله به پرداخت نظریات علمی پرداخته‌اند؟
_
📌نظریات دیگر...انفجار بزرگ، جهانی از هیچ، جهان‌های موازی، نسبیت، مکانیک کوانتوم و نظریات زیادی که گاهی یک دیگر را نقض می‌کنند و جوابی برایشان نیست...{همزمان با گفته شدن توسط راوی، تصاویری که نشان‌دهنده‌ی هر کدام از نظریات هستند نشان داده می‌شود}
{ریتم تند}
{فقط نوشته می‌شود/ نوشته‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند}:
_
📌عدم مولد نیست
طوفان نوح چگونگی و مکان و زمان دقیق آن
تمدن بزرگ سومری و دین الهی
ایثارگری حقیقی
تکامل سنتی الهی است
{راوی می‌گوید}: کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی احمد الحسن
_
✅سید احمد الحسن با نوشتن این کتاب دانشمندان و علمای دینی را به مناظره دعوت کرده است و با دانشمندانی چون ریچارد داوکینز ، استیفن هاوکینگ و پروفسور کِریمِر در مسائل مورد مناقشه بحث نموده است...و حقایقی را بازنموده است...
_
📙بخوانید، جستجو کنید، دقت کنید، بیاموزید و حقیقت را خود بشناسید...
{فقط نوشته می‌شود}:
_
🌐جهت خواندن آنلاین کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی سید احمد الحسن به سایت‌های زیر مراجعه نمایید:
_
🆔almahdyoon.co/doa.html
_
🆔https://t.me/tavahomelhad
almahdyoon.org
_
🆔saviorofmankind.com

____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________
#احمدالحسن
#سیداحمدالحسن
#لبیک_یا_احمد_الحسن
#احمد_الحسن
_
#یمانی #خدا #تهران #ایران #ظهور #علم #دانشجو #آخرالزمان #کتاب #خبر #دانشگاه #خداناباور #آتئیست #کوروش #تکامل #روشنفکر #خلقت #جهان #فیلمنامه #بازیگران #علماء #حوزه_علمیه #ایمان #فیزیک #دانشمندان #ریچارد_داوکینز

✅فیلمنامه: ایمان یا بی خدایی؟!
_
✅{موسیقی:}
{راوی می‌گوید}: گفتگویی جدید میان ایمان و الحاد آغاز شده است
{با ریتم تند}
{تصویری از فرستاده‌ای الهی که قلم در دست دارد}
{تصاویری از فرستادگان الهی، داوکینز، هاوکینز و انیشتن، مجالس علمی دانشمندان، مجالس فیزیک}
{ریتم آرام می‌شود}
_
❓آیا نظریه‌ی تکامل با متون دینی سازگاری دارد؟
_
❓آیا علمای دین؛ تا کنون توانسته‌اند نظریات علمی را به گونه‌ای درست بفهمند و آن را با متون دینی تطبیق دهند؟
_
❓و آیا دانشمندان خداناباور با عدل و انصاف و به دور از مغاطله به پرداخت نظریات علمی پرداخته‌اند؟
_
📌نظریات دیگر...انفجار بزرگ، جهانی از هیچ، جهان‌های موازی، نسبیت، مکانیک کوانتوم و نظریات زیادی که گاهی یک دیگر را نقض می‌کنند و جوابی برایشان نیست...{همزمان با گفته شدن توسط راوی، تصاویری که نشان‌دهنده‌ی هر کدام از نظریات هستند نشان داده می‌شود}
{ریتم تند}
{فقط نوشته می‌شود/ نوشته‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند}:
_
📌عدم مولد نیست
طوفان نوح چگونگی و مکان و زمان دقیق آن
تمدن بزرگ سومری و دین الهی
ایثارگری حقیقی
تکامل سنتی الهی است
{راوی می‌گوید}: کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی احمد الحسن
_
✅سید احمد الحسن با نوشتن این کتاب دانشمندان و علمای دینی را به مناظره دعوت کرده است و با دانشمندانی چون ریچارد داوکینز ، استیفن هاوکینگ و پروفسور کِریمِر در مسائل مورد مناقشه بحث نموده است...و حقایقی را بازنموده است...
_
📙بخوانید، جستجو کنید، دقت کنید، بیاموزید و حقیقت را خود بشناسید...
{فقط نوشته می‌شود}:
_
🌐جهت خواندن آنلاین کتاب توهم بی‌خدایی نوشته‌ی سید احمد الحسن به سایت‌های زیر مراجعه نمایید:
_
🆔almahdyoon.co/doa.html
_
🆔https://t.me/tavahomelhad
almahdyoon.org
_
🆔saviorofmankind.com

____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________
#احمدالحسن
#سیداحمدالحسن
#لبیک_یا_احمد_الحسن
#احمد_الحسن
_
#یمانی #خدا #تهران #ایران #ظهور #علم #دانشجو #آخرالزمان #کتاب #خبر #دانشگاه #خداناباور #آتئیست #کوروش #تکامل #روشنفکر #خلقت #جهان #فیلمنامه #بازیگران #علماء #حوزه_علمیه #ایمان #فیزیک #دانشمندان #ریچارد_داوکینز

Most Popular Instagram Hashtags