#беллітаратура

MOST RECENT


Не воблака, а проста аблачынка
Загадкава плыве над галавой.
Смяюся я:
вясёлая дзяўчынка,
Як матылёк,
ляціць над кладкай той... Як добра ёй журыцца беспрычынна!
Да твару ёй і лета, і зіма... Усміхнуся я:
яшчэ бяжыць дзяўчынка
Па кладцы той, якой даўно няма.
©#ЯўгеніяЯнішчыц
🇧🇾
#мова #белмова #беларускаямова #роднаямова #літаратура #беллітаратура #белліт #літбел #роднаялітаратура #беларускаялітаратура #верш #вершы #родныкрай #Радзіма #Беларусь #беларуска #ялюблюбеларусь #каханне #пачуцці #вясна #кветкі #жыццё #роднаямоваматчынамова #моваробіцьцябебеларусам #нашамова #мовананова #размаўляемразам #беларусамбыцьмовулюбіць

💝
У горадзе, між ніў жытнёвых,
У важным доме, сціплай хаце
Не забывайце роднай мовы –
Для нас навек яна, як маці.
Каб свет чароўнай прыгажосцю
Вас ні на момант не пакінуў,
Шануйце мову не як госцю,
А як матулю, гаспадыню.
🇧🇾
#мова #белмова #беларускаямова #роднаямова #літаратура #беллітаратура #белліт #літбел #роднаялітаратура #беларускаялітаратура #верш #вершы #родныкрай #Радзіма #Беларусь #беларуска #ялюблюбеларусь #каханне #пачуцці #вясна #кветкі #жыццё #роднаямоваматчынамова #моваробіцьцябебеларусам #нашамова #мовананова #размаўляемразам #беларусамбыцьмовулюбіць #паэзія

💁
Сямнаццаць ёй. Вясна. Дарога ў полі.
Пагляд – за неба чыстае чысьцей.
Дык дзіва што! Душу яшчэ ніколі
Не ахінаў зьняверу чорны цень.
У гэты ж час, няйначай прадпісана,
І я іду вітаць свой весьні дзень.
І мне сямнаццаць, і душу таксама
Яшчэ не ахінаў зьняверу цень.
І ад таго, што сонца льецца ў грудзі,
Усім сустрэчным аддаю паклон.
Я веру вам! І вы мне верце, людзі!
Я жыць хачу пад вернасьці крылом!
Я спраўджу ваш давер. Абавязкова!
Таму зарукай – гэтая вясна.
Хоць і ня знаю і яшчэ няскора
Дазнаюся, што нейдзе ёсьць Яна.
© #НілГілевіч
🇧🇾
#мова #белмова #беларускаямова #роднаямова #літаратура #беллітаратура #белліт #літбел #роднаялітаратура #беларускаялітаратура #верш #вершы #родныкрай #Радзіма #Беларусь #беларуска #ялюблюбеларусь #каханне #пачуцці #вясна #кветкі #жыццё #роднаямоваматчынамова #моваробіцьцябебеларусам #нашамова #мовананова #размаўляемразам #беларусамбыцьмовулюбіць

👸
Таемна мару я тваіх салодкіх вуснаў датыкнуцца,
Якія руж пялёсткаў дзіўней і ярчэй.
Далонню твару любага і мілага крануцца,
Які шаўкоў персідскіх гладчэй і бялей.

Тваім дзівосным станам я замілаваны,
Зачараваны дыяментамі вачэй,
У глыбіню блакіту іх запалаваны,
Нябесных зор начных яны ярчэй.

Чароўна мая пані, любая кахана,
Ты як анёл, які сышоў з нябёс.
Ты і сама мне небам даравана,
Відаць, як дар, цябе мне Бог прынёс.

Тваю душу, тваю ласкавую пяшчоту,
Твой дзіўны позірк, подых твой,
Я не змяню ні на ніякую красоту.
Як можна? Ты — анёлак мой.

Мае пачуцці да цябе, бы чыстая крыніца,
Якая б'ецца з самай глыбіні.
Каханнем да цябе дазволь мне наталіцца,
Маіх сардэчных мар не падмані.

Чароўна мая пані, любая кахана,
Замілаваны я табой адной,
Адна ты толькі для мяне жадана,
І толькі ты для сэрца супакой. ©Алег Грушэцкі
🇧🇾
#мова #белмова #беларускаямова #роднаямова #літаратура #беллітаратура #белліт #літбел #роднаялітаратура #беларускаялітаратура #верш #вершы #родныкрай #Радзіма #Беларусь #беларуска #ялюблюбеларусь #каханне #пачуцці #вясна #кветкі #жыццё #роднаямоваматчынамова #моваробіцьцябебеларусам #нашамова #мовананова #размаўляемразам #беларусамбыцьмовулюбіць #паэзія

👐
Абедзвюма рукамі за жаноцкасць
I за пяшчоту, цеплыню далоняў!
хачу цябе абняць я моцна-моцна,
I цалаваць у вусны, вочы, скроні
I адчуваць, як сэрца тваё б'ецца
Ў рытме неўгамонным, трапяткім..
Каб нашага кахання п'еса
На сцэне засталася на вякі!
Мне кажуць: ідэальных не бывае.
Ты - мой галоўны ў спрэчцы аргумент.
I я на свеце ўсё ператрываю,
Пакуль са мною ты, мой дыямент!
©Андрэй Пятрусеў
🇧🇾
#мова #белмова #беларускаямова #роднаямова #літаратура #беллітаратура #белліт #літбел #роднаялітаратура #беларускаялітаратура #верш #вершы #родныкрай #Радзіма #Беларусь #беларуска #ялюблюбеларусь #каханне #пачуцці #вясна #кветкі #жыццё #роднаямоваматчынамова #моваробіцьцябебеларусам #нашамова #мовананова #размаўляемразам #беларусамбыцьмовулюбіць #жанчына

Вясновыя падаруначкі😊

Пахне чабор... Хіба на вечар той можна забыцца? ...Сонца за борам жар-птушкай садзіцца,
Штосьці спявае пяшчотнае бор,
Пахне чабор,
Пахне чабор... Лёгкія крокі на вузкай сцяжынцы.
Дзеўчына ў белай іскрыстай хусцінцы,
Быццам абсыпана промнямі зор.
Пахне чабор,
Пахне чабор... Выйсці б насустрач, стаць і прызнацца.
Вось яно - блізкае, яснае шчасце,
Клікнуць хацелася - голас замёр.
Пахне чабор,
Пахне чабор... Год адзінаццаць, а можа, дванаццаць
Сэрца баліць, што не здолеў спаткацца.
Сэрца нязменна хвалюе дакор.
Пахне чабор,
Пахне чабор... Час той схаваўся за дальняй гарою,
Здасца хвілінай - яна прада мною... Выйду. Гукаю. Маўклівы прастор.
Пахне чабор,
Пахне чабор... .

Пятрусь Броўка
1957

#Karali #Каралі #handmade #шляхетнаемыла #мыла #soap #Belarus #мова #беларускаямова #роднаямова #вершы #верш #рachniečabor #пахнечабор #чабор #ПятрусьБроўка #Беларусь #паэзія #маякраiнабеларусь #мова #белліт #літбел #літаратура #беллітаратура #symbal #symbalby

💐
Дзiвосная, чаканая,
У зелень увабраная,
Як дзеўчына каханая,
Вярнулася вясна!
Ручай булькоча весела,
Бяроза косы звесiла,
А вецер грэбнем чэша iх-
Вярнулася вясна!
Ўжо сонца усмiхаецца,
Зямелька абуджаецца,
А сэрцу так спяваецца-
Вярнулася вясна!
©Кацярына Самусенка
🇧🇾
#мова #белмова #беларускаямова #роднаямова #літаратура #беллітаратура #белліт #літбел #роднаялітаратура #беларускаялітаратура #верш #вершы #родныкрай #Радзіма #Беларусь #беларуска #ялюблюбеларусь #каханне #пачуцці #вясна #кветкі #жыццё #роднаямоваматчынамова #моваробіцьцябебеларусам #нашамова #мовананова #размаўляемразам #беларусамбыцьмовулюбіць #паэзія

Most Popular Instagram Hashtags