[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#учылкагробаная

35 posts

TOP POSTS

Дзень заканчваецца на ноце дрэннага настрою 'мяне тут не любяць i ня цэняць, што нi зрабi, таму што гэтага заужды будзе недастаткова'. У iнсце зранку я прачытау: 'Меркурий мышления в эти дни находится в отличном аспекте с активным Марсом, поэтому если вам нужно что-то придумать или осмыслить, отправляйтесь на прогулку'. Пачатак непанятны, але ясна, што мне патрэбна ехаць дахаты, паслаць усiх падалей) #учылкагробаная

Яу! Дзiуная рэч - жыццё. Думаеш, што педагогам - нiзавошта не будзеш, а падрасцеш, дык шчэ i ранг атрымаць захочаш! Вiншуйце, ад 5 снежня 16-га году я настаунiк другой катэгорыi⭐️⭐️! Хвалявауся, перароблiвау працу, а мяне нахвалiлi, ды й пагаварыць мала далi, ужо распiсауся у прысудзе ды слова папрасiу, ну дайце ж думкi данесцi хоць троху, наплесцi метафарычнасцi i дадаць песеннага аксамiту! Цяпер ужо атрымала праз людзей водгук ад кампазiтара з камiсii, што 'паслухау як казку', ды i там за 'мову' падзяку, прыемна, але хай бы самi ужывалi! Ладна, я паусмiхауся - працуем далей! #учылкагробаная #любаялюбань #атытанцуйдурочкатанцуй

Пакуль з усiмi прыладамi не зафотаюся - не супакоюся 😂 манiакальна - iнструментарны сiндром. #учылкагробаная #любаялюбань

'Холодно от мороза в этом южном городе! Я стою одна дрожу от холода...' Та шо вы кажаце, апранайцеся, барышнi, зiмааа! Прывет ад нашага 'квадрата' вашым дворыкам! Так, эта я урок вяду! #савецкая #любаялюбань #учылкагробаная #снег #снежань

Раздражняуся, што запар столькi маiх фота, але зноуку задуменна гляджу у прастору. Нiчо не хачу апавядаць, чакаю, калi з-за сiвой сцяны хмар пачне часцей з'яуляцца сонца. #учылкагробаная #любаялюбань

Хто сёння прагульвае ўрокi?! 🔫😀
Мае малыя авангардысты зранку прымушалi павышаць тон, што здараецца рэдка. Вось учора сядзелi дзеукi з перамалёўваннем народнага касцюма, хтось з велiкоднай работай, што мы спрабавалi выратаваць перарабiўшы ў графiку тушшу, са штрыхаваннем малюнка - i на эта ўсё, якая б трасца не здарылася, я магу спакойна рэагаваць, толькi зрэдку ўставаць i даваць парады, магчыма, да таго ж, мне не стае ведаў, як патлумачыць перадачу аб'ёма таго цi iншага прадмета),таму маўчу😀 Але сёння быў жывапiс. Лязом па сэрцы. Напэўна, пачынаю патрабаваць зашмат, а мо, гэта дзецям не хапае практыкi, але зазначылi, што 'гавару безупынку', аж патрэсвала. Не, ну прасцiця, але фарба 'з баначкi' без палiтры! Ааа! Эта мой начны жах! Замалёўванне авалаў збанкоў, адным колерам увесь прадмет, чорнай абводкай таўшчынi - ууу ааааа... Кiрыл запытаў: 'можна на перапынак?' Я: 'не'. Ён: 'усё адно трэ было паспрабаваць спытаць'. Не адпускала, закатавала сёння) Затое Кiрыл колерамi пачцi як Мацiс намахаў, дзяўчаткi так i не асмялелi. Ладна, дазволю яшчэ адзiн занятак пiсаць эты нацюрморт, там параўнаем вынiкi. Хто там зможа марудна, але верна, а хто жорстка, але маляўнiча.
#учылкагробаная

А я пра 'ожидание-реальность'. Заходзiш такi з букваром у кабiнет, а там замест учылкi - гiбрыд прынцэсы Леi з пчолкай Майяй💕 #учылкагробаная #вакацыi_педагога

Так бы ррраз магiчнай палачкай - i стопяццот паштовак гатова! Нарэзалася, нанюхалася, працягваем. #любаялюбань #учылкагробаная #снежань

Вожык лёг на свой пінжак
І праспаў усю ноч ён так.
Закруціўся, як вужак,-
Прадзіравіў свой пінжак.
😀😁😀
Што? Шмат мяне? Ага! Усё так!
Учора такi файны вечар у горадзе Л. быу. #учылкагробаная #любаялюбань

MOST RECENT

И когда мы расстанемся с вами, вспоминая, как вечер хорош, я уйду, не стуча каблуками, а под плеск ваших легких ладош! - Дауно хацеу гэта сказаць))) пачцi бывай #любаялюбань ! #учылкагробаная

Вожык лёг на свой пінжак
І праспаў усю ноч ён так.
Закруціўся, як вужак,-
Прадзіравіў свой пінжак.
😀😁😀
Што? Шмат мяне? Ага! Усё так!
Учора такi файны вечар у горадзе Л. быу. #учылкагробаная #любаялюбань

Пакуль з усiмi прыладамi не зафотаюся - не супакоюся 😂 манiакальна - iнструментарны сiндром. #учылкагробаная #любаялюбань

Хто сёння прагульвае ўрокi?! 🔫😀
Мае малыя авангардысты зранку прымушалi павышаць тон, што здараецца рэдка. Вось учора сядзелi дзеукi з перамалёўваннем народнага касцюма, хтось з велiкоднай работай, што мы спрабавалi выратаваць перарабiўшы ў графiку тушшу, са штрыхаваннем малюнка - i на эта ўсё, якая б трасца не здарылася, я магу спакойна рэагаваць, толькi зрэдку ўставаць i даваць парады, магчыма, да таго ж, мне не стае ведаў, як патлумачыць перадачу аб'ёма таго цi iншага прадмета),таму маўчу😀 Але сёння быў жывапiс. Лязом па сэрцы. Напэўна, пачынаю патрабаваць зашмат, а мо, гэта дзецям не хапае практыкi, але зазначылi, што 'гавару безупынку', аж патрэсвала. Не, ну прасцiця, але фарба 'з баначкi' без палiтры! Ааа! Эта мой начны жах! Замалёўванне авалаў збанкоў, адным колерам увесь прадмет, чорнай абводкай таўшчынi - ууу ааааа... Кiрыл запытаў: 'можна на перапынак?' Я: 'не'. Ён: 'усё адно трэ было паспрабаваць спытаць'. Не адпускала, закатавала сёння) Затое Кiрыл колерамi пачцi як Мацiс намахаў, дзяўчаткi так i не асмялелi. Ладна, дазволю яшчэ адзiн занятак пiсаць эты нацюрморт, там параўнаем вынiкi. Хто там зможа марудна, але верна, а хто жорстка, але маляўнiча.
#учылкагробаная

А я пра 'ожидание-реальность'. Заходзiш такi з букваром у кабiнет, а там замест учылкi - гiбрыд прынцэсы Леi з пчолкай Майяй💕 #учылкагробаная #вакацыi_педагога

Пункты: надвор'е, здароуе, адсутнасць фатографа не даюць зафотацца у вясновай прасторы. А чакаць красавiк немагчыма. Так што, паважаная аудыторыя (хтосьцi з вас запытвау пра эта), лавiце! Далучаюся да сакаманднiкау #somenaked 😂😂😂 #любаялюбань #учылкагробаная #эротыка #жывапіс #painting #живопись #картинамаслом #oilpainting

Дзень паэзii. Пад iншы здымак усё шукау верш, не знайшоу. Вечаровыя навiны - магчыма праверка у чацвер. Не каб у тую пятнiцу, калi я не працавау i не працую! Нервуюся. Нацягнуу струны на габелен, але падобна, што гулянне з клубкамi адкладваецца, мяркуецца гульня на струнах маёй душы 😂 Апусцiм непарадак, усё добра. 😱 Колькi разоу паутарыць эту мантру? 😰 ой, усё, як той каментатар падчас алiмпiяды 'гдзе ваш валакардзiн?! Гдзе ваш карвалол?!' #учылкагробаная #любаялюбань

Дзень заканчваецца на ноце дрэннага настрою 'мяне тут не любяць i ня цэняць, што нi зрабi, таму што гэтага заужды будзе недастаткова'. У iнсце зранку я прачытау: 'Меркурий мышления в эти дни находится в отличном аспекте с активным Марсом, поэтому если вам нужно что-то придумать или осмыслить, отправляйтесь на прогулку'. Пачатак непанятны, але ясна, што мне патрэбна ехаць дахаты, паслаць усiх падалей) #учылкагробаная

Раздражняуся, што запар столькi маiх фота, але зноуку задуменна гляджу у прастору. Нiчо не хачу апавядаць, чакаю, калi з-за сiвой сцяны хмар пачне часцей з'яуляцца сонца. #учылкагробаная #любаялюбань

Так бы ррраз магiчнай палачкай - i стопяццот паштовак гатова! Нарэзалася, нанюхалася, працягваем. #любаялюбань #учылкагробаная #снежань

Прывет! 'пагаварыць' Я зауважыла, што адзiн з чатырох вечароу у мяне настрой неуроцiка-iсцерыка, а так як ён быу учора, то ад сённяшняга - iнтэнсiуна працуем i радуемся! Тым больш iшоу сняжок! Учора мне наказалi зрабiць 100, мо 120 цi усё-тку 135?! паштовак🐱 Калядных, дэдлайн праз месяц, але па асабiстым графiку лепш бы да канца наступнага тыдня. Гэта будзе нават весела😸Я нарэшце падстрыг валасы, мне зрабiлi вымову, бо яны у дэпрэсii, i выпiсaлi рацэпт🙀Але больш мяне турбуе нечаканая алергiя скуры на нешта касметычнае, пры любых драпiнах высыпае, i такое акнэ, якога не было нiколi i y падлеткавым yзросце, так што тыдзень будзе зусiм без тынкоукi на твары, пап'eм пiгулак,але сумняюся, што выратую😿Кароч, рэжам выцiнанкi на вокны, малюем, п'ем гарбату-усё добра!😽#правiнцыя #любаялюбань #учылкагробаная #снежань

Пан или пропал - день ходила вообще без косметики, а сегодня решила намеренно переборщить. Хорошо брюнеткам - поярче, потемнее и не смотрится броско, а тут волосы не пойми какого цвета, хоть носи шапку не снимая, чтобы было органично) Но работа-то вечерняя ха-ха) #учылкагробаная

Каждый раз, перебираясь с одного аккаунта в другой @leanovich , я начинаю писать на 'мове', а потом стираю и мысленно перевожу. Сегодня праздничные щёки - получила вторую педагогическую категорию! Может, после и не пригодится, но приятно! Зззвёзды от #bell и #relouis ! #учылкагробаная

Яу! Дзiуная рэч - жыццё. Думаеш, што педагогам - нiзавошта не будзеш, а падрасцеш, дык шчэ i ранг атрымаць захочаш! Вiншуйце, ад 5 снежня 16-га году я настаунiк другой катэгорыi⭐️⭐️! Хвалявауся, перароблiвау працу, а мяне нахвалiлi, ды й пагаварыць мала далi, ужо распiсауся у прысудзе ды слова папрасiу, ну дайце ж думкi данесцi хоць троху, наплесцi метафарычнасцi i дадаць песеннага аксамiту! Цяпер ужо атрымала праз людзей водгук ад кампазiтара з камiсii, што 'паслухау як казку', ды i там за 'мову' падзяку, прыемна, але хай бы самi ужывалi! Ладна, я паусмiхауся - працуем далей! #учылкагробаная #любаялюбань #атытанцуйдурочкатанцуй

'Холодно от мороза в этом южном городе! Я стою одна дрожу от холода...' Та шо вы кажаце, апранайцеся, барышнi, зiмааа! Прывет ад нашага 'квадрата' вашым дворыкам! Так, эта я урок вяду! #савецкая #любаялюбань #учылкагробаная #снег #снежань

Той момант, калi часу няма, але няможна не заляпiць хоць якое фота, бо потым 'дрэды' паглыне iншы твор назаужды! Самая пiчаль, што знутры кабiнет не закрываецца, i, канеш, у неурочны час, я ледзь не аказауся застуканым за эцiм безабразiям цехнiчкай) Схавауся, ахаха! #учылкагробаная #любiмаяпраца #любаялюбань #каляднае

Усё. Асноунае я зрабiла- можна выдыхнуць, супакоiцца. Можна перажыць на працы што заугодна, калi нешта радуе вока. У любым кабiнеце мне патрэбна утульнасць i нешта зробленае самой. Як i у кватэры - свая раслiнка, гiрлянда, фота цi нейкi малюнак. Таму цяпер магу сказаць: гэта мая прастора, хаця б на час. А Новы год, Каляды - эта найлепшая нагода перарабiць па-свойму. Трошкi яшчэ бляску - пакажу цалкам. #любiмаяпраца #учылкагробаная #любаялюбань #папера #кветачкi #paper #christmasiscoming #flowers #paperflowers

Усё ок! План упрыгожвання кабiнета носiць кодавае iмя '17 iмгненняу зiмы', кветкi рассыпалiся пялёсткамi па стале) #superstaymillionkisses #учылкагробаная #любаялюбань

Сённяшняе хуткае фота, як у горадзе Л. баулю час памiж зменамi - ямо, п'ю, чытаю - i назад у школу! Так, на стале цяпер прывезены зборнiк пра Ш. Холмса ад @myozby , дома не ставала часу перачытаць, ось ён i пад'ехау! А сапрауднага англiйскага кубачка ад @skvirel_group нажаль тут няма( #skvirel_ozby #любаялюбань #маекнiгi #учылкагробаная #мятлік

Most Popular Instagram Hashtags