#романи_астана

MOST RECENT

Негiзi, алеуметтiк желiдегi паракшаларымда мен жалпы тыныс-тiршiлiгiм мен оз тарапымнан копшiлiкке усына алатын кызметтер жайлы кыскаша акпараттарды фото-видеолар аркылы корсетiп отырамын. Арасында куттыктау, бiреудiн жаналыгын болiсу дегендер боп турады ендi. Онсыз болмайды гой ☺️😁 Философиялык ойлар жоктын-касы 😄Ойлануга уакыт болмай жур казiр 😄Акыл айтуга да шамам жок 😆 Бет-бейнемдi корсететiн суреттерiмнiн сирегенiн байкап коятын кырагы окырмандар да бар ☺️😊😄 Мен, ол - менiн тiршiлiгiм казiр. Паракшама томендегi кызметтер жайлы акпарат жазсам, жай гана жарнама гой демей, менiн озiм деп кабылдауларынызды сураймын. Себебi, казiргi менiн "селфилерiм" -осылар 🤗😉😁 Сонымен:
1. "Казак радиосы" - ар сенбi, 18:00-де тiкелей эфирдемiн. Паракшамда эстрада жанрындагы жана андердiн уздiгiн аныктауга арналган "Ан шеру" багдарламасы жайлы акпараттар бар. Бул - менiн жумысым, журегiмнiн тандауы! ✔️ @qazaqradiosy
2. 2015-жылдан берi косымша бiлiм берумен айналысып келе жаткан "Болашак онер мектебi" жайлы акпаратты козiнiз шалып калып жатса, мен мунда шакiрт дайындаймын. Радиожурналистика сабагынан дарiс берем. Бул - менiн жаным калайтын жумыс! ✔️ @bolashak_oner_mektebi
2. Копшiлiктiн куанышымен болiсiп, атаулы кундерi мен умытылмас саттерiн жогары денгейде атап отуге комектесетiн "Event Studio BOLASHAK" бар! Бул - косымша табыс козi! 😍✔️ @event_studio_bolashak
4. Тапсырыс берушiнiн талгамы мен калауына сай жумыс iстейтiн - ISMER ательесi. Коп уакытты осында болу керек боп тур казiр... Бул - сiздiн ательенiз! ✔️ @atelier_ismer
5. Romani сандi киiмдер дукенi. Сан алемiне жолдама! Бул - озiн-озi курметтейтiн, жаксы коретiн кыз-келiншектер мекенi! ✔️ @romani.astana
6. Типография. Бул - каланын санiне косатын улесiмiз! ✔️ #баннер
Осылай! Арасында маган АНА деген бакытты сыйлаган кос батырымнын суреттерi журедi. Жарнама ушiн емес 😉☺️😁 Сондыктан, осы паракшаларга коз кырынызды салып, ретi келсе, жазылып, бiз усынатын кызметтерге тапсырыс бере журiнiз! ☺️😍#АселЕргешкызы #Астана #казак_радиосы #болашак_онер_мектебі #эвент_студио_болашак #ателье_Ismer #Романи_Астана #типография

Most Popular Instagram Hashtags