t1_cafe t1_cafe

335 posts   12,080 followers   12 followings

T1 Café|تيوان  كافه رستوران تيوان؛ زعفرانيه، بلوار بهزادي بين مردانى وماكويى پور، پلاك ٣٢، ط ٢ | 2nd Floor, No:32, Behzadi St., Zafaraniyeh, Tehran | Tel: 22431889

با آرزوي موفقيت براي ملي پوشان عزيزمون

... می دانست آدم حتی به تجربه های خصوصی خود بی توجه است. دیگر چه خواسته اندرز و پند و حکمت از دست دوم و سوم. می دانست آدم در هر حال باید برای خود گز و معیار خاص بسازد، که می سازد. می دانست حتی در معیار و گز نداشتن یک جور معیار، یا عیار پنهان است. تازه، اینها هم در زیر بار حادثه ها باز شکل و قدر تازه می گیرند.

اساس گز برای هر آدم باید صداقتش به خودش باشد. وقتی صداقت بود هوش هم به کار می افتد چون آن وقت می داند که آن چه می داند برای او بس نیست. هوشش به کار می افتد. چشم باز می شود. افیون ترس و عادت از تاثیر می افتد – آدم می شود آزاد. بی آزادی آدم به آدمیت نمی رسد، هرگز...! اسرار گنج دره جنی/ ابراهیم گلستان

#breakfast#brunch#t1cafe #tiwan #t1_cafe #food#foodporn#yum#instafood

Photo by @harroozstudio

و حالا اینجا در کنار دریا به هم رسیده ایم ، در مرز حقیقت و رویا . نمی توانیم پا فراتر گذاریم ، از شدت سعادت خواهیم مرد...! راز مرد گوشه گیر | گراتزیا دلددا | ترجمه بهمن فرزانه

#breakfast#brunch#t1cafe #tiwan #t1_cafe #food#foodporn#yum#instafood

Photo by @harroozstudio

... باد فرو خواهد نشست. آن جنگل خسته آرام خواهد گرفت. بار دیگر همه چیز آرام و بعد باز طوفان خواهد شد و بعد باز آرامش. تنها چاره آدم این است که ثابت بر جای بماند مثل ریشه کوه. نباید به آنچه پیرامونش رخ می دهد چندان اهمیتی بدهد. آری باید ثابت ماند. آرام و همه چیز را برای خود درک و توجیه کرد...! حریق در باغ زیتون/ گراتزیا دلددا / مترجم: بهمن فرزانه

#breakfast#brunch#t1cafe #tiwan #t1_cafe #food#foodporn#yum#instafood

Photo by @harroozstudio

در مورد خودت، آخرین حرف من این است: از گذشته نترس.
چنانچه مردم بگویند جبران ناپذیر است باور نکن ... باید خودم را وادارم تا به چشم دیگری به آن نگاه کنم، کاری کنم مردم با نگاهی دیگر به آن بنگرند، کاری کنم که خداوند با نگاهی دیگر در آن نظر کند. این کار را نمیتوانم با انکار آن، تحقیر یا ستایش آن یا بی اعتنایی نسبت به آن انجام دهم. این کار فقط با پذیرش کامل گذشته ام به عنوان بخشی ناگزیر از تکامل زندگی و شخصیتم امکان پذیر است. با سر فرود آوردن در برابر تک تک رنج هایی که کشیده ام ... شاید من انتخاب شده ام تا چیزی بس شگفت انگیزتر به تو بیاموزم. معنای اندوه و زیبایی آنرا...! دوستِ مهربانت اسکار وایلد

از اعماق( نامه‌ای از زندان به لُرد آلفرد داگلاس) / اسکار وایلد / مترجم: مریم امینی

#breakfast#brunch#t1cafe #tiwan #t1_cafe #food#foodporn#yum#instafood

Photo by @harroozstudio

اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ  ﮔﻢ ﺷﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ تنها ﯾﮏ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻮد، ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ زده ﺑﺎﺷﻢ. ﺑﻪ اﺗﻔﺎق واﻗﻌﯽ ﺗﻮی اﯾﻦ ﮔﻢ ﺷﺪن ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم. آن ﻗﺪر اﺻﺮار ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺮدم داﺷﺘﯽ ﮐﻪ از ﺣﺮﺻﻢ ﭼﯿﺰی ﭘﺮاﻧﺪم.  ﮔﻢ ﺷﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻨهﺎ دو ﺑﺎر ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻟﺐ ھﺎ ﺑﻮد و ﺗﮑﺮار دو ﻣﺼﻮت ُا ﮐﻪ دو ﺛﺎﻧﯿﻪ ای ھﻢ روی ﻟﺐ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ و ھﻢ ﺗﻮی ذھﻦ؛ در ردﯾﻒ ھﻤﺎن ﻏﺮوﻟﻨﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ھﺎی ﭼﻤﻮش ﺳﺮ ﮐﻼس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺠﻨﺒﻨﺪ و ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ. ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﯽ ظﺮﻓﯿﺘﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮی، ﻣﯽ روی ﺗﻮی ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺳﺮت را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی، ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ، ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ. ھﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد، ﺗﺎزه ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ را ﻓهﻤﯿﺪه ام...! آن ھﺎ ﮐﻢ از ﻣﺎھﯽ ھﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ | ﺷﯿﻮا ﻣﻘﺎﻧﻠﻮ

#breakfast#brunch#t1cafe #tiwan #t1_cafe #food#foodporn#yum#instafood

Photo by @harroozstudio

بی خیال سرنوشت شدن یه جورش شجاعته! گفتن اینکه ما سرنوشت ِخودمونو می سازیم یه جور دیوونه گیه! ولی اگه سرنوشت و قبول نداشته باشی زندگی تبدیل می شه به یک عالمه فرصت که از دست دادیشون! اون وقت تو حسرت چیز هایی که نداشتی و می تونستی داشته باشی زمان ِحال و ضایع می کنی...! یک مرد / اوریانا فالاچی / یغما گلرویی

#breakfast#brunch#t1cafe #tiwan #t1_cafe #food#foodporn#yum#instafood

Photo by @harroozstudio

آدم بدون عشق نمی‌تواند زندگانی کند. این را من می دانم،

این را نه از کسی شنیده‌ام و نه در جایی دیده‌ام تا به یادم مانده باشد.

این را از وجود خودم، با وجود خودم، از عمری که تباه کرده‌ام فهمیده‌ام.  نه!

آدم بدون عشق نمی‌تواند زندگانی کند... کلیدر | محموددولت ابادی

#breakfast#brunch#t1cafe #tiwan #t1_cafe #food #foodporn #yum #instafood #socialenvy #wearabletherapy #FightForOurMarriage #yummy #amazing #instagood #photooftheday #sweet #dinner #lunch #breakfast #fresh #tasty #food #delish #delicious #eating #foodpic #foodpics #eat #hungry #foodgasm #hot #food
Photo by @harroozstudio

گفت: دارم مي روم و ميخواهم بداني که برميگردم
و تو را دوست دارم، چون...
به ميان حرفش پريد: چيزي نگو. دوست داري چون دوست داري. براي عشق ورزيدن هيچ دليلي وجود ندارد...! کيمياگر| پائولو کوئليو | مترجم: آرش حجازي

#breakfast#brunch#t1cafe #tiwan #t1_cafe #food#foodporn#yum#instafood

Photo by @harroozstudio

در کنار ساحل قدم می زدم و میخواستم به جایی دیگر بروم که درخشش چیزی از فاصله دور توجهم را به خود جلب کرد. جلوتر رفتم تا به شی درخشان رسیدم. نگاه کردم دیدم یه قوطی نوشابه است، با خودم فکر کردم، در زندگی چند بار چیزهای بی ارزش من را فریب داده و من را از مسیر اصلی خودم غافل کرده است و وقتی به آن رسیدم دیدم که چقدر بیهوده بوده است،

ولی آیا اگر به سمت آن شیء بی ارزش نمیرفتم، واقعا می فهمیدم که بی ارزش است یا سالها حسرت آن را میخوردم!! دومین مکتوب | پائولوکوئیلو | مترجم: آرش حجازی

#breakfast#brunch#t1cafe #tiwan #t1_cafe #food #foodporn #yum #instafood #socialenvy #wearabletherapy #FightForOurMarriage #yummy #amazing #instagood #photooftheday #sweet #dinner #lunch #breakfast #fresh #tasty #food #delish #delicious #eating #foodpic #foodpics#eat#hungry#foods

Photo by @harroozstudio

انسان خود را محور جهان میپندارد؛ اما در برابر دنیای به این بزرگی که بدون حضور او نیز همچنان میچرخد، خیلی کوچک است و این حقیقت برایش ننگ آور است و از سر نا امیدی سعی میکند همه را تحت فرمان خود دربیاورد.» بازگشت شازده کوچولو | ژان پیر داوید | مترجم: آذرمحمودي

#breakfast#brunch#t1cafe #tiwan #t1_cafe #food #foodporn #yum #instafood
Photo by @harroozstudio

در بیداری شان مرا می گویند:

تو و جهانی که در آن زندگی می کنی، جز دانه ی ماسه ای بر ساحل بیکران دریایی لایتناهی نیستید.

و من، در رویایم به آن ها می گویم:

من، دریایی لایتناهی هستم، و همه ی عالم، جز دانه ای ماسه

بر ساحل من نیست.

آیا آدم ندید؟| جبران خلیل جبران | مترجم: محسن نیکبخت

#breakfast#brunch#t1cafe #tiwan #t1_cafe #food #foodporn #yum #instafood #socialenvy #wearabletherapy #FightForOurMarriage #yummy #amazing #instagood #photooftheday #sweet #dinner #lunch #breakfast #fresh #tasty #food #delish #delicious #eating #foodpic #foodpics #eat #hungry #foodgasm #hot

Photo by @harroozstudio

Most Popular Instagram Hashtags