t.n.k.linh t.n.k.linh

257 게시물   296 팔로워   344 팔로우

Khanhlinh Trannguyen  sống vì những người yêu thương mình

Đôi khi...em vô tình nhìn thấy a
A vô tình đi rất nhanh =)))))))))
Kkkkkk

Chỉ muốn bé lại để trở thành đứa bé được gia đình cưng chiều....
=)))))
Giờ già rồi... Mệt mỏi đủ điều
Nhưng suy nghĩ vẫn k chính chắn

#cưới
#chị2 #tuyềntrần
Chỉ là muốn khoe trang trí xinh =))))

=))))))

=))))

#12g
Có những điều không giải thích được
Hay đơn giản ..Là k chấp nhận câu trả lời
=)))))
.........
=)))))
Xa hay gần thì cũng v thui
=)))))

=)))))))) #đenvâu
Ta đi theo bóng mặt trời
Từ hạ tới hay đông về qua
Khi những đam mê còn nồng cháy
Thì con đường đó sẽ không hề xa
Là ngày mà đôi mắt
Ta chưa trở nên đục ngầu
Là ngày mà ánh sáng
Khiến ta nhìn thấu được mình
Là ngày mà tâm tư
Ta chưa thành lá mục nâu rồi tan
Tàn vào trong những biếc sâu
Là ngày mà đôi mắt
Ta chưa trở nên đục ngầu
Là ngày mà ánh sáng
Khiến ta nhìn thấu được mình
Là ngày mà tâm tư
Ta chưa thành lá mục nâu rồi tan
Tàn vào trong những biếc sâu

Đi theo bóng mặt trời
Đi theo bóng mặt trời
Đi theo bóng mặt trời
Đi theo bóng mặt trời
Đi theo bóng mặt trời
Đi theo bóng mặt trời
Đi theo bóng mặt trời
Đi theo bóng mặt trời

Con đường dài.....!

#phứctạp
Rối tung như những gì trong đầu tôi

가장 인기있는 인스타그램 해시 태그