#биотехнология📚

6 posts

TOP POSTS

"Микроорганизмдер генетикасы және селекциясы" семинар сабағында МБТ13-04 группасы мен биология ғылымдарының кандидаты Абдиева Гүлжамал Жанаділқызымен бірге...
#последнийсеместручебы #4курс #мбт1304 #казахскоеотделение #биотехнология📚 #КазНУ #биофак🎓😛💗

Вот он👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓 мой второй красный диплом!) Магистр🙈 #екатеринбург #биотехнология📚 #УрФУ #всемдипломы2017 #магистр #красныйдиплом📕 #хти #study

MOST RECENT

Вот он👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓 мой второй красный диплом!) Магистр🙈 #екатеринбург #биотехнология📚 #УрФУ #всемдипломы2017 #магистр #красныйдиплом📕 #хти #study

"Микроорганизмдер генетикасы және селекциясы" семинар сабағында МБТ13-04 группасы мен биология ғылымдарының кандидаты Абдиева Гүлжамал Жанаділқызымен бірге...
#последнийсеместручебы #4курс #мбт1304 #казахскоеотделение #биотехнология📚 #КазНУ #биофак🎓😛💗

Most Popular Instagram Hashtags