[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#учылкагробаная

36 posts

TOP POSTS

Дзень заканчваецца на ноце дрэннага настрою 'мяне тут не любяць i ня цэняць, што нi зрабi, таму што гэтага заужды будзе недастаткова'. У iнсце зранку я прачытау: 'Меркурий мышления в эти дни находится в отличном аспекте с активным Марсом, поэтому если вам нужно что-то придумать или осмыслить, отправляйтесь на прогулку'. Пачатак непанятны, але ясна, што мне патрэбна ехаць дахаты, паслаць усiх падалей) #учылкагробаная

Яу! Дзiуная рэч - жыццё. Думаеш, што педагогам - нiзавошта не будзеш, а падрасцеш, дык шчэ i ранг атрымаць захочаш! Вiншуйце, ад 5 снежня 16-га году я настаунiк другой катэгорыi⭐️⭐️! Хвалявауся, перароблiвау працу, а мяне нахвалiлi, ды й пагаварыць мала далi, ужо распiсауся у прысудзе ды слова папрасiу, ну дайце ж думкi данесцi хоць троху, наплесцi метафарычнасцi i дадаць песеннага аксамiту! Цяпер ужо атрымала праз людзей водгук ад кампазiтара з камiсii, што 'паслухау як казку', ды i там за 'мову' падзяку, прыемна, але хай бы самi ужывалi! Ладна, я паусмiхауся - працуем далей! #учылкагробаная #любаялюбань #атытанцуйдурочкатанцуй

Пакуль з усiмi прыладамi не зафотаюся - не супакоюся 😂 манiакальна - iнструментарны сiндром. #учылкагробаная #любаялюбань

'Холодно от мороза в этом южном городе! Я стою одна дрожу от холода...' Та шо вы кажаце, апранайцеся, барышнi, зiмааа! Прывет ад нашага 'квадрата' вашым дворыкам! Так, эта я урок вяду! #савецкая #любаялюбань #учылкагробаная #снег #снежань

Раздражняуся, што запар столькi маiх фота, але зноуку задуменна гляджу у прастору. Нiчо не хачу апавядаць, чакаю, калi з-за сiвой сцяны хмар пачне часцей з'яуляцца сонца. #учылкагробаная #любаялюбань

Хто сёння прагульвае ўрокi?! 🔫😀
Мае малыя авангардысты зранку прымушалi павышаць тон, што здараецца рэдка. Вось учора сядзелi дзеукi з перамалёўваннем народнага касцюма, хтось з велiкоднай работай, што мы спрабавалi выратаваць перарабiўшы ў графiку тушшу, са штрыхаваннем малюнка - i на эта ўсё, якая б трасца не здарылася, я магу спакойна рэагаваць, толькi зрэдку ўставаць i даваць парады, магчыма, да таго ж, мне не стае ведаў, як патлумачыць перадачу аб'ёма таго цi iншага прадмета),таму маўчу😀 Але сёння быў жывапiс. Лязом па сэрцы. Напэўна, пачынаю патрабаваць зашмат, а мо, гэта дзецям не хапае практыкi, але зазначылi, што 'гавару безупынку', аж патрэсвала. Не, ну прасцiця, але фарба 'з баначкi' без палiтры! Ааа! Эта мой начны жах! Замалёўванне авалаў збанкоў, адным колерам увесь прадмет, чорнай абводкай таўшчынi - ууу ааааа... Кiрыл запытаў: 'можна на перапынак?' Я: 'не'. Ён: 'усё адно трэ было паспрабаваць спытаць'. Не адпускала, закатавала сёння) Затое Кiрыл колерамi пачцi як Мацiс намахаў, дзяўчаткi так i не асмялелi. Ладна, дазволю яшчэ адзiн занятак пiсаць эты нацюрморт, там параўнаем вынiкi. Хто там зможа марудна, але верна, а хто жорстка, але маляўнiча.
#учылкагробаная

Вожык лёг на свой пінжак
І праспаў усю ноч ён так.
Закруціўся, як вужак,-
Прадзіравіў свой пінжак.
😀😁😀
Што? Шмат мяне? Ага! Усё так!
Учора такi файны вечар у горадзе Л. быу. #учылкагробаная #любаялюбань

А я пра 'ожидание-реальность'. Заходзiш такi з букваром у кабiнет, а там замест учылкi - гiбрыд прынцэсы Леi з пчолкай Майяй💕 #учылкагробаная #вакацыi_педагога

Так бы ррраз магiчнай палачкай - i стопяццот паштовак гатова! Нарэзалася, нанюхалася, працягваем. #любаялюбань #учылкагробаная #снежань

MOST RECENT

И когда мы расстанемся с вами, вспоминая, как вечер хорош, я уйду, не стуча каблуками, а под плеск ваших легких ладош! - Дауно хацеу гэта сказаць))) пачцi бывай #любаялюбань ! #учылкагробаная

Вожык лёг на свой пінжак
І праспаў усю ноч ён так.
Закруціўся, як вужак,-
Прадзіравіў свой пінжак.
😀😁😀
Што? Шмат мяне? Ага! Усё так!
Учора такi файны вечар у горадзе Л. быу. #учылкагробаная #любаялюбань

Пакуль з усiмi прыладамi не зафотаюся - не супакоюся 😂 манiакальна - iнструментарны сiндром. #учылкагробаная #любаялюбань

Хто сёння прагульвае ўрокi?! 🔫😀
Мае малыя авангардысты зранку прымушалi павышаць тон, што здараецца рэдка. Вось учора сядзелi дзеукi з перамалёўваннем народнага касцюма, хтось з велiкоднай работай, што мы спрабавалi выратаваць перарабiўшы ў графiку тушшу, са штрыхаваннем малюнка - i на эта ўсё, якая б трасца не здарылася, я магу спакойна рэагаваць, толькi зрэдку ўставаць i даваць парады, магчыма, да таго ж, мне не стае ведаў, як патлумачыць перадачу аб'ёма таго цi iншага прадмета),таму маўчу😀 Але сёння быў жывапiс. Лязом па сэрцы. Напэўна, пачынаю патрабаваць зашмат, а мо, гэта дзецям не хапае практыкi, але зазначылi, што 'гавару безупынку', аж патрэсвала. Не, ну прасцiця, але фарба 'з баначкi' без палiтры! Ааа! Эта мой начны жах! Замалёўванне авалаў збанкоў, адным колерам увесь прадмет, чорнай абводкай таўшчынi - ууу ааааа... Кiрыл запытаў: 'можна на перапынак?' Я: 'не'. Ён: 'усё адно трэ было паспрабаваць спытаць'. Не адпускала, закатавала сёння) Затое Кiрыл колерамi пачцi як Мацiс намахаў, дзяўчаткi так i не асмялелi. Ладна, дазволю яшчэ адзiн занятак пiсаць эты нацюрморт, там параўнаем вынiкi. Хто там зможа марудна, але верна, а хто жорстка, але маляўнiча.
#учылкагробаная

А я пра 'ожидание-реальность'. Заходзiш такi з букваром у кабiнет, а там замест учылкi - гiбрыд прынцэсы Леi з пчолкай Майяй💕 #учылкагробаная #вакацыi_педагога

Пункты: надвор'е, здароуе, адсутнасць фатографа не даюць зафотацца у вясновай прасторы. А чакаць красавiк немагчыма. Так што, паважаная аудыторыя (хтосьцi з вас запытвау пра эта), лавiце! Далучаюся да сакаманднiкау #somenaked 😂😂😂 #любаялюбань #учылкагробаная #эротыка #жывапіс #painting #живопись #картинамаслом #oilpainting

Дзень паэзii. Пад iншы здымак усё шукау верш, не знайшоу. Вечаровыя навiны - магчыма праверка у чацвер. Не каб у тую пятнiцу, калi я не працавау i не працую! Нервуюся. Нацягнуу струны на габелен, але падобна, што гулянне з клубкамi адкладваецца, мяркуецца гульня на струнах маёй душы 😂 Апусцiм непарадак, усё добра. 😱 Колькi разоу паутарыць эту мантру? 😰 ой, усё, як той каментатар падчас алiмпiяды 'гдзе ваш валакардзiн?! Гдзе ваш карвалол?!' #учылкагробаная #любаялюбань

Дзень заканчваецца на ноце дрэннага настрою 'мяне тут не любяць i ня цэняць, што нi зрабi, таму што гэтага заужды будзе недастаткова'. У iнсце зранку я прачытау: 'Меркурий мышления в эти дни находится в отличном аспекте с активным Марсом, поэтому если вам нужно что-то придумать или осмыслить, отправляйтесь на прогулку'. Пачатак непанятны, але ясна, што мне патрэбна ехаць дахаты, паслаць усiх падалей) #учылкагробаная

Раздражняуся, што запар столькi маiх фота, але зноуку задуменна гляджу у прастору. Нiчо не хачу апавядаць, чакаю, калi з-за сiвой сцяны хмар пачне часцей з'яуляцца сонца. #учылкагробаная #любаялюбань

Так бы ррраз магiчнай палачкай - i стопяццот паштовак гатова! Нарэзалася, нанюхалася, працягваем. #любаялюбань #учылкагробаная #снежань

Прывет! 'пагаварыць' Я зауважыла, што адзiн з чатырох вечароу у мяне настрой неуроцiка-iсцерыка, а так як ён быу учора, то ад сённяшняга - iнтэнсiуна працуем i радуемся! Тым больш iшоу сняжок! Учора мне наказалi зрабiць 100, мо 120 цi усё-тку 135?! паштовак🐱 Калядных, дэдлайн праз месяц, але па асабiстым графiку лепш бы да канца наступнага тыдня. Гэта будзе нават весела😸Я нарэшце падстрыг валасы, мне зрабiлi вымову, бо яны у дэпрэсii, i выпiсaлi рацэпт🙀Але больш мяне турбуе нечаканая алергiя скуры на нешта касметычнае, пры любых драпiнах высыпае, i такое акнэ, якога не было нiколi i y падлеткавым yзросце, так што тыдзень будзе зусiм без тынкоукi на твары, пап'eм пiгулак,але сумняюся, што выратую😿Кароч, рэжам выцiнанкi на вокны, малюем, п'ем гарбату-усё добра!😽#правiнцыя #любаялюбань #учылкагробаная #снежань

Пан или пропал - день ходила вообще без косметики, а сегодня решила намеренно переборщить. Хорошо брюнеткам - поярче, потемнее и не смотрится броско, а тут волосы не пойми какого цвета, хоть носи шапку не снимая, чтобы было органично) Но работа-то вечерняя ха-ха) #учылкагробаная

Каждый раз, перебираясь с одного аккаунта в другой @leanovich , я начинаю писать на 'мове', а потом стираю и мысленно перевожу. Сегодня праздничные щёки - получила вторую педагогическую категорию! Может, после и не пригодится, но приятно! Зззвёзды от #bell и #relouis ! #учылкагробаная

Яу! Дзiуная рэч - жыццё. Думаеш, што педагогам - нiзавошта не будзеш, а падрасцеш, дык шчэ i ранг атрымаць захочаш! Вiншуйце, ад 5 снежня 16-га году я настаунiк другой катэгорыi⭐️⭐️! Хвалявауся, перароблiвау працу, а мяне нахвалiлi, ды й пагаварыць мала далi, ужо распiсауся у прысудзе ды слова папрасiу, ну дайце ж думкi данесцi хоць троху, наплесцi метафарычнасцi i дадаць песеннага аксамiту! Цяпер ужо атрымала праз людзей водгук ад кампазiтара з камiсii, што 'паслухау як казку', ды i там за 'мову' падзяку, прыемна, але хай бы самi ужывалi! Ладна, я паусмiхауся - працуем далей! #учылкагробаная #любаялюбань #атытанцуйдурочкатанцуй

'Холодно от мороза в этом южном городе! Я стою одна дрожу от холода...' Та шо вы кажаце, апранайцеся, барышнi, зiмааа! Прывет ад нашага 'квадрата' вашым дворыкам! Так, эта я урок вяду! #савецкая #любаялюбань #учылкагробаная #снег #снежань

Той момант, калi часу няма, але няможна не заляпiць хоць якое фота, бо потым 'дрэды' паглыне iншы твор назаужды! Самая пiчаль, што знутры кабiнет не закрываецца, i, канеш, у неурочны час, я ледзь не аказауся застуканым за эцiм безабразiям цехнiчкай) Схавауся, ахаха! #учылкагробаная #любiмаяпраца #любаялюбань #каляднае

Усё. Асноунае я зрабiла- можна выдыхнуць, супакоiцца. Можна перажыць на працы што заугодна, калi нешта радуе вока. У любым кабiнеце мне патрэбна утульнасць i нешта зробленае самой. Як i у кватэры - свая раслiнка, гiрлянда, фота цi нейкi малюнак. Таму цяпер магу сказаць: гэта мая прастора, хаця б на час. А Новы год, Каляды - эта найлепшая нагода перарабiць па-свойму. Трошкi яшчэ бляску - пакажу цалкам. #любiмаяпраца #учылкагробаная #любаялюбань #папера #кветачкi #paper #christmasiscoming #flowers #paperflowers

Усё ок! План упрыгожвання кабiнета носiць кодавае iмя '17 iмгненняу зiмы', кветкi рассыпалiся пялёсткамi па стале) #superstaymillionkisses #учылкагробаная #любаялюбань

Сённяшняе хуткае фота, як у горадзе Л. баулю час памiж зменамi - ямо, п'ю, чытаю - i назад у школу! Так, на стале цяпер прывезены зборнiк пра Ш. Холмса ад @myozby , дома не ставала часу перачытаць, ось ён i пад'ехау! А сапрауднага англiйскага кубачка ад @skvirel_group нажаль тут няма( #skvirel_ozby #любаялюбань #маекнiгi #учылкагробаная #мятлік

Можна не распытваць курыла цi нюхала, бачна ж, налiзалася клею! #маркi #любаялюбань #такiпрацуем #учылкагробаная #почтовыемарки #stamps #philately #postagestamps

Сонца - эта настолькi радасна, што я не маю моцы, каб рабiць эта фота чб для нейкага там флэшмобу, нiчо ня знаю! 😀 #любаяЛюбань #учылкагробаная #сонейка

Дзе яшчэ знайсцi краiну, дзе такое магчыма?! Тут збiралiся быць малюнкi, а зноуку я праз бунт на караблi! Салютую! Уступiла у прафсаюз з прынцыпа i за кампанiю. А я шчэ афiцыйна не працую, уяуляеце?! Ужо амаль два месяцы як скончылася папярэдняя дамова, а нiчога не падпiсвау, хаджу тут, вучу дзяцей, а потым мне кажуць, што забылi праплацiць замены i дзесьцi згубiлi разлiковы! Нат у горадзе Л. усе вылуплiваюць вочы, пачуушы, што нiколi мы не атрымлiваем прэмiяльных, камандзiровачных, выставачных i iншых. #учылкагробаная #произвол #любаялюбань

Кто сегодня проснулся с красными глазами, насморком и никакой, тот затем решил болезни - бой! И поярче-побольше цвета) С помадой #complimenti @relouis.by тон 04 и 08 💋 Карандаш для губ party oт @belor_design 42, для глаз 12 и #eyeliner @marykayus серый - steely. #белорусскаякосметика #помада #матоваяпомада #matte #lips #lipstick #lipcolor #marykay #учителка #makeup #макияж #красныегубы #учылкагробаная #teacher #beauty #beautyblogger #redlips #red #belordesign #наработукакнапраздник #релуи #relouis

Ведаеце, а я тыдзень назад не стрымалася i - вуаля @nadzia_marmeladzia - профiль уседазволенасцi! Нарцысiзм квiтнее. Рэпост сённяшняй мяне, якая скуксiлася увечары. Сiтуацыя паутараецца. Год таму на дзень работнiка культуры я так пакутавала, i ось зноуку прастыла... #учылкагробаная #любаялюбань #любань #мятлік

Дзясяткi сэлфiкау захоуваюцца у гаджэтах, але iм не дазволена з'яуляцца у прасторы таму што мяне i так зашмат, а бумерангаускiя крыуляннi - iншая справа, не нагуляуся) Сёння хацелася мэйк пажостчэ, i надпiс на тушы 'кабарэ' прызывау задумацца, дзе-такi працуе Надзея Уладзiмiрауна, але не вышла. #учылкагробаная #любаялюбань

Хацела распавесцi iншае, але праз нявыдачу мне i згубу разлiковай паперкi цытую кавалак "Синдиката" Рубiнай, што нiяк не магу адолець. Глава десятая 'двойная запись - принцип бухучета!' Существование нашей организации, балансирующей на узеньком мостку между израильской и российской законностью, предполагало известное умение эквилибрировать... В нашей организации было два Главных бухгалтера.
Один, израильтянин Джеки Чаплин, - добродушный и покладистый парень, со ртом, всегда растянутым до ушей. Другой же...вернее, другая...
Роза Марселовна Мцех,- давным-давно...переименованная в Угрозу Расстреловну Всех... В любую погоду она первой входила через бронированную проходную Синдиката, первой открывала дверь кабинета, усаживалась за компьютер и, закурив сигарету, решала - кому НЕ ДАТЬ денег. Собственно, была б ее воля, она бы не дала их никому... Ее боялись все...
А уж как боялся ее Петюня Гурвиц, хотя, по субординации, Угроза находилась в его подчинении. Проходя мимо его кабинета - где решались многие финансовые вопросы, - часто можно было слышать из-за закрытой двери ее тягучий ор:
- А я вас спрашиваю - почему у вас не встает сальдо?! И голос Петюни, оправдывающийся и робкий: - Потому что, я вам сейчас объясню...
- Нет, я вас опять спрашиваю: почему у вас не встает сальдо ни на начало, ни на кончало?! Невероятно, но даже баба Нюта в ее кабинете понижала на терцию голос, не выделывала ногами антраша и не скребла ногтями стол. Словом, все мы трепетали, поскольку именно Угроза Расстреловна была той силой, что вечно хотела блага и вечно совершала зло...

Хворы у горадзе Л. Паганская маршрутка учора мяне везла доуга, нейкiмi козiмi сцежкамi, да таго ж на скразняку, потым прычынiлi - стала душна, воооой. I цяпер мне часiнамi млосна, дзярэ горла. Але затое я адвёу апошнi занятак #учылкагробаная !!! Йехууууу! Я вольны на месяц (за выключэннем асабiстых павiннасцей, а-ля вырабу сувенiрау)!!!!! Схадзiy у любiмыя крамкi, пачаставау пiрагом I купiy гарбаты, памерау во усялякiя упрыгожваннi😉, а потым завiтау у другi корпус ды разам з калегамi пасмакавау набыты пуэр. Харошая, усё-тку рэч, добра так развязала мужчынам языкi😁 Развiталася, а заутра дадому! #любаялюбань #амнеусёмала #яксарока #завушніцы #лето #сэлфи #сэлфi #earrings #necklace #selfie #accessories #luyban #вакацыi_педагога

Няма моцы трываць, хоць скрынам, але запошчу! Зоя Мiхайлауна,Насця, Надзея Уладзiмiрауна, Дар'я i Ульяна. Барацьба супрацьлегласцей учора прасочвалася i у калектыве, тыя, каму yласцiвa iмкненне да улады цi лiдарская жылка, эмацыйнасць, жарсць, апранулi чырвоны. #выпускной #учылкагробаная #любаялюбань #колеры #колерыколерыколеры #сiнi #ружовы #blue #pink #colors #bright #graduation #teacher #любiмаяпраца

Канец навучальнага году!!! Йехууу! Учора мы упершыню выпусцiлi дзетак са школкi рамёствау! Не верыцца, што школе усяго 5 год, што з тых - два гады я працавала як #учылкагробаная , не верыцца, што i гэты год праляцеу, не верыцца, што зноуку будзе лета! 😃 На этым тыднi яшчэ болей адчула сябе у мiнулым- падмалёуванне, паспарту, прагляд, адзнакi за чвэрць i год. Фуууух. Хочацца паляжаць на газоне з бессэнсоуным позiркам... А яшчэ заусёды здзiуляюся дробязям - #пiвонi з папараццю кампануюць усе у горадзе Л., а я нiколi так не збiрала ды не зауважала... Мясцовая мода?! #пионы #peony #peonies #любаялюбань #кветачкi #flowers #цветы

Бывае, я думаю, ну хто так апранаецца?! Але адказ вiдавочны, бо нiчога не дапамагае #наденувселучшеесразу Дык мне яшчэ i пакеты такiя даюць! #трасцахтотакапранаецца #наработукакнапраздник #учылкагробаная #каквсе #любаялюбань #колерыколерыколеры #ярко #цвета #bright #shinelikeadiamond #colors #colorful #Любань

Учись расстёгивать крючки
и платьице снимать,
не говори: "Мальчишка я
и платьев не ношу". Никто не знает, что его
в дальнейшей жизни ждёт.
Любые знанья могут нам
понадобиться вдруг. Г. Остер
Думаете, чересчур?! Думаеце, занадта?! А нiчога! Так жа цiха усё, хоць я пакрасуюся часам) Тым больш, што паабяцала прыйсцi y дол, а тое быццам мае спаднiцы кароткiя, хвалююць калег. Надвор'е вяртаецца, апошнi навучальны тыдзень- васiльковаму быць! А пакуль - збiраемся на ноч музеяу. #blue #colors #колерыколерыколеры #цветовыесочетания #любiмаяпраца #наработукакнапраздник #учылкагробаная #сiнi #синий #цвет #любаялюбань #любань

Ёсць у гэтай фоткi сакрэт, але таямнiца павiнна ёю застацца! Заутра чакаем страшэнную рэвiзiю... КРУ. А у мяне насычаны дзень i без таго. #любаялюбань #любiмаяпраца #такиеделаангелмой #наработукакнапраздник #селфи #сэлфi #selfie #учылкагробаная #арнаменты #паясы #ткацтва

Тут настолькi сумна, што я пошчу сэлфiкi за тыдзень. Насамрэч я проста незадаволены гэтым днем! Ах, як-такi цяжка працаваць фiзiчна! Добра, што папярэдзiлI,каб я не iшла ва учорашнiм, а то амаль што 'на лабутэнах', але усё роуна не маю не толькi рабочай вопраткi, а нат i штанцоу! Паперлася у кароткай спаднiцы... Ужо казалi, што ведзьма(тым болей, я з завiукай), дык выдалi мятлу - i не адверцiшся #учылкагробаная, як казау мой дыпломны кiраунiк! 3 гадзiны на вятры-на паветры пылiла! #любiмаяпраца #любаялюбань #такиеделаангелмой #сэлфи #наработукакнапраздник #сэлфi #selfie #teacher #iamteacher

Нешта да мяне прыляпiлася песня "Когда я вижу, как ты танцуешь, Малыш, ты меня волнуешь..." , толькi прымяняць яе няма да каго😆 Так i працуем. Алоха!!! У мяне халодны кабiнет, а я i у яго паветра з вулiцы запускаю, астатнiя дзiвяцца, як я у лёгкiх шмотках сяджу #selfie #portrait #hawaii #наработукакнапраздник😂 #мэйк #макияж #makeup #flowerseverywhere #кветачкi #любаялюбань #учылкагробаная #колерыколерыколеры

Most Popular Instagram Hashtags