#צנעאגדשקכבנתלעב

MOST RECENT

20180620 : On Shells / 기말과제하는 방송 / 어차피 아직 시청자 없어서 개소리

어제 채팅 계속했던 123님, 아침에 채팅방 링크 설정을 잘못눌러서 채팅했던 오픈채팅방이 없어져가지고 채팅방 다시 만들었어요ㅠㅠ 오늘 저녁에 뵙기로 했는데 연락이 안되서 당황스럽네요ㅠㅠ 메시지 꼭 다시 부탁드릴게요ㅠㅠㅠ 오픈채팅방 링크 다시 세팅해서 올려놓았어요 확인 부탁드릴게요... 아니시면 제가 공유드린 카카오톡 계정으로 메시지 부탁드려요... 꼭 이 포스팅 봐주시면 좋겠네요 제발.. #ﴲﴱﴸﴹﴴﴶ
#ഝഡയസഢണത
#ඍඎඏඐඑඒඓ
#اہااہہاہہہاہہاااہہاہااہہہااہاا
#ڐڑڒړڔڕږڗ
#سسسسسسسسسسسسہ
#ﭓﭛﭗﭟﭧﭣﭒﭚﭖﭞﭦﭢ
#ඔඕකඛඞඣඩ
#ععععععععععععد
#ʚtag2ȏ16617
#ഝഡയസഢണത #צנעאגדשקכבנתלעב #ןייויןןיויןןויוןיןייווןיווי #ןווייןויןןיוויוןווןייןיויןויןוויןיןןוןיוןו #اہااہہاہہہاہہاااہہاہااہہہااہاا #ކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއ

어제 채팅 계속했던 123님, 아침에 채팅방 링크 설정을 잘못눌러서 채팅했던 오픈채팅방이 없어져가지고 채팅방 다시 만들었어요ㅠㅠ 오늘 저녁에 뵙기로 했는데 연락이 안되서 당황스럽네요ㅠㅠ 메시지 꼭 다시 부탁드릴게요ㅠㅠㅠ 오픈채팅방 링크 다시 세팅해서 올려놓았어요 확인 부탁드릴게요... 아니시면 제가 공유드린 카카오톡 계정으로 메시지 부탁드려요... 꼭 이 포스팅 봐주시면 좋겠네요 제발.. #ﴲﴱﴸﴹﴴﴶ
#ഝഡയസഢണത
#ඍඎඏඐඑඒඓ
#اہااہہاہہہاہہاااہہاہااہہہااہاا
#ڐڑڒړڔڕږڗ
#سسسسسسسسسسسسہ
#ﭓﭛﭗﭟﭧﭣﭒﭚﭖﭞﭦﭢ
#ඔඕකඛඞඣඩ
#ععععععععععععد
#ʚtag2ȏ16617
#ഝഡയസഢണത #צנעאגדשקכבנתלעב #ןייויןןיויןןויוןיןייווןיווי #ןווייןויןןיוויוןווןייןיויןויןוויןיןןוןיוןו #اہااہہاہہہاہہاااہہاہااہہہااہاا #ކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއ

어제 채팅 계속했던 123님, 아침에 채팅방 링크 설정을 잘못눌러서 채팅했던 오픈채팅방이 없어져가지고 채팅방 다시 만들었어요ㅠㅠ 오늘 저녁에 뵙기로 했는데 연락이 안되서 당황스럽네요ㅠㅠ 메시지 꼭 다시 부탁드릴게요ㅠㅠㅠ 오픈채팅방 링크 다시 세팅해서 올려놓았어요 확인 부탁드릴게요... 아니시면 제가 공유드린 카카오톡 계정으로 메시지 부탁드려요... 꼭 이 포스팅 봐주시면 좋겠네요 제발.. #ﴲﴱﴸﴹﴴﴶ
#ഝഡയസഢണത
#ඍඎඏඐඑඒඓ
#اہااہہاہہہاہہاااہہاہااہہہااہاا
#ڐڑڒړڔڕږڗ
#سسسسسسسسسسسسہ
#ﭓﭛﭗﭟﭧﭣﭒﭚﭖﭞﭦﭢ
#ඔඕකඛඞඣඩ
#ععععععععععععد
#ʚtag2ȏ16617
#ഝഡയസഢണത #צנעאגדשקכבנתלעב #ןייויןןיויןןויוןיןייווןיווי #ןווייןויןןיוויוןווןייןיויןויןוויןיןןוןיוןו #اہااہہاہہہاہہاااہہاہااہہہااہاا #ކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއ

나랑 디엠할 사람은 없나봐... 심심..

안녕하세요, 먼저 글을 읽어주셔서 감사합니다.

저는 미국 캘리포니아주 샌디에이고서 온 188cm 77kg 키크고 젠틀한 교포에요. 서울에서 영어강사로 일을 하고 있어요!
남자 혼자만 즐거운것이 아닌 서로 즐겁고 만족할수있는 시간을 갖고 싶어요.

클리하고 지스팟 자극해서 느낄수있게 해드리는거 자신있고 괜찮으시다면 squirt 할수있게 도와드릴수있어요!
같이 좋은시간 보낼수 있을까요?

관심있으신 여성분 프로필에 적어놓은 오픈챗 메시지 부탁 드려요!
먼저 이야기 나누어봐요ㅎㅎ
감사합니다.

#ﴲﴱﴸﴹﴴﴶ
#ഝഡയസഢണത
#ඍඎඏඐඑඒඓ
#اہااہہاہہہاہہاااہہاہااہہہااہاا
#ڐڑڒړڔڕږڗ
#سسسسسسسسسسسسہ
#ﭓﭛﭗﭟﭧﭣﭒﭚﭖﭞﭦﭢ
#ඔඕකඛඞඣඩ
#ععععععععععععد
#ʚtag2ȏ16617
#ഝഡയസഢണത #צנעאגדשקכבנתלעב #ןייויןןיויןןויוןיןייווןיווי #ןווייןויןןיוויוןווןייןיויןויןוויןיןןוןיוןו #اہااہہاہہہاہہاااہہاہااہہہااہاا #ކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއކއ

Most Popular Instagram Hashtags