[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#записьжаниюши

55 posts

MOST RECENT

Осы Сенбi-жексенбi 📆кундерiн неге демалыс кундерi 🗓деп атайды екен. Демалыс емес уй 🏠🏡жинау, азык-тулiк 🍏🍑🍌🍅🥒🥔🌶🍞🥐🍖🍗🥚алу деген сиякты жумыстар жасаумен отедi емес пе?! Еееех, мен 🤷‍♀️болмаганда не icтер едiндер..... демалыс кундерiнде барынша демалыныздар! Жоспарларыныз icке асып, жаксы жаналыктарга толы болсын! #записьжаниюши #жания #жаниюша #жанека #жанияарыстанкызы #жанияарыстановна #бакытжания #балапан #ботакан #алтынкыз #альхамдулиллах #машаллах #иншаллах #инстамама #инстаана #инстабалакай #инстаребенок #инстадети #инстамалыш #инстасаби #инстадоченька #инстадочь #инстабала #инстакыз

Кешегi куннен естелik. Сырым&Алия #weddingday Алия тате @altzhn 👰🏻Сырым жезде 🤵🏻Жана омipге кос аккудай кол устасып 💑бipге аттаган кадамдарын кутты болсын! Сиздерге шанырактарын биiк, керегелерiн кен, босагаларын берiк болсын деп тiлеймiн! Жездем 🤵🏻татеме 👰🏻адал жар болсын, татем 👰🏻осы шаныракка конган бак болсын! Аркашан алакандарын ашык, омiрге машык, бip -бipiне гашык 💏❤️❤️❤️болып, алдагы омiрдi cыйластыкта откiзiндер! #записьжаниюши #жания #жанека #жаниюша #жанияарыстанкызы #жанияарыстановна #бакытжания #альхамдулиллах #машаллах #иншаллах

Уйыктар алдында сиздерге бiр тiлек айтайын деп шештiк. Кандай? Ненiн курметiне дейсiздер ме? Бугiн Алматы каласынын туылган кунi. Ия, ия кате тусiнбедiнiз АЛМАТЫ КАЛАСЫНЫН ТУЫЛГАН КУНI. Анау-мынау емес, бакаааандай 1001 жаска толып жатыр. Мерекеге орай калада коптеген ic-шаралар журiп жатыр. Сонын бipi елiмiздегi улкеееен концерттердiн бiрi #GAKKU телеканалынын концертi. Елден калмайык деп бiзде бугiн кыдырдык #Мега сауда орталыгына барып, балалар аланында ойнадык, бiрнеше кызыкты тамашаладык. Балалар аланын коргенде бiрден куанып калай айкайлап жiбергенiмдi озiм байкамай калдым. Анама карамай жугiрiп бардым, ойнадык, аткеншек тептiк, сырганадык, озiм катарлы балалармен таныстык. Курдастарым коooп екен гой, улкендерi камкорлык жасап кушактап жатты. Ен бастысы озiмнiн суйiктi машинама мiнiп айдаганыма ризамын. Кумарым канганша мiндiк. Менде кашан 🚗 машина болады екен? 🤔 мен армандап уйыктайын.Ал,сонымен окырмандарым Онтустiк Астанамыз, арман кала Алматынын туылган кунi кутты болсын! Жылдан жылга коркейiп, гулдене берсiн,бiз сиякты балапандар кобейе берсiн. Елiмiз аман, журтымыз тыныш болсын! Баршамыз Алматынын жолын куып 1001 жаска жетейк. Тундерiнiз тыныш, уйкыларыныз таттi болсын! #записьжаниюши #жания #бакытжания #жанияарыстанкызы #жанияарыстановна #жанека #жаниюша #алматытуылганкуніңмен😀😀😀 #гакку #gakku

Гажайып ЭКСПО-га мен бармасам да атам 👴мен татем @goha0727 👩🏻 барып кайтты. Журiп-журiп 3 айдын сонгы кундерiнде 📆барганнан ба, ЭКСПО-ны тамашалауга келген адам 👫👭👬саны кооооп болды дедI. Ал,павильонга кiру ушiн 1-1,5 сагат ⏰кезекте турады екенсiн. Ойлап каранызшы, маскараааа 😳😱😱 1 сагат деген тым узак кой. Менiн бармаганым Жаксы болыпты, 2 минуттын озiне шыдай алмайтын мен, узак уакыт куте алмас едiм. Соган карамастан елдер кезек кутiп кiрiп жатыр-мыс. Арине мундай тамаша корiнicтер жылда бола бермейдi гой. Шетелдiктер 🕵🏻👳🏼‍♀️💂🏻‍♀️👩🏽‍🌾саны да агыл-тегiл екен. Сол ЭКСПО торiнде атам 👴бiр араб 👳🏼‍♀️кiciмен жолыгып калып танысып, бiрге суретке тусiптi. Бiз араб 👳🏼‍♀️кордiк деп куансак, ол казак кордiк, казактын бiр аксакалымен суретке тустiк деп куанган болар... Атам сол саттi пайдаланып, естелiк болсын деп, менiн есiмiмдi тегiмдi арабша жаздыртып, морiн бастыртып алыпты. Рахмееет 😁#записьжаниюши #бакытжания #жанияарыстанкызы #жанияарыстановна

Откен кундердiн бiрiнде уйiмiзге 🏠болашак ана 🤰🏻Асия @zhakypbekkyzy тате мен бiРге он екiден бip гулi ашылмаган, козi ашык, кокiрегi ояу, кулпырып турган бойдак кыздар, дарiгерлер 👩🏻‍⚕️👩🏼‍⚕️👩🏽‍⚕️👩‍⚕️👩🏻‍🔬👩‍🔬@bikow2109 @gauhara.dl @zholdasova_aigerim @s_rakhmatillaevna @zhans707 @makpalsaurambaeva келiп конак болды. Тателер сiздермен танысып, 🤝корiскенiмiзге 😁😁🙂🙃куаныштымыз. Рахмет сiздерге! Осылай келiп 🚶🏼‍♀️🚶🏼‍♀️🚶🏻‍♀️куантып 👯👯‍♂️турыныздар. Мен сiздерге билеп берiп турайын. 💃🏾💃🏾💃🏾Тек бiр шартым бар, келесiде оз бакыттарынызды тауып, суйiктiлерiнiздi 🤵🏻🤵🏼🤵🏽🤵🏾🤵бiрге ерте келiнiздер. Жарай ма? Ал, сiздерге окырмандарым кулактарынызга алтын сырга 👂😉 уйленем деп озiне жар iздегендерiнiз болса, немесе бойдак ага, iнiлерiнiз болып жатса былай-былай танысып ангiмеге тартып, кездесiп жуздесiп корciн. Кiм бiлсiн мумкiн оз тенiн тауып, тателерiмiздiн багы ашылып кетер 😉😉😉калай болганда да баршанызга саттiлiк! Кайырлы тун, казак елi! Алла тун тыныштыгын насiп етсiн!🙏 #записьжаниюши #бакытжания #жанияарыстановна #жанияарыстанкызы

Сонымен тусаукесердiн ток етерiн, ягни расында калай откенiн айтар болсак, кокелер коше бойымен жугiрiп жарысып, алгаш келген Бекзат коке жуйрiк болсын деп, менiн тусауымды ала жiппен кестi. Окiл апам @igulnaras пен кiндiк анам @aselya_kz777 тай-тайлатып жургiзгеннен кейн алдыма кiтап, ручка, акша, Домбра койылып ал танда дедi. Тангалганнан мен ручканы тандап алдым. Барi куанып шапалактады. Алла бiлер болашакта окымысты боламыз ба, Алде жазушы боламыз ба?..... сосын, сосын бар гой Сания татем "кыз керек болса, сатып алындар деп". Менi алып каша жонелдi. Естiмеген елде коп дегендей, елдiн барiiii ан-тан, алып кеттi деп, артымыздан куа жонелдi де, коп узамай жетiп алып, сатып алды. Осындай кызыктар болды. Ал ертесiне коршi ажелердi жарыстыра жугiртiп, бай бакуатты болсын деп, ток iшекпен тусауымды кестi. Бул жолы Акша тандап алдым. Ал, Ажелер мен балалардын жугiргенi тiптен керемет болды. Осылайша тусауым екi рет кыз болып журмiз азiрге. Буйртса, ушiншi рет кесемiз деп кояды уйдегiлер, мейлi кессе кесе берсiн тусауымды ертерек жугiрiп кетсем болды #записьжаниюши

Ал анамнын👱🏻‍♀️ туган жерi Арыс каласында, балапаннын 👶🏼тусауын козi ашык, кокiрегi oяу, елге сыйлы, улкен жетiстiктерге кол жеткiзе бiлген, Ата-апаларымыздын 👴👵бiрiне , сол карияга уксасын, 🙂сол кариянын жасына жетсiн деген ниетпен 🙏тусау кестiрткiзедi 👣👣👣екен. Тусау кесiлiп тай -тайлатып жургiзген сон, калган конактардын бiрнешеуi таласып, 😉тармасып "кыз 👶🏼керек болса, сатып алындар" деп, балапанды алып кашады 🏃🏿🏃‍♀️екен. Артынан жакынын бiрi куып жетiп 🏃‍♀️🏃🏿сатып Алу керек, онын устiне берген акшасын 💰 💵 💵ала салмай саудаласады екен. Суретте озiмнiн суйктi атаммен 👴бiрге, конактарды кутуге дайындык кезI #записьжаниюши #жания #жанека #жаниюша #жанияарыстановна #жанияарыстанкызы #бакытжания #альхамдулиллях🙏 #машаллах #иншаллах

24.07.2017ж Алгашкы туылган кунiмiз 🎂🎂🎂болгандыктан ата👴-ажем👵 аке👱🏼-шешем 👱🏻‍♀️конактар шакырып, тусауымды кестI. Тусау кесу 👣👣деген бiр керемет дастур 😁екен. Онын устiне елiмiздiн 🇰🇿ар онiрiнде ар турлi дастур сакталыпты. Анам @skenjebaeva 👱🏻‍♀️ОКО акем 👱🏼@aris.sima2012 Жамбыл облысынан болгандыктан, жакындарым екI онiрдiн салт -дастурiн уштастыра тусау кесудi 👣👣жон кордi. Сонымен акемнiн 👱🏼туган жерiнде улкен кiciлердi 👴👵коше бойымен жугiртiп, 🏃‍♀️🏃🏿жуйрiк болсын деген ниетпен кiм бiрiншi жугiрiп 🏃‍♀️🏃🏿келедi, coл кiciге тусау кестiредi 👣екен. Баларды да, 👧👦🏻👶🏼жугiруден жарыстыры п алгаш келгендерiне сыйлыктар 🎁🎁🎁уйлестiредi екен. Кызык ия? 🙃Картайган жаска жетiп, омiрдiн агы мен карасын бастан откiзген кария кiсiлердiн таласа, жарыса жугiрiп 🏃‍♀️🏃🏿келiп жанадан кадам 👣баскалы турган балапаннын тусауын кесуге асыкканы тiптен керемет емес ре? #записьжаниюши #жания #жанека #жаниюша #жанияарыстанкызы #жанияарыстановна #бакытжания #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах

Биздин окырмандарымыз САЛЕМ бердiк 🙋🏻баршанызга! Кал-жагдайларыныз калай?🤔жаксы 👍👍👍деп умиттенем. Аллага Шукiр, 🙏🙏🙏бiзде де Жаксы. 👍Осыдан 1 апта бурын, ягни 24 шiлде 📆кунi 1жаска толдым. 🎉🎊🎉🎊🎉Ия,Ия 1 жаска ендi орысша айтканда грудничок 🍼емеспiн. Емханадагы дарiгерiмiз Светлана Александровна 👩🏻‍⚕️ "грудничковый день" 📆кунi келудi умыт. Каралуга баска кунi келесiндер деп шыгарып салды. Соган караганда осiп калдык кой дейм шамасы 😎. Сiздермен болiсер жаналыгымыз коп, жаксылыкты болiccен кобейедi дейдi гой. бiрак сонгы кундерi кол босамай кеттi. Ангiменiн барiн сол туган куннен 🎂🎂🎂бастагымыз келiп отыр, ендеше кеттiк...... #записьжаниюши #жания #жаниюша #жанека #жанияарыстанкызы #жанияарыстановна #бакытжания #балапан #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #инстамама #инстаана #инстабалакай #инстадети #инстамалыш #инстадоченька #инстаребенок

Осы суретке тускенде баска жакка карап калатын адетiмдi калай койсам екен 🤔🤔🤔барi камерага караса, мен айдалага карайымын, ылги конiлiм баска жакка ауып кетедi. #записьжаниюши #жания #жаниюша #жанека #жанияарыстанкызы #жанияарыстановна #бакытжания #балапан #ботакан #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #инстамама #инстаана #инстабалакай #инстамалыш #инстаребенок #инстадети #инстадоченька #фото

Таааак🤔🤔🤔 калай озимди котерткизсем болады екен, 🙄отирик айкайлап жылайын 😢ба алде отирик кулап 🙃жерге отыра калайын ба?..... #кулык #хитрость #записьжаниюши #жанияарыстановна #жанияарыстанкызы #бакытжания #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #инстаана #инстамама #инстамалыши #инстадоченька #инстадети #инстаребенок #инстакидс #инстахитрость

Кешеги кешки серуеннен 🚶🏼‍♀️🚶🚶🏼‍♀️👫естеликке бир сурет🎇🎆. Суйкти @elnura_rahim 👧татеммен бирге. Сонгы кездери анамнын 👱‍♀️уакыты ⌛️⏳⏰тыгыз болып, маган камкорлык ❤️💛💚корсетип, тамактандырып, 🍼🍚🍷🍖🍗🥚уйктатып, 🛌🛏🛌ойнатып, серуендетип 🚶🏼‍♀️👭👯‍♂️👯журген ерке татем. Ал сиздерге тилерим кайырлы тан! 🙋🏻кундериниз иги истерге толы болсын! Айт кутты болсын! Осы бир мерекени пайдаланып, туган туысты араланыздар. Биз бугин Ерте оянып, 🛏тангы асты 🍚🥚🍼ишип алып, уйдегилерди оятып, 🛏🛏жумыска шыгарып салып енди татем 👧екеумиз уйкыга кайта кирисуге жон кордик. Канбаган уйкынын жалгасы бар екен, сиздерде де сондай болып тура ма? 😜😁#записьжаниюши #жания #жанека #жаниюша #жанияарыстанкызы #жанияарыстановна #бакытжания #балапан #ботакан #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #инстаана #инстамама #инстамалыши #инстабалакай #инстадети #инстадоченька #доброеутро

Алтын окырмандарым! Бугин ойлана-ойлана келе, Жанадан паракшамызга тиркелип, катарымызга косылып, кобейп жаткан окырмандарыма озимди таныстырып отейк деп шештик. Сиздерге улкен рахмет! Мени кишкентай деп менсинбей колдау корсетип, лупилдеринизди басып, анда-санда болса да, комментарий жазып жаткандарынызга. Менин есимим Жания. Акем ушин алтын кыз, кошакан, бузыккыз, еркетай, Жаникпринцесса, Жаконти, Жони анам ушин Жанека, Жаниюша, боткан, балапан, котенай айта берсен таусылмас, татем ушин Жако, котенка, кокем ушин жай гана Жания, атам мен апамнын тунгыш немереси, ерке немереси татеме Жанека кызбын. Мен 11 айдамын кеше гана кишигирим ( мини) туган кун 11 аймды тойлаттык. ! Осы уакытка жеткен жетистиктериммен бллисейн:
*еркин отыра аламын, 180 типти 360 градуска айналып аунаймын
* енбектеймин, жаткан жеримнен озим отыра аламын жане отырып ары карай енбектей аламын
* жагалап онга, солга журемиз, еркин туруды тажирибелеп уйренип жатырмыз, 3-4секундка гана тура аламын. Буйртса келеси айда буд жетистигимиз одан ари арта тусер
* акем мен анамды танимын, ботен кисиден жатыркауды уйрендик, ундемей каламын, акырын уйренген сон гана касына барамын, куануды, кулуди, жылауды да билемин, айкайлаганда алдыма жан салмаймын, ашуым келсе урсып та беремин, кейде хмммм деп коркытатыным, иииии деп еркелетемин. Ен бастысы отирик жылап уйдегилерди коркыта аламыз, максатка жету ушин бираз енбектенип отирик жылап образга кирсек болды жетип жатыр
*шакырганга барамын, котергенди жаксы коремин, отырганды унатпаймын, "пока" "привет" деген созге кол булгаймын "ладушки" жасаймын, каласам нельзя деген созди тусинеми каламасам дым болмагандай ары карай булдире беремин
* салмагым мен бойымды али олшемедик, даригерге келеси аптада барамыз
* жасанды сут ишемин, ембеймин, фирмалык балалар кашасын онша(ботка) унатпаймын, анда-санда конилди кезде жеп калатыным бар, камыр, ет, картоп, сабиз, жумыртка, балыкты жаксы коремин. Сорпа мен айран, шырын (сок) ишемин. Алма, банан, кулпынай, орик, аскабак жеймин, дайын пюре (езбе) жаксы коремин. Азирге осы 😁#записьжаниюши #жанияарыстановна #жанияарыстанкызы #жанека #жаниюша #жания #бакытжания #балапан #ботакан #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах

Салем салем салем 🙋🏻 баршанызга! Калдарыныз калай? 🤷‍♀️Жаксы ма? Биздеги жаналык менин тисимнин 😬😬😬шыгып жатканы, тис шыгу процесси али жалгасудааа, токтайтын емес. Иш откени басылып, 💩💩💩енди мурнымнан су😪😪😷😷ага бастады ма, тусиниксиз, билетиним кундиз-туни тисим 😬😬кыши береди. Кышыганы сонша, кейде оз колымды 🙄да тистеп коямын.
Киын екен, киын екен курек тистин шыкканы,
сонда дагы кутем сенин тистерим
Кутемин сени, неге екенин билмеймин,
Кутемин кунде тагатсыздана кутемин,
Армандап тистеп шайнап тамакты ишкенди,
Журекте умит ошпейди енди ешкашан #записьжаниюши

Салем баршанызга! 🙋🏻Мына суреттеги кесирткени 🦎🦎танисыздар ма? Бул кай жерде екенин билмесениздер айтайык, бул Москва сауда орталыгындагы zoo саябак. 🐍🐢🦎🦂Биз Ишине кируге жасканып, сыртынан осылай тамашалап кеттик. Zoo саябакты аралап коргендериниз болса, алган асерлеринизбен болисе отырсаныздар. Ишинде кандай жануар, жандик, жоргалаушылар бар? Коркынышты емес пе? Баруга турарлык па? Алдын-ала рахмет! 😘😘 #записьжаниюши #жания #жаниюша #жанека #жанияарыстановна #жанияарыстанкызы #бакытжания #балапан #ботакан #солнышко #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #child #инстамама #инстаана #инстабалакай #инстадети #инстамалыши #инстадоченька #инстаалем #zooсаябак #кесиртке #коркынышты

Коптен бери кормеген Алима 👩🏻татем @nurali_aa конакка келип бир куанып 😁😁😁💃🏾💃🏾калдык. Емтихандарын тапсырып, Таразга 🚞🚞жолга шыгып бара жатыр. Ак Жол сизге! 🙏🙏Аман, есен жетиниз! Бизден дугай дугай салем! 💁🏻💁🏻Жиi жиi конакка келип турыныз! #записьжаниюши #жания #жаниюша #жанека #жанияарыстанкызы #жанияарыстановна #бакытжания #балапан #ботакан #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #инстамама #инстаана #инстабалакай #инстадети #инстамалыши #солнышко #счастье #семья #гости #тетя

Шуакты кундер 🌞🌞🌞коп болсын, кайырлы тан окырмандарым! 🙋🏻Калдарыныз калай? 🤷‍♀️Жаксы 👍👍👍деп умиттенемиз. Жаздын алгашкы кундерин 📆📆калай откизудесиздер? Биз сонгы кундери 🌅🌅🌅мазасызданып журмиз, 😞😞😞😒неге дейсиз бе? Алгашкы тисим 😬😬шыгып, кызуым котерилип, 🤒🤒🤒ишип отип, 💩💩💩уйкы тыныш болмай, 🛌🛏🛌🛏уйдегилердин де мазасын алудамын. Бул да уакытша 🕰🕰гой, куантарлыгы тисим шыгып жатыр, Алакааай!!! 😎😎🤓🤓👯👯‍♂️Енди киналмай тамактанып, 🍜🍝🍚🍛унамаган адамды тистейтин 🤓🤓боламын. Байканыздар! Менин ашуыма тиип журмениздер.... 😉😜😜#записьжаниюши #жанияарыстанкызы #жанияарыстановна #жанека #жаниюша #жанека #бакытжания #балапан #ботакан #солнышко #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #инстаана #инстадети #инстамама #инстамалыши #инстаребенок #инстабалакай #маминарадость #папинапринцесса #принцесса #золотце #семья #счастье #зубы #зубнаяфея #зубик

Кеш Жарыыык 🙋🏻баршанызга! Калдарыныз калай? 🤷‍♀️Жаксы ма? Мени жогалтып алмадыныздар ма? 🙈🙊🙉Ауылга барамын деп жогалып кеттим ия? 🙄😜Апа 👵атама 👴еркелеуден 😻😻😻кол тимеди, онын устинен анам 👱‍♀️мен акемнин 👱колы босамай, таулик бойы ата 👴апамнын 👵касында болдым. Енди калага кирип келе жатырмыз, айткандай апамды 👵ерте келдик, енди кунде бирге серуендейтин 💃🏾💃🏾💃🏾боламыз, жаналыктармен кейнирек болисермин. Азирге баршанызга Кайырлы Тун 🌝🌝🌝тилеймин! Алла Тун тыныштыгын насип етсин! Амин! Оооох есинеп, уйкымда келди, 🙊🙊🙊сау болыныздааар!!! #записьжаниюши #жания #жаниюша #жанека #жанияарыстанкызы #жанияарыстановна #бакытжания #балапан #ботакан #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #инстаана #инстамама #инстадети #инстамалыши #инстаребенок #инстабалакай #дети #счастье #семья #бабушка #дедушка #ауыл #папинапринцесса #маминарадость #принцесса

Биз ауылга ата-апама жолга шыктык. Алла Жар Болсын баршамызга! Аман-есен жетуимизди насип етсин! Тате @elnura_rahim ата апа бизди кутиниздееер! Жакында акем анам ушеумиз барып каламыз. Айткандааааай, бугин мереке гой. Кандай дейсиздер ме? М..м..м..м.. Меееен бугиииин 10 айга толдым. Алакай! Алакай! Алакааай! Осы уакытка жеткен жетистиктериммен бллисейн:
*еркин отыра аламын, 180 типти 360 градуска айналып аунаймын
* енбектеймин, жаткан жеримнен озим отыра аламын жане отырып ары карай енбектей аламын
* кандай да бир затка суйкенип тура аламын, типти жагалап та журемин
* акем мен анамды танимын, ботен кисиден коп жатыркамаймын, кейбир бирден унамай калган жандар болмаса, куануды, кулуди, жылауды да билемин, айкайлаганда алдыма жан салмаймын, ашуым келсе урсып та беремин, кейде хмммм деп коркытатыным бар
*шакырганга барамын, котергенди жаксы коремин, отырганды унатпаймын, "пока" деген созге кол булгаймын "ладушки" жасаймын
* салмагым мен бойым 1айда мулдем озгермепти, коспадым да, азбадым да, оспедим де, шокпедим де.....
* жасанды сут ишемин, ембеймин, фирмалык балалар кашасын онша(ботка) унатпаймын, анда-санда конилди кезде жеп калатыным бар, камыр, картоп, сабиз, жумыртка, балыкты жаксы коремин. Сорпа мен айран, шырын (сок) ишемин. Алма, банан, аскабак жеймин, дайын пюре (езбе) мен алма печеньесин жаксы коремин #записьжаниюши #жанияарыстановна #жанияарыстанкызы #жанека #жаниюша #жания #бакытжания #балапан #ботакан #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах

Салем салем! 🙋🏻Калдарыныз калай? 🤷‍♀️Уйкыларынызды кардырдыныздар 🛌🛏ма? Биз де кеше конак кутемиз деп шаршап🙊🙊 калыптык танертен адеттегиден 1 сагатка ⏰кеширек ояндык. Сонымен кеше ким келгенин айтайын Актай 👦🏻мен Амирхан👦🏽 деген жигиттер мамасы🙎🏻 @akmeior, папасы 👨🏻жане @agabek.92 🙎🏻‍♂️кокем келди. Кур келмей, Маган касымда турган мики маус пен коптеген таттилер 🍭🍭🍬🍬ала келипти. Рахмееет сиздерге😁😁. Осылай куантып келип турыныздар. Актай 👦🏻мен Амирхан 👦🏽бузыыыык ойыншыктарымнын 🎲🚗барин шашып, уйди шулатты. Балалы уй 🏠базар деген осы шыгар. Мундайды кормеген мен барине ан тан🙉🙈😱 болып карап отырдым, есесине кызыкты 🙄😂😂болды. #записьжаниюши #Жания #Жанека #Жаниюша #жанияарыстанкызы #жанияарыстановна #бакытжания #балапан #ботакан #балалыуйбазар

Бугин биз армансыз 😁😁кыдырдык. 👯‍♂️👯👯‍♂️👯Багымызга карай акем @ari.sima2012 👱де жумыстан ертерек ⏰⏰келип бизди ерекше куантты. 💃🏾💃🏾💃🏾Баримиз бирге Ботаникалык бакка (Ботанический сад) барып демалып кайттык. Менен баскаларга кызыкты болган шыгар, бирак мен коп нарсени тусине койган жокпын, 🤷‍♀️🤦🏻‍♀️🤔🤔айналанын бари толган агаштар, 🌲🌳🌴🌱🌿🍀☘️🍃🎄💐🌷🌹жасыл шоптер, гулдер. Неси кызык екен???? 🤔🤔🤔Сонда да, Омиримде алгаш рет мундай улкен саябакты 🌳🌳🌳коруим. Сол жакта Барине еркелееееп 👯👯‍♂️👯коляскага жаткым келмей, мени котерип жургенди каладым, есесине естеликке коптеген суреттерге 🏞🎑🌅🌠тустик, тал 🌲🌴🌳мен жауказындардын 🌹🌷💐тур-турин кордик. Анам @skenjebaeva 👱‍♀️да калада жургенине бирнеше жыл болса да бул саябакка 🌳🌳🌳омиринде алгаш рет барыпты.Анамнын 👱‍♀️касында ертерек тамашалаган менин жолым болган екен 😁😁😁ия? Алла Каласа, Корер кызыгым али алда сиякты. Сиздерге кайырлы тун тилеймин. Алла тун тыныштыгын насип етсин! 🙏🙏🙏Суреттерди кутиниздер!!!! Сау болыныздааар!!!💁🏻💁🏻💁🏻 #записьжаниюши #Жаниюша #жанияарыстановна #жанияарыстанкызы #БакытЖания

Салем окырмандарым. Табыныздаршы мен кайдамын? Кайда кыдырып журмин? #записьжаниюши #Жания #БакытЖания #природа #прогулканасвежемвоздухе #прогулкасродными #свежесть

💁🏻💁🏻💁🏻💁🏻 калай уйыктадыныздар? Кундериниз сатти, ырысты, сауапты отсин! Жума Мубарак Болсын! Биз адеттегидей табигаттын керемт бир сыйы Д даруменин кабылдап отырмыз #записьжаниюши #Жания #жанияарыстановна #Жанека #Жаниюша #жанияарыстанкызы #БакытЖания #балапан #ботакан #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #инстаана #инстамама #инстадети #инстаребенок #инстабалакай #прогулка #принцесса #папинапринцесса #солнце #счастье #семья #погодашик #прогулка👣

Салееем💁🏻 алем. Мына суретти кайда тустим деп ойлайсыздар? 🤷‍♀️Айтайын ба? 🤔🤔Алде.....
Жалпы Кеше бир кызык🙈🙊 жагдай болды. Анам 👱‍♀️екеумиз далага серуендеуге 👩‍👧🚶🏼‍♀️шыктык, анамнын колындагы уйдин 🏠килти 🔑🗝озиники емес, Гаухар @g_bakytovna 👩🏻татемдики болатын. Ал ол килтпен🔑🗝 есикти 🔐ашу купиясын тек Гаухар татем 💁🏻гана биледи. Сонымен далада бирнеше сагат 🕰⏰серуендеп, кызыкка тойып, шаршадыыыык🚶🏼‍♀️🚶🏼‍♀️, карным да аштыыыы. 🙄😫Кой уйге кирейк деп, есикти ашайын десек анам👱‍♀️ аша алмай ауреге тусти. Енди не истеймиз? 🤷‍♀️🤷‍♀️Ары шукылады,бери шукылады есик ашылар емес. Менин карным ашып мааазам 😫😩😤😭да кете бастады. Анам 👱‍♀️не истерин билмей мени жубату ушин киреберисте андетти, 🗣, ойнатты, билетти осылааааай татемди кутииип отырып бир жарым🕰⏰ сагат отти. Куту деген киын екен, арбир 2-3 минут сайын сагатка карап отырдык. Жалпы 4сагат далада журиптик. Суретте есиктин алдында уйге кире алмаааай конилсиз турган турган кез. Татем келген сон килтти колдану сырларын корип алдык, келесиде булай есиктин аузында турмайтын боламыз. #записьжаниюши #Жания #Жанека #Жаниюша #жанияарыстановна #жанияарыстанкызы #БакытЖания #балапан #ботакан #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #инстаана #инстамама #инстабалакай #инстадети #инстаребенок #дети #счастье #семья #принцесса #папинапринцесса #маминарадость #прогулка #ключ #дом #несмогливойтивдом

Суретке тусиргенде 🌅🏞баска жакка караудын 😻😻😻тагы бир далели. Аааай, кырсыкпын ау, 🙄🙄🙄кырсыкпын. Ааааа, есиме тусти 🤔🤔алаулап жанган отка, 🔥🔥🔥пискен кауптарга (шашлык) 🍡🍡🍡карап турганым гой 😉#записьжаниюши #Жанека #Жания #Жаниюша #жанияарыстановна #жанияарыстанкызы #БакытЖания #балапан #ботакан #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #инстаребенок #инстадети #инстабалакай #инстаана #инстамама #child #принцесса #папинапринцесса #счастье #семья #доченькалюбимая #доченькалюбимаямоя #дедушка #дедушкаивнучка

Осы мен суретке дурыстап тусе алмайтын сияктымын. Ылги баска жакка карап кала беремин, карап кала беремин. Бугин танертен ерте оянып, жол журип келдик. Калага аман-есен жеткенимизге Шукир! Ата апа тате жакында кайта келемиз. Корискенше 😘😘😘😁💁🏻коресиздер сагынып та улгермейсиздер. Аман болыныздааар!!! #записьжаниюши #Жания #Жанека #Жаниюша #жанияарыстановна #жанияарыстанкызы #БакытЖания #балапан #ботакан #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #инстаребенок #инстадети #инстабалакай #инстаана #инстамама #принцесса #папинапринцесса #маминарадость

Кеш жарыыык! Калдарыныз калай? Улы Женис Куни тагы да Кутты Болсын! Парадка бардыныздар ма? Концерт кординиздер ме? Демалуга каланын сыртына шыктыныздар ма? Биз соооол ауылда, танертен ерке татем, сулу татем @elnura_rahim мектебине барып, сынып аралык жарыс кордик. Бастауыш сыныптан 11сыныпка дейн бари катысты. Адымдап кадам жасаудан, хормен андетуден жарысты. Бари де Женис кунине арналган. Адамдааар коооп болды. Картайган кемпир-шалдан енбектеген балага дейн келди. Бурын сонды мундай ис шараларды кормептим, алгаш рет коруим еди. Жаксы откен сиякты. Елдер мактау кагаздарын, алгыс хаттарды алып жатты. Болашакта биз де катысармыз. Сосыыыын,.........сосын бар гой атам апам тателерим @elnura_rahim @g_bakytovna анам @skenjebaeva, Алгадай атам, сол уйдеги апам, Жанель тате бааааримиз тауга бардык. Омиримде алгаш рет тауга шыктым. Жердеги шопти, тасты устап кордим. Бурын анам руксат бермейтин. Осылай жургенимизде кунге аааабден куйип, типти какталып та кетиппин. Казир енди кара кыз болып отырмын. Солай......#записьжаниюши #Жания #Жанека #Жаниюша #жанияарыстанкызы #жанияарыстановна #БакытЖания #балапан #ботакан #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #инстаана #инстамама #инстадети #инстабалакай #инстаребенок #солнышко #спраздникомвсех #спраздником #маевка2017 #ауылда #таугашыктык

Улы Женic Кунi Кутты Болсын!!! Женисти сыйлап берген,
Ту тiккен аталарым батыр екен.
Женис кунин биз тойлап жатырмыз гой,
Немiстер несiн тойлап жатыр екен.
Той тойлайтын казактын женiс кунi Жумыс iстейтiн немiс кунi #9май #женискуни #деньпобеды #спраздникомвсех #спраздником #записьжаниюши #жанияарыстанкызы #БакытЖания

Кайырлы тааан! 💁🏻Калай уйыктадыныздар? Жанбырлы кун болса да, бугин бир айтулы кундердин бири Отан Коргаушылар Куни екенен. Суйкти акетайым 👱@ari.sima2012, атам, нагашы атам, Нагашы кокелерим Рахат пен Арман коке @ak__pk, озимнин Мадияр @madi_rahimov кокем, Жуаз кокем @zhuazik Шынгыс кокем @cnuraliev, Ринат коке @rinadkosherbaev, Айбат коке @aibat_estai Нурдаулет коке @nuriktn.10 Багдаулет коке, Агабек коке @agabek.92, жане Казак елинин жигиттери сиздерди мерекелеринизбееен шын журектен куттыктаймыыын! Сиздерге амандык, денсаулык тилеймин. Енселерин биик, мерейлериниз устем, болсын! Отанга адал, елге кайырымды, отбасына мейримди жан болыныздар! Кайратты, максатты болыныздар! Енбекте табыс тилеймин! Ал,
Биз Кордайга ата 👴ажеме 👵 жол тарттык. @elnura_rahim тате 👩‍🏫Бизди кутиндер? Жакында жетип каламыз. Ал сиздерге тилерим окырмандарым, кундериниз сатти, ырысты, сауапты отсин! Мерекени жаксылап откизиниздер! #записьжаниюши #жанияарыстановна #жанияарыстанкызы #Жания #Жанека #Жаниюша #БакытЖания #балапан #ботакан #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #инстаребенок #инстадети #инстабалакай #инстаана #инстамама #дети #принцесса #папинапринцесса #маминарадость #кордайвстречайнас #мыскороприедем

Ауа-райы керемет ия? Дал казир 26 градус корсетип тур! Бирнеше сагаттан бери далада журген биз кишигирим кунге куйип те улгердик. Калай дейсиз бе? Анам екеумиз Тастак базарына барып, маган аяк-киим издедик. Ынгайлысын, озиме шагын, жаксысын таба алмадык. Жука бас киим издесек ол да жок, сатып жаткандары килееен калын бас киим екен жукасы али келмептии. Окиништи. Енди баска дукендерден издеуге тура келетин болды. Айтпакшы, Базарда коляскага жаткым келмей, анамнын котерип жургенин дурыс кордим. Адам коп екен, биреуи алга, биреуи артка, биреуи онга, биреуи солга бара жатыр. Бир-бирин согып кетуге дайын. Неге олай? Базарга барганда сиздер де солай журесиздер ме? Турлерине карасан мемлекеттик манызды ис жасап жаткандай, асыгыс айтеуир. Сиздер олай журмениздершиии. Жан-жакты зерттеп, бираз жерди шарлаган мен шаршап казир уйкыдагы ару болып таза ауаны тыныстап жатырмын. Уйге киргим де келмейди, ауасы тар, есесине ишин де пысады. Далада керемееет, кай уакытта болмасын мен сиякты балалар ойнап журеди, соларды кызыктап, тамашалап отырасын #записьжаниюши #Жания #Жанека #Жаниюша #жанияарыстановна #жанияарыстанкызы #БакытЖания #балапан #ботакан #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #инстабалакай #инстадети #инстаана #инстаребенок #инстамама #child #принцесса #папинапринцесса #маминарадость

Бугин мереке 🎊🎉🎊🎉🎊🎉мереке еееех ☹️🙄 ким сезинип 💚💙💛жатыр? Кыдырайык 👫🚶🏼‍♀️🚶👯‍♂️👯десек кун салкыыыын ☁️🌧брррр..... Далага шыгып татем @g_bakytovna 👩🏻екеумиз бираз серуендеп 👣👣👣келдик, ешким жок, елдин бааари 👱‍♀️👱👴👵👨🏿👧🏽👩‍🎤уйнде🏘 корпенин ишинде 🛌🛌🛌жылынып ыстык шайларын 🍮🍮🍮ишип откан сиякты. Ал, биз уйде ойнаап, Ернар Айдардын 🎤🎧🎼🎼🎼концертин тамашалап отырмыз, асем ауенге 🎼🎼🎼ерип енбектеуге тырысудамын. Колымнан келгенше. Буйртса, 🙏🙏🙏ол кунге де жетермиз, оз уакытымен. Сиздер не истеп отырсыздар? 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️ Журсиздер? Немесе жатырсыздар? Калай болганда да, кундериниз сатти отсин! Жаксылап тойланыздар 🎊🎉🎊🎉мерекени. Бизде кыдырып конакка 👯‍♂️👯👯‍♂️барып кайтсак пааа деген жоспар бар, канша дегенмен мереке гой ия?? #записьжаниюши #жанияарыстанкызы #жанияарыстановна #Жания #Жанека #Жаниюша #БакытЖания #балапан #ботакан #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #инстабалакай #инстаребенок #инстадети #инстамама #солнышко #папинапринцесса #маминарадость #принцесса #золотце

Окырмандарыыым! Сиздерди бугинги айтулы мереке татулык бирлик кунимен шын журектен куттыктаймыыыын!!!! Баршаларыңызға шынайы көңілмен бақ-береке тилеймин. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын! Қазақстан халқы өркен жайып, мемлекетіміз – молшылыққа, ал әрбір шаңырақ бақыт пен шаттыққа кенелсин! #записьжаниюши #Жания #Жаниюша #Жанека #жанияарыстановна #жанияарыстанкызы #БакытЖания #балапан #ботакан #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #инстабалакай #инстаребенок #инстадети #инстамама #child #дети #папинапринцесса #маминарадость #принцесса #

Кеш жарыыыык 🙋🏻достар! Бугин жума, буйртса ертен сенби ДЕМАЛЫЫыыыС 💃🏾🕺🏽💃🏾🕺🏽деп куанып жаткан боларсыздар. Солай ма? 🤔Баршанызга кундериниз сатти, тундериниз тыныш отуин тилеймин! 🙏🙏🙏Бизде бугин кандай жаналык болды билесиз бе???? 🤔🙄Айтайын ба? 🤗Танертен апам 👵 @mahan_ulmeken Туркестан каласынан ат терлетип 🚍🚎🚌келдииии. Апамнын 👵калага жеткенин сезгендей-ак тангы 5те🕰⏰⏳ оянып алдым да анам👱‍♀️ @skenjebaeva мен акемди👱 @ari.sima2012 андеткен сазды ауенди 🎙🎙даусыммен ояттым, апама 👵хабарласып корсек калага 🏙🌇🏙🌆кирип жатыр екен, куанып 👯👯кеттик. Апам👵 Алматыга жумыс бабымен келсе де, бизге алтын 🕰⏰⏳уакытын болуге барынша тырысты. Сизге Рахмет апатай! Кешгурым сиркиреп жауган жауынга ☂️☂️☂️карамай MEGA сауда орталыгына бардык. Ишин бираааз араладык, мен кормеген кызыктар 🤓😱кооооп екен. Дукендер, суреттер🌌🎆🏞🌇, Асиресе, неше турли балыктар🐠🐟🐬🐠, кудды бир сурет 🏞🎆салып койгандай. Суретте апамнын колынан туспей еркелеееп 🙄😇журген кездерим, кайда карап турганым есимде жок, бирак мен корер жаналыктар коп болды. Сосын студент татем @ulzhalgasu 🙍🏻уйне бардык. Татемиз омиринде алгаш рет палау 🍚🍲басыпты жане палауы бизге буйырып тур екен. Басканы кайдам, бирак маган унадыыы. 😛😜😋😋😋Ештенеге карамай тойып жеп алдым. Дамди екен. Осылай палау жасап жии жии шакырып турыныз 🙍🏻татетай. Онтустикше АПШЕ, батысша АПА. Жарай ма?🤔😳🗣👀#записьЖаниюши #Жания #Жаниюша #Жанека #ЖанияАрыстанкызы #ЖанияАрыстановна #БакытЖания #балапан #ботакан #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #инстамама #инстабалакай #инстаребенок #дети #солнышко #принцесса #папинапринцесса #маминарадость

Курметти достар калдарыныз калай? 🙋🏻бугин ГАРЫШКЕР КУНИ екен гой. Мереке кутты болсын! 👏👏👏Ал, сиз билесиз бе? Гарышка ушкан ен алгашкы тиршилик иеси - Лайка есимди 🐶ит болган. Ит 1957 жылдын 3 қарашасында Кенес Одагынын "Спутник-2" атты кемесимен 🚀🚀гарышка аттандырылды. Лайканын 🐶жасы - 2-де, салмағы - 6 кг болыпты. Сол кездеги басылымдар онын орбитада 1 апта болып, калыпты турде 🍔🥖🌮🍕тамагын iшiп, уйыктап, ургенин жазыпты мыс. Ал шынында Лайка 🐶ушкан сон, 5-6 сагатта олип калган екен. Окиништи...... 🙄😔Ал, 1960ж тамыз айында гарышка Белка мен Стрелка атты иттер ушырылды. Екеуи гарыштан аман-есен оралган алгашкы тиршилик иелери болып саналады.
1961 ж 12 сауiрде Восток гарыш кемесимен Байконыр гарыш аланынан тарихта тунгыш рет Юрий Гагарин гарышка ушты. Ол жерди айналып ушып, 1 сагат 48 минуттан кейн Жерге кайта конады. Ал, Казакстандык гарышкерлерди билесиз бе? Казакты алемге таныткан Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев, Айдын Аканулы.. болашакта гарышка ушар азаматтармыз коп болсын агайын!! #записьжаниюши #Жания #Жанека #Жаниюша #ЖанияАрыстанкызы #ЖанияАрыстановна #БакытЖания #балапан #ботакан #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #солнышко #золотце #инстамалыш #инстабалакай #инстамама #инстамамаЖаниюши #принцесса #папинапринцесса #маминарадость

Калайсындар? 🙋🏻Татем 👩🏻‍⚕️@goha0727 екеумиз уйдеее еригиииип, 💃🏾💃🏾💃🏾ойнааап 👁👅👀отырмыз. Акем 👱@ari.sima2012 адеттегидей жумыста, анам @skenjebaeva кокем @madi_rahimov 👨🏻‍🌾 Магнум дукендер желисине кетти, маган неше турли пюре 🍮🍪🍪печенье жоргек акелетин шыгаар..... 🤔 Бугинги серуен ерекше болды, аулада курдастарым 👶🏻👶🏻👶🏻коооп екенин енди байкадым, бурын олар уйлеринен 🏠шыкпайтын. Соган караганда Кездесудин сати бугин тускен сиякты. Айтпакшыыы мен бугин АЛГАШ рет айран 🥛🍶иштим, дами ерекше керемет, пайдасы да зор екен, енди жии ишуге тырысатын боламын. Ертен жумыртка 🥚🥚🥚жеп корсем деймин, кандай асер алганымды ертен айтатын боламын.😁🙂 азирге жаналык осы, корискеншееее!...#записьЖаниюши #Жания #Жаниюша #Жанека #жанияарыстановна #жанияарыстанкызы #БакытЖания #балапан #ботакан #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #инстамалыш #инстамама #инстабалакай #алтынкыз #солнышко #дети #папинапринцесса #принцесса #маминарадость

🎤🎧🎼🎹🥁🎷🎺🎸🎻 Кеш жарык! 🙋🏻Жума кунин калай откиздиниздер? 🤷‍♀️Биз бугин серуеннен🚶🏼‍♀️👩‍👧 келген сон асыкпай тамактанып 🍼🍪🍚алып, жети нан 🥖писируге киристик, уйдегилерге 🙎🏻‍♂️🙍🏻🤵тамак 🥗🍲🍜дайындадык, анама 👱‍♀️камыр жайып комектеским келип еди, бирак такылдатып октаумен столды урудан баска колымнан ештене келмеди. 🤦🏻‍♀️🤷‍♀️Аттен.... Кудай нанды коршилерге таратайын десек, уйлеринде жок, сонымен далага адам издеп шыктык, шыга беристе 2 коке 🙎🏻‍♂️🙎🏻‍♂️тур екен, калганын дукендеги сатушыларга улестирдик. Калада коршилерин орыс болса да киын екен осындайда. Ауылда рахат кошеге шыксан адам толып журеди. Сонымен Серуенимиз 1 жарым сагатка созылды. Казир уйде андетип 🎤🎤💃🏾💃🏾билеудемиз, жаттыгу болсын деп, бизге косылыныздар канекеееей кеттик.....#записьжаниюши #БакытЖания #ботакан #балапан #Жания #Жаниюша #Жанека #Жаниюша #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #иншаллах #машаллах #папинапринцесса #принцеса #маминарадость #солнышко #дети #child

Оближу я твой мобильник,
Напущу слюны в поильник,
Ты ругать меня не будешь,
Потому что сильно любишь!
Поползу, шкафы открою,
Языком полы помою.
Нет причин ругать меня,
Ты же мамочка моя! 😊@skenjebaeva #записьжаниюши #жанияарыстанкызы #жанияарыстанкызы #Жанека #Жаниюша #БакытЖания #ботакан #балапан #алтынкыз #альхамдулиллах🙏 #машаллах #иншаллах #малышиапп #маминарадость #папинапринцесса #принцеса #солнышко #дети #child @malishiapps

Салем, салем! 💁🏻Калдарыныз калай? 🤔Жума мубарак болсын! Бугинги кулшылыктар мен гибадаттарынызды Алла кабыл етсин! 🙏🙏🙏 Мен таза ауаны тыныстаган уйкыдагы ару 👼👼👼болып жатырмын. Кун шуагында 🌞☀️🌞серуендеген балаларга 👶👶🏽👶🏻отееее пайдалы дейди. Асиресе сагат 🕰11ге дейнги кун 🌞саулесинин пайдасы зор. 👍Кун шуагынын асеринен агзамызда Д дарумени (витамин) тузиледи. Ол биздин суйегимиздин катаюына, осуимизге, 👧🏽👧🏽👦иммунитетимиз кушти болуына комектесип, ауырмай осуимизге септигин тигизеди. Коктемнин жайдарлы кундеринде серуендеу типтен керемет 👍👍👍екен. Асиресе, кустардын сайраганы, 🐥🐤🐦🐥жасыл кок 🍀☘️🌱🌿пен гулдин 🌸🌺🌹🌷🌼шыгуы, агаштардын буршак 🌳🌳🌳жаруынын иси гажап. Табигаттын берген сыйын бизде кабылдауга тырысудамыз, осылай таза ауада, кун шуагында уйыктаганды жаксы коремин. Енди анам @skenjebaeva 👱‍♀️екеумиз жии жии, узак серуендеуге тырысатын боламыз. Ал, сиздер ше? Каншалыкты жии серуендейсиздер? Кундериниз сатти отсин, корискеншееее 💋💋💋 #записьжаниюши #БакытЖания #жанияарыстанкызы #Жания #Жаниюша #Жанека #машаллах #альхамдулиллах🙏 #иншаллах #балапан #ботакан #алтынкыз #солнышко #папинапринцесса #маминарадость #принцеса #дети #child

#фотоархив #записьЖаниюши Жаксылар мен жайсандар Рахмет сиздерге! 💁Алгыс айту кунимен! Кателеспесем 3 апта ⏰ бурынгы сурет. Алгаш рет #Магнум гипермаркет💃💃💃 желисине барган кезим. Анашым,@skenjebaeva👱 татем @goha0727 👧ушеумиз City Plus сауда орталыгына кирдик, кыстын аязына ❄❄❄тонып калган биз жылынып, бир кезде ыстыктай бастадык, жаланбас журердей иши тым ыстык емес. Анам сомкени актарып, ынжыргасы тусип кетти. 😐😕Мен тусинбейм не болганын. 😶😞Ойда ештене жок. 😴Сойтсем, Анам асыгып жиналамын деп менин жукарак бас киимимди👒 алуды умытып кетипти. Ал енди не истеймиз?- дейди татем екеуи бир-бирине карап. Ыстыктаганым сонша калын шапкадан басым терлеп кетти.😓😓😓 Анам шарф алып менин басымды орай бастады. Бурын шарфты булай тагып кормеген маган бул бир кызык🙈🙉🙊 болып коринди, кишкене ынгайсыздау. 😐Амал не оган кондик. Баримиз #Kari дукенине кирип маган шапка👒 издей бастадык. Багыма карай суреттеги шапка👒 буйырып тур екен. Сонгы данасы калыпты. #АллагаШукир. Бирден киип алдым да, Магнумды аттап басканымыз сол еди акем @ari.sima2012👨 келип дукенди бирге араладык. Омиримде алгаш рет келуим. Бари Кызык болды, устап, дамин татып коргин келеди. Бирак акем 👨сен кишкентайсын деп, ештенеге жолатпай ози котерип журди. Мумкин келеси барганымда👀👀👀 коздегенимди алармын. Осылай Магнумга барамыз деп Ак шапкалы 👒болып калган кызбын. #ЖанияАрыстанкызы #БакытЖания #Жанека #Жаниюша #альхамдулиллях😊 #машаллах #иншааллах #балапан #ботакан #солнышко #папинапринцесса #папинадочка #инстабалакай #инстамалыш #инстамама #дети #child

Каждый день думаю как развлечь маму...может не спать до часу ночи или проснуться в три утра, а может просто закричать пусть потаскает меня... Мама, @skenjebaeva тебе правда было скучно без меня? #записьЖаниюши #ЖанияАрыстанкызы #БакытЖания #Жанека #Жаниюша #альхамдулиллях😊 #машаллах #иншаллах #балапан #ботакан #инстамалыш #инстабалакай #инстамама #алтынкыз #солнышко #папинапринцесса #папинадоча #дети #child

Кеш жарыыык! 🙋👶 Калдарыныз калай? Бизге конакка бойдак кокем 👦 красавчик кокем @zhuazik келди. Бизди корип, озин корсетип баримиз куанып калдык. 💃💃💃Басында Кокем суык коздеримен караганда👀👀👀 бираз жатыркадыыым.👻 Жылап та алдым. 😢😩Кейннен уйренип кеттим. Жалпы ак конил жигит екен шашын жулып👨🙈🙉🙊, мурнын 👃👃👃тартсам да ундемейди. Алдына отырып бираз еркеледим. Бойдак коке @zhuazik кашан уйленесиз?😴😏😌 Женгемди👰 кашан коремиз? Асыга кутем. Тойынызга киер койлегим 👗👚👘👼👸сыймай калмай турганда тезирек уйленинизшииии. Озиниз айткандай Алланын Буйрткан бир сенби куни жакын арада болуын Алла НАСИП етсин! Ал сиздерге жаксылар кайырлы тун тилеймин!🌒🌓🌛 Аллам тун тыныштыгын НАСИП етсин! Ертенги кун оз Кайырымен келсин! #записьЖаниюши #ЖанияАрыстанкызы #БакытЖания #альхамдулиллях #машаллах #иншаллах

Салеем 🙋 баршанызга! Инста алемине Жарк🌟⭐🌟 етип келип, унсиз жок болып🌠 кетти деп ойлаган😞 боларсыздар! Бирнеше кун мумкиндик болмай калды. Кишкене ауырынкырап😷😶😳😪 калдык. Мына ауа-райы ⛅☁❄🌞☔❄⛅бир ысып бир суыганынан вирустар👽кобейип биздин де есикти🏠 кагып тур екен. Байкамай ашып койдык. Аттен ким екенин билгенде ашпас едик. Конакжай халыкпыз гой. Мейли, айтеуир шыгарып салдык енди кайта келмессин деп умиттенемиз. Мени ауыртып, аке шешемди уайымдаткан ВИРУС👽 Кош Бол! 🙋Ал осы бирнеше куннин ишинде кишкене болса да осип калдым. 👯Жетистиктеримди биртиндеп болисетин боламын, азирге баршанызга Кундериниз Сатти Болуын Тилеймин! Аман болыныздар, ауырманыздар! Суретте касымдагы менин суйкти акетайым @ari.sima2012.👪👶👨 Сагынысып, кушактасып, ойнап откан 💃кезимизден бир сурет. Алла Жар Болсын Баршанызга!

Кайырлы тааан! Калайсындар? 🙋🏻🙋🏻Жексенби куни уйкыны жиберип жаткан боларсыздар..... Уйде де, акем 🤵мен татем 👩‍⚕️уйкыны жиберип жатыр. Менин оянганымды корип, 🙈🙊уйкысын кимай акем баска болмеге барып уйкысын жалгастыруда. Ал мен адеттегидей анашымнын 🙎мазасын алудамын. биз👩‍👧 ерте оянып 😒👀👁жуынып 🛀🛁тамактанып🍼🍵🥛 алдык. Енди бизбен ойнайтын, 🤼‍♀️аныгырак мени ойнататын 😜адам болса гой..... ал,сиздер ше? Жексенбилик уйкынын жоспарын орындап жатсыздар ма? #записьЖаниюши #МашАллах #альхамдулиллях💚💚💚 #БакытЖания #ЖанияАрыстановна #Жания #Жанека #Жаниюша #ботакан #балапан #алтынкыз #дети #папинапринцесса #принцеса #child #baby #инстабалакай #инстамалыш #инстамама

Женил буларынызбен! С легким паром всех! Калай агарып, сулуланып калдым ба? Шомылам деп кишкене шаршап калганым болмаса, Аллага Шукир бари жаксы. Енди тамактанып уйыктасак кой Ширкиииин! #записьЖаниюши

Это мыыы. 😜 Я и дедушка.🎅 Скучаю по тебе дедуля 😦😦😦 когда приедете? Ждуууу вашего приезда с нетерпением. #записьЖаниюши #БакытЖания #ЖанияАрыстанкызы #Жаниюша #Жанека #машаллах #альхамдулиллях😊

Most Popular Instagram Hashtags