#πνευματικα

MOST RECENT

And how the Lord climbed the horrid Cross of Golgotha , that is how we should lift our cross, we have to remember that we are followingthe path of serving God adm humen , that is the only path that leads us through Golgotha to ressurection -Saint Luke the doctor
__________________
#orthodoxy #orthodox #hellas #religion #faith #ορθοδοξία #ορθοδοξια #ορθοδοξος #ελληνισμος #Ελλαδα #πιστη #αποφθεγματα #αποφθεγμα #πατριωτισμος #Πνευματικο #πνευματικα #σοφαλογια #γεροντας #αγιος #pneumatika #apofthegmata #ευλογησον #Xristos #kypros #ψυχη
#πιστη #thriskeia #quote #greece

You will answer in front of God for the bad examples you give to your children , for the fights that happen in front of their eyes , for the chatter they hear you talk about . If you do these things, what can children learn from you? Saint Luke the Doctor
_______________________
#orthodoxy #orthodox #hellas #religion #faith #ορθοδοξία #ορθοδοξια #ορθοδοξος #ελληνισμος #Ελλαδα #πιστη #αποφθεγματα #αποφθεγμα #πατριωτισμος #Πνευματικο #πνευματικα #σοφαλογια #γεροντας #αγιος #pneumatika #apofthegmata #ευλογησον #Xristos #kypros #ψυχη
#πιστη #thriskeia #quote #greece

Do not be tempted when you hear things against the faith . Since those who say them do not understand it's essence. You should always remember the basic principal thatthe first Christians knew . They thought that a man who knows all of the scientific branches but doesn't know God , he is sad . And they thought of a man who knew of God much happier than knowing a lot of science. Saint Luke the doctor
__________________
#orthodoxy #orthodox #hellas #religion #faith #ορθοδοξία #ορθοδοξια #ορθοδοξος #ελληνισμος #Ελλαδα #πιστη #αποφθεγματα #αποφθεγμα #πατριωτισμος #Πνευματικο #πνευματικα #σοφαλογια #γεροντας #αγιος #pneumatika #apofthegmata #ευλογησον #Xristos #kypros #ψυχη
#πιστη #thriskeia #quote #greece

When the seed is small , to whichever direction you lean it , that is the direction it will grow in , a new jar will have the smell of whatever is out in it ,it depends on what you fill it with . Putting inside either aromas or dirtyness. Saint Luke the doctor
_____________________________
#orthodoxy #orthodox #hellas #religion #faith #ορθοδοξία #ορθοδοξια #ορθοδοξος #ελληνισμος #Ελλαδα #πιστη #αποφθεγματα #αποφθεγμα #πατριωτισμος #Πνευματικο #πνευματικα #σοφαλογια #γεροντας #αγιος #pneumatika #apofthegmata #ευλογησον #Xristos #kypros #ψυχη
#πιστη #thriskeia #quote #greece

The Fathers tell us that contiousness of our sinfullness is a great gift from God , even greater than the vision of great theories. When we realise oir inner darkness and the evil shape of sin is revealed, which causes detestation , then the Holy Grace asserts us to its own comfort. -Elder Joseph of Vatopedi
____________________
#orthodoxy #orthodox #hellas #religion #faith #ορθοδοξία #ορθοδοξια #ορθοδοξος #ελληνισμος #Ελλαδα #πιστη #αποφθεγματα #αποφθεγμα #πατριωτισμος #Πνευματικο #πνευματικα #σοφαλογια #γεροντας #αγιος #pneumatika #apofthegmata #ευλογησον #Xristos #kypros #ψυχη
#πιστη #thriskeia #quote #greece

introversion which is accompanied with self-reproach , is deemed necessary for the diagnosis and knowledge of our own mistakes . An essential rule and dogma of life are the evangelical laws , which without itman can't stand properly. -Elder Joseph of Vatopedi
_________________
#orthodoxy #orthodox #hellas #religion #faith #ορθοδοξία #ορθοδοξια #ορθοδοξος #ελληνισμος #Ελλαδα #πιστη #αποφθεγματα #αποφθεγμα #πατριωτισμος #Πνευματικο #πνευματικα #σοφαλογια #γεροντας #αγιος #pneumatika #apofthegmata #ευλογησον #Xristos #kypros #ψυχη
#πιστη #thriskeia #quote #greece

Not knowing of the evangelical teachings allows the influence of irrationality and distances the Holy Grace . Because man doesn't have knowledge of God and that is why he hasn't reached enlightenment , he is deceived by his own judgment. From this , the doubts start , criticism , resistance , disobedience , hatred and bad in general -Elder Joseph of Vatooedi
___________________
#orthodoxy #orthodox #hellas #religion #faith #ορθοδοξία #ορθοδοξια #ορθοδοξος #ελληνισμος #Ελλαδα #πιστη #αποφθεγματα #αποφθεγμα #πατριωτισμος #Πνευματικο #πνευματικα #σοφαλογια #γεροντας #αγιος #pneumatika #apofthegmata #ευλογησον #Xristos #kypros #ψυχη
#πιστη #thriskeia #quote #greece

If the husband and wife follow with care and faiththr commandment of divine love , their fruits are seen in the peaceful family life and their childrens character that aren't just born in flesh but also born spiritualy ,because " what is born from spirit is spiritual " Elder Joseph of Vatopedi
___________________
#orthodoxy #orthodox #hellas #religion #faith #ορθοδοξία #ορθοδοξια #ορθοδοξος #ελληνισμος #Ελλαδα #πιστη #αποφθεγματα #αποφθεγμα #πατριωτισμος #Πνευματικο #πνευματικα #σοφαλογια #γεροντας #αγιος #pneumatika #apofthegmata #ευλογησον #Xristos #kypros #ψυχη
#πιστη #thriskeia #quote #greece

-What's the reason when someone judges people , things and situations very fast. -He is working only with his logic , his brain is only working and that is the result . It's good for those that have a lot of brain for God totake a screw and unscrew it a little . The more their mind empties the more Grace they are filled . When I say mind I mean human judgment , egoism , self confidence . From the moment he understands these and says " I have a wordly judgment , my judgment isn't defined by divine enlightenment and I will make a mistake, that is why I must not use it . " then God will enlighten him , he will become more subtle and distinguish whats right. Saint Paisios the Athonite
______________________
#orthodoxy #orthodox #hellas #religion #faith #ορθοδοξία #ορθοδοξια #ορθοδοξος #ελληνισμος #Ελλαδα #πιστη #αποφθεγματα #αποφθεγμα #πατριωτισμος #Πνευματικο #πνευματικα #σοφαλογια #γεροντας #αγιος #pneumatika #apofthegmata #ευλογησον #Xristos #kypros #ψυχη
#πιστη #thriskeia #quote #greece

Temptation makes people useless with the judgement by appearance . When man has the human element withim him, he judges in a human way and commits a crime . He mustget away from the human element so that his judgement can be divine . Wordly judgment is a false judgement . How many injustices are commited! That is why you should always think positively , to preserve your soul. Saint Paisios the Athonite
_________________
#orthodoxy #orthodox #hellas #religion #faith #ορθοδοξία #ορθοδοξια #ορθοδοξος #ελληνισμος #Ελλαδα #πιστη #αποφθεγματα #αποφθεγμα #πατριωτισμος #Πνευματικο #πνευματικα #σοφαλογια #γεροντας #αγιος #pneumatika #apofthegmata #ευλογησον #Xristos #kypros #ψυχη
#πιστη #thriskeia #quote #greece

Every human character is considered sick when he divine Grace is missing from him , which perfects and preserves everything , since " it heals the sick and completes the incomplete " . This is what our Lord points out when he says "apart from me you can do nothing " . Elder Joseph of Vatopedi
_________________________
#orthodoxy #orthodox #hellas #religion #faith #ορθοδοξία #ορθοδοξια #ορθοδοξος #ελληνισμος #Ελλαδα #πιστη #αποφθεγματα #αποφθεγμα #πατριωτισμος #Πνευματικο #πνευματικα #σοφαλογια #γεροντας #αγιος #pneumatika #apofthegmata #ευλογησον #Xristos #kypros #ψυχη
#πιστη #thriskeia #quote #greece

- Elder , tell us something about the antichrist. - Let's talk about for Christ for once...
As much as we can we should be close to him . If we are close to Christ , will we be afraid of the antichrist? Isn't the antichrist spirit around already around? Bad creates the antichrist spirit . And even if an antichrist monster is born and distrupts things, it will eventually be ridiculed. Saint Paisios the Athonite
__________________
#orthodoxy #orthodox #hellas #religion #faith #ορθοδοξία #ορθοδοξια #ορθοδοξος #ελληνισμος #Ελλαδα #πιστη #αποφθεγματα #αποφθεγμα #πατριωτισμος #Πνευματικο #πνευματικα #σοφαλογια #γεροντας #αγιος #pneumatika #apofthegmata #ευλογησον #Xristos #kypros #ψυχη
#πιστη #thriskeia #quote #greece

Humility has great power and destroys devil . It is the hardest shock for the devil . Where there is humility , the devil has no place . And where there is no devil , next is tge absence of temptations. Saint Paisios the Athonite
________________________
#orthodoxy #orthodox #hellas #religion #faith #ορθοδοξία #ορθοδοξια #ορθοδοξος #ελληνισμος #Ελλαδα #πιστη #αποφθεγματα #αποφθεγμα #πατριωτισμος #Πνευματικο #πνευματικα #σοφαλογια #γεροντας #αγιος #pneumatika #apofthegmata #ευλογησον #Xristos #kypros #ψυχη
#πιστη #thriskeia #quote #greece

Most Popular Instagram Hashtags