[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#סטאטוסיומי

132 posts

TOP POSTS

מזל בתולה, הנשלט בידי כוכב־חמה -מרקורי, חודש אלול מעניק לנו הזדמנות לשינוי. במהלך החודש אנו יכולים לנצל את השפעתו של מזל בתולה ולבדוק את עצמנו, לזהות את הפגמים שבנו ו"לנקות את הבית". מסיבה זו, חודש אלול נקרא גם "חודש הרחמים והסליחות", הסימן בתולה מציין בתוליות וטוהר. האותיות העבריות שמחברות אותנו עם האנרגיה הרוחנית של החודש הן י, האות שיצרה את סימן המזל בתולה; ו-ר, האות שיצרה את כוכב־חמה.
לוח השנה הקבלי מבוסס על מחזור הירח, כשכל חודש משפיע עלינו באופנים שונים. המודעות הרוחנית והמדיטציות המיוחדות לכל חודש עוזרים לנו להשתמש באנרגיה של החודש בכדי להשיג אושר ומילוי גדולים יותר.

"מציאת ומילוי היעוד שלנו הוא משהו שאנו חייבים לבחור כדי להשיג אותו" - קרן ברג
# ציטוטיהשראה #רוחניות #אהבתחינם #סטאטוסיומי #מודעות #תלאביב #ישראל #
#kabbalah #quotes #Inspiration #inspirationquotes #bekind #love #mood😏 #motivation #goodlife #telaviv #israel #winner #faith #justdoit #lifequotes #bestoftheday #happiness #joy #wisdom

השתיה בפורים מאפשרת לנו להסיר מחיצות, להתחבר לעצמנו וגם לחוש חמלה על אחרים.
המיטב הרוחני ממשתה החג, צריך להתחיל במודעות הנכונה בפורים. בכדי להפיק את את מסיבת פורים במרכז לקבלה מתחילים בהרצאה ובקריאת המגילה וממשיכים במסיבה עד דלא ידע...
# פורים #רוחניות #אהבתחינם #סטאטוסיומי #מסיבתפורים #תלאביב #ישראל #
#kabbalah #purim #Inspiration #inspirationquotes #bekind #love #mood😏 #motivation #goodlife #telaviv #israel #winner #faith #justdoit #lifequotes #bestoftheday #happiness #joy #wisdom

אייר הוא החודש השני בשנת הלבנה, חודש אייר – שנשלט בידי כוכב נוגה, הוא ונוס, אלת האהבה והיופי במיתולוגיה הרומית – מכונה גם "חודש האור".
האותיות העבריות המחברות אותנו אל ההיבטים החיוביים של חודש אייר הן ו, האות שבראה את מזל שור; ו-פ, האות שבראה את כוכב נוגה (ונוס).
בחודש זה – האור הזוהר, הקורן בחודש אייר, מעודד אותנו לחפש מרפא, סיפוק והגשמה עצמית בתוכנו־פנימה.
הלוח הקבלי מבוסס על שנת לבנה בת 12 חודשים, שבכל אחד מהם 29 או 30 יום, וכל חודש תואם את 12 הסימנים של גלגל המזלות
# ציטוטיהשראה #רוחניות #אהבתחינם #סטאטוסיומי #מודעות #תלאביב #ישראל #
#kabbalah #quotes #Inspiration #inspirationquotes #bekind #love #mood😏 #motivation #goodlife #telaviv #israel #winner #faith #justdoit #lifequotes #bestoftheday #happiness #joy #wisdom

הפוטנציאל לשמחה קיים בתוך כל אחד ואחת מאתנו. העבודה שלכם היא לגלות אותו
# ציטוטיהשראה #רוחניות #אהבתחינם #סטאטוסיומי #מודעות #תלאביב #ישראל #
#kabbalah #quotes #Inspiration #inspirationquotes #bekind #love #mood😏 #motivation #goodlife #telaviv #israel #winner #faith #justdoit #lifequotes #bestoftheday #happiness #joy #wisdom

החלומות הפרועים ביותר על ההישגים שלנו הם רק חלק זעיר מהפוטנציאל האמיתי שלנו. - מיכאל ברג
# ציטוטיהשראה #רוחניות #אהבתחינם #סטאטוסיומי #מודעות #תלאביב #ישראל #
#kabbalah #quotes #Inspiration #inspirationquotes #bekind #love #mood😏 #motivation #goodlife #telaviv #israel #winner #faith #justdoit #lifequotes #bestoftheday #happiness #joy #wisdom

להפעיל כוח התנגדות פירושו להתנגד לפיתויים ולדחפים הבסיסיים שלכם - לדחוף חזרה את הכסף הקל, את הלך הרוח של "לקבל משהו עבור כלום", את הרגשות הלא מודעים, את האגו. - קרן ברג # ציטוטיהשראה #רוחניות #אהבתחינם #סטאטוסיומי #מודעות #תלאביב #ישראל #
#kabbalah #quotes #Inspiration #inspirationquotes #bekind #love #mood😏 #motivation #goodlife #telaviv #israel #winner #faith #justdoit #lifequotes #bestoftheday #happiness #joy #wisdom

MOST RECENT

יום מס 27
#30הימיםשלחודשאלול
"התמקדו במהות הנשמה של כל אדם שאתם יוצרים עמו קשר" -מוניקה ברג

יום מס 23
#30הימיםשלחודשאלול "אפילו רק המודעות לאני המושלם שלנו, והרצון להתחבר אליו, מגלים אותו לנו" - מיכאל ברג

יום מס 22
#30הימיםשלחודשאלול
"בעיני הבורא, אין שום טעויות. אפילו החטאים שלנו אמורים להיות לימודים בתחפושת" - קרן ברג

יום מס 21
#30הימיםשלחודשאלול
"אם אבחר לראות את הטוב שבכל דבר, אעורר את הטוב שבעצמי" - מוניקה ברג

יום מס 20
#30הימיםשלחודשאלול
"התחילו לראות את עצמכם במצב של שינוי מוחלט, במקום במצב טוב יותר" - מיכאל ברג

יום מספר 19
#30הימיםשלחודשאלול
"המשמעות האמיתית של התשובה היא לחזור למקום שבו הלב והמודעות שלנו מכווננים לבורא" - קרן ברג

יום מס 18
#30הימיםשלחודשאלול
"חפשו את הטוב בכל רגע, במיוחד ברגעים הקשים" - מוניקה ברג

#30הימיםשלחודשאלול
יום מס 17
"כל עבודה שאנו עושים באלול מכפילה את עצמה, מכיוון שאור הבורא קרוב כל כך" - מיכאל ברג

#30הימיםשלחודשאלול
יום מס 16
"לימוד רוחני יכול להיות חשוב יותר בחודש אלול יותר מאשר אי פעם. כל מה שלא השגנו, אנו יכולים לעשות מאמץ ללמוד באמצעות כמיהת לבנו" - קרן ברג

מזל בתולה, הנשלט בידי כוכב־חמה -מרקורי, חודש אלול מעניק לנו הזדמנות לשינוי. במהלך החודש אנו יכולים לנצל את השפעתו של מזל בתולה ולבדוק את עצמנו, לזהות את הפגמים שבנו ו"לנקות את הבית". מסיבה זו, חודש אלול נקרא גם "חודש הרחמים והסליחות", הסימן בתולה מציין בתוליות וטוהר. האותיות העבריות שמחברות אותנו עם האנרגיה הרוחנית של החודש הן י, האות שיצרה את סימן המזל בתולה; ו-ר, האות שיצרה את כוכב־חמה.
לוח השנה הקבלי מבוסס על מחזור הירח, כשכל חודש משפיע עלינו באופנים שונים. המודעות הרוחנית והמדיטציות המיוחדות לכל חודש עוזרים לנו להשתמש באנרגיה של החודש בכדי להשיג אושר ומילוי גדולים יותר.

חודש אב הוא החודש החמישי בלוח הלבנה, החודש היחיד שנשלט בידי השמש המחברת אותנו עם האור האין־סופי של האנרגיה הרוחנית הכוללת את כל הטוּב שבמהלך חודש אב מצויה ביקום בשפע.
האותיות העבריות המחברות אותנו אל האנרגיה הרוחנית של החודש הן כ, האות שיצרה את השמש; ו-ט, האות שיצרה את סימן המזל – אריה.
לוח השנה הקבלי מבוסס על מחזור הירח, כשכל חודש משפיע עלינו באופנים שונים. המודעות הרוחנית והמדיטציות המיוחדות לכל חודש עוזרים לנו להשתמש באנרגיה של החודש בכדי להשיג אושר ומילוי גדולים יותר.

נקיטה בפעולה יוצרת את האנרגיה הנוספת שאנו צריכים כדי להתגבר על כל המכשולים שמופיעים. קרן ברג
# ציטוטיהשראה #רוחניות #אהבתחינם #סטאטוסיומי #מודעות #תלאביב #ישראל #ig_israel #insta_israel #kabbalah #Inspiration #inspirationquotes #motivation #goodlife #telaviv #israel #winner #faith #justdoit #lifequotes #bestoftheday #happiness #wisdom

בסופו של דבר מדובר על פתיחת הלב והרגשת כאבם של אחרים. זוהי כל מהותה של הרוחניות". קרן ברג
# ציטוטיהשראה #רוחניות #אהבתחינם #סטאטוסיומי #מודעות #תלאביב #ישראל #ig_israel #insta_israel #kabbalah #Inspiration #inspirationquotes #motivation #goodlife #telaviv #israel #winner #faith #justdoit #lifequotes #bestoftheday #happiness #wisdom

Most Popular Instagram Hashtags