suvit_a_ suvit_a_

3379 posts   1238 followers   1277 followings

Suvit _A_  ✨📷สะพายกล้อง ท่องโลก. กับ อาชีพนักท่องเที่ยว.✈️ เที่ยวด้วย ได้ตังส์ด้วย 🔑FB : SuvitASongsirikul Line : suvitsong 🇹🇭 Live in BKK, Thailand

คันทวย หรือ ทวย (corbel) คือส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมทำหน้าที่ค้ำยันชายคา ระเบียง หรือ หลังคาของสิ่งก่อสร้าง
คันทวย หรือ ทวย คือส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมไทย ทำหน้าที่ค้ำยันชายคา มักแกะสลักหรือหล่อเป็นลวดลายสวยงาม คันทวย มีทั้งที่เป็นไม้ และปูนปั้น ตามแต่ประเภทของอาคาร
คันทวย ทางภาคเหนือ จะเรียกทวยหูช้าง มีลักษณะเป็นแผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมติดกับเสาหรือผนัง บนแผ่นไม้มีการสลักลายหรือลายฉลุโปร่ง เป็นรูปนาค ลายดอกไม้ หรือลายต่าง ๆ ตามแต่การออกแบบ ในภาพเป็นคันทวยของวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ที่งดงามยิ่งนัก (Thailand Northern Trip Q4 2016) #lampangtrip #lampangslowlife #มนต์เมืองเหนือ #เที่ยวทั่วไทยท่องไปทั่วโลก #เรียนรู้ดูโลกกว้าง

ด้านหลังวิหารวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ลำปาง ประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังคว่ำหุ้มด้วยทองจังโกฐ สันนิษฐานว่าวัดนี้น่าจะอยู่ในยุคสมัยเดียวกับวัดหนองบัวอำเภอท่าวังผาและวัดภูมินทร์จังหวัดน่าน เพราะรูปทรงอาคารมีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Thailand Northern Trip Q4 2016) #thailandnorth #northerntrip #lampangtrip #lampangslowlife #มนต์เมืองเหนือ #เที่ยวทั่วไทยท่องไปทั่วโลก #เรียนรู้ดูโลกกว้าง

"ทวารบาล" มีความหมายว่า "ผู้รักษาประตู"ซึ่งจากคำแปล ก่อให้เกิดการตีความต่อประติมากรรมประเภททวารบาลว่าคือ รูปของสัตว์ อสูร เทพ เทวดา และมนุษย์ หรือสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตาม ที่ตั้งอยู่บริเวณบานประตู ช่องทางผ่านเข้าออก ช่องหน้าต่าง หรือราวบันได แต่หากประติมากรรมชนิดเดียวกันนี้ไปตั้งอยู่บริเวณอื่นที่มิใช่ประตู หรือช่องหน้าต่าง หรือทางเข้าออก ก็ไม่สามารถจะกล่าวว่าเป็นทวารบาล สำหรับกำเนิดของการการสร้างทวารบาลนั้น น่าจะเกิดมาจากความเชื่อที่ว่า "ผี" เป็นผู้กระทำให้เกิดสิ่งต่างๆ เหนือธรรมชาติ และได้รับการพัฒนามาเป็นความเชื่อในเรื่องของเทวดาโดยได้รับอิทธิพลจากอินเดีย ทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ โดยทางศาสนาฮินดูนั้นก่อเกิดเทพเจ้าต่างๆขึ้น
โดยกำหนดให้เขาไกรลาส หรือเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางของจักรวาล มีพระอิศวรเป็นใหญ่ และมีเทพชั้นรองทำหน้าที่พิทักษ์ผู้รักษาประตู หรือทางเข้าสู่เขาไกรลาส ทั้งแปดทิศ ซึ่งเทพเจ้าในศาสนาฮินดูไม่จำกัดรูปร่าง จะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ ตามแต่ความเชื่อ ซึ่งสัตว์ที่ไม่มีในโลกมนุษย์เรียกว่า "สัตว์หิมพานต์" ที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ เชิงเขาไกรลาสที่ถือเป็นดินแดนแห่งเทพเจ้าจากคติความเชื่อเทพผู้พิทักษ์นี้ได้นำมาใช้กับงานประติมากรรม และสถาปัตยกรรม เหตุที่ชาวฮินดูต้องการให้มีเทพปกปักรักษาสถานที่สำคัญทางศาสนา ซึ่งมนุษย์ทั่วไปไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะป้องกันภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา ทั้งนี้เนื่องจากศาสนสถานสร้างขึ้นตามคติที่เทพเจ้าสูงสุดประทับอยู่ จึงจำลองเขาไกรลาสมาไว้ยังโลกมนุษย์แล้วเกิดคติการสร้างทวารบาลขึ้นมา (Thailand Northern Trip Q4 2016) #เที่ยวทั่วไทยท่องไปทั่วโลก #เรียนรู้ดูโลกกว้าง #มนต์เมืองเหนือ #thailandnorth #northerntrip #lampangtrip #lampangslowlife

วิหารวัดศรีหลวง แจ้ซ้อน ลำปางสร้างขึ้นแบบก่ออิฐถือปูน ในอดีตเป็นเพียงศาลาโล่ง ๆ ปัจจุบันได้ก่อผนังอิฐและใส่ปล่องหน้าต่างขึ้น บริเวณบันไดทางขึ้นวิหารมีประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ในนิยาย ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปประธานศิลปะเชียงแสนและธรรมาสไม้สักเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี ด้านหลังวิหารประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังคว่ำหุ้มด้วยทองจังโกฐ สันนิษฐานว่าวัดนี้น่าจะอยู่ในยุคสมัยเดียวกับวัดหนองบัวอำเภอท่าวังผาและวัดภูมินทร์จังหวัดน่าน เพราะรูปทรงอาคารมีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Thailand Northern Trip Q4 2016) #เที่ยวทั่วไทยท่องไปทั่วโลก #เรียนรู้ดูโลกกว้าง #มนต์เมืองเหนือ #thailandnorth #northerntrip #lampangtrip

วิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดพระธาตุดอนเต้า ลำปางเป็นวิหารหลังใหญ่ อยู่ข้างซ้ายมือข้างพระธาตุ. วิหารหลังนี้สร้างตามแนวขวางต่างจากวิหารหลวงที่จะสร้างโดยหันด้านหลังเข้าหาพระธาตุ ลวดลายบนหน้าบันของวิหารสวยงามมาก แต่ตอนไปเมื่อปลายปี พ.ศ. 2559 วิหารปิดเพื่อบูรณะใหญ่ (Thailand Northern Trip Q4 2016) #เที่ยวทั่วไทยท่องไปทั่วโลก #เรียนรู้ดูโลกกว้าง #มนต์เมืองเหนือ #thailandnorth #northerntrip #lampangtrip #lampangslowlife

สัตตภัณฑ์ เป็นคำในภาษาล้านนาหมายถึง "เชิงเทียนที่ใช้ในการบูชาพระประธานในวิหาร" โดยทั่วไป สัตตภัณฑ์มี 2 รูปแบบ ทั้ง 2 แบบมีส่วนที่เหมือนกันคือ มีที่สำหรับปักเทียน 7 ที่และมีระดับสูงลดหลั่นกัน ส่วนที่เหมือนอีกอย่างหนึ่งคือ สัตตภัณฑ์ในแต่ละวัดมักได้รับการตกแต่งอย่างสุดฝีมือจากช่างเอกของชุมชนนั้นในยุคๆ หนึ่ง เพราะเมื่อสัตตภัณฑ์ทำหน้าที่สำคัญหน้าพระประธาน สัตตภัณฑ์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการน้อมบูชา เป็นหน้าตาของวัดและพุทธ ศาสนิกชนที่เป็นศรัทธาของวัดนั้น โดยเฉพาะเมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยือนจากชุมชนอื่น ในเมื่อทุกคนที่เข้าไปนั่งชุมนุมกันและประกอบพิธีทางศาสนาในวิหารต่างมองไปที่พระประธานและสัตตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าตลอดเวลา
ในความเชื่อทั่วไป ลักษณะของสัตตภัณฑ์สะท้อนให้เห็นคติความเชื่อด้านจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา นั่นคือ จักรวาลอันกว้างใหญ่มีเขาพระสุเมรเป็นศูนย์กลาง ล้อมรอบด้วยมหาสมุทร ล้านนาเรียกพระสุเมรว่า "สิเนรุ" หรือ "สิเนโร" และมีทิวเขา 7 ทิวล้อมรอบเขาพระสุเมรเป็นวงกลม สูงลดหลั่นกันลงมาจากศูนย์กลาง มีชื่อดังนี้ ยุคันธร อิสินธร กรวิก สุทัสน์ เนมินธร วินันตกะ และอัสสกัณณ์ เมื่อที่ปักเทียนทั้ง 7 หมายถึงทิวเขาทั้ง 7 พระพุทธรูปในวิหารที่อยู่เหนือสัตตภัณฑ์ก็คือเขาพระสุเมรอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล
แต่ด้วยกาลเวลาที่ผ่านไป และความใส่ใจที่เริ่มน้อยลง ...สัตตภัณฑ์จึงหายไปจากที่ตั้งและความทรงจำของผู้คน.... ในภาพคือส่วนหนึ่งของสัตตภัณฑ์อันงดงามที่มีผู้ศรัทธานำมาถวายวัดพระแก้วดอนเต้า ช่างสวยงามจริงๆ (Thailand Northern Trip Q4 2016) #เที่ยวทั่วไทยท่องไปทั่วโลก
#เรียนรู้ดูโลกกว้าง #มนต์เมืองเหนือ #thailandnorth #northerntrip #lampangtrip #lampangslowlife

พระบรมธาตุดอนเต้า จ.ลำปาง เป็นเจดีย์ทรงลังกาสุโขทัยผสมล้านนา ฐานสูงต่อมุมลดชั้นสูงกว่าปกติ ต่อตัวบัวมาลัยปล้องไฉนบนยอดระฆังมีขนาดใหญ่ ทำให้สัดส่วนของเจดีย์มีลักษณะมั่นคงแข็งแรง องค์ระฆังและปล้องไฉนหุ้มแผ่นทองจังโก( หมายถึง ทองเหลืองที่ตีแผ่เป็นแผ่นบาง นิยมใช้หุ้มองค์พระเจดีย์ป้องกันการผุกร่อน ) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า (Thailand Northern Trip Q4 2016) #เที่ยวทั่วไทยท่องไปทั่วโลก
#เรียนรู้ดูโลกกว้าง #มนต์เมืองเหนือ #thailandnorth #northerntrip #lampangtrip #lampangslowlife

มณฑป หรือพญาธาตุ แห่งวัดพระแก้วดอนเต้า ถือเป็นงานศิลปะหนึ่งในใจด้วยหลังคายอดศิลปะพม่า ประดับลวดลายไม้ และแผ่นแกะสลักฝีมือละเอียดลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ถึง 7 ชั้น ภายในมณฑปหรือพญาธาตุเป็นที่ประดิษฐานของพระบัวเข็ม เป็นพระพุทธรูปสำริดลงรักปิดทองศิลปะแบบพม่า ลักษณะพิเศษของพระบัวเข็มคือ พระพักตร์เหลี่ยมแบน ขมวดพระเกศาเล็กมาก สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ เสาของมณฑป หรือพญาธาตุเป็นต้นใหญ่เป็นคู่ ๆ แต่ละต้นมีการประดับตกแต่งไว้สวยงาม ตลอดไปจนถึงเพดานและมุกด้านต่างๆ .. (Thailand Northern Trip Q4 2016) #เที่ยวทั่วไทยท่องไปทั่วโลก
#เรียนรู้ดูโลกกว้าง #มนต์เมืองเหนือ #thailandnorth #northerntrip #lampangtrip #lampangslowlife

งานฉลุลายไม้อ่อนช้อย ณ วัดพระแก้วดอนเต้า ลำปาง (Thailand Northern Trip A4 2016) #เที่ยวทั่วไทยท่องไปทั่วโลก
#เรียนรู้ดูโลกกว้าง #มนต์เมืองเหนือ #northerntrip #thailandnorth #lampangtrip #lampangslowlife

วัดพระแก้วดอนเต้า เป็นวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำปาง เป็นวัดที่องค์พระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ถึง 32 ปี ก่อนที่ได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ เมืองเชียงใหม่ในสมัยของพระเจ้าสามฝั่งแกน (ต่อมาพระเจ้าไชยเชษฐาเจ้าเวียงจันทน์เคยได้ครองเชียงใหม่ ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไป นำไปประดิษฐานเมืองเวียงจันทน์ ต่อเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ขณะเมื่อทรงเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ยกทัพไปตีหัวเมืองลาวจนถึงเวียงจันทน์ จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันทน์มาประดิษฐานที่กรุงธนบุรี เมื่อได้สถาปนากรุงเทพ ฯ เป็นเมืองหลวง จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา) และพระแก้วดอนเต้าก็เคยได้ประดิษฐานที่ ณ วัดนี้เช่นกัน (Thailand Northern Trip Q4 2016) #เที่ยวทั่วไทยท่องไปทั่วโลก
#เรียนรู้ดูโลกกว้าง #มนต์เมืองเหนือ #northerntrip #thailandnorth #lampangtrip #lampangslowlife

follow this page in feedly

Most Popular Instagram Hashtags