smiledesigntu smiledesigntu

121 posts   256 followers   65 followings

Smile Design - Dental clinic  ⏰10:00 am - 8:00 pm Line id : smiledesigntu ☎️095-994-9991 @Thammasat University #smiledesigntu

"การทำฟัน" ... ราคาไม่แพงถ้าพบทันตแพทย์เป็นประจำและแก้ไขรักษาปัญหาในช่องปากตั้งแต่ระยะแรกๆ แต่ถ้าเพิกเฉยละเลยจนปัญหาลุกลามรุนแรงมากขึ้น การรักษาจะยากและมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น --------------------------------------------------- Smile Design - Dental clinic ตั้งอยู่ที่อาคาร Place of 8 ข้าง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลยประตูเชียงราก 2 มาประมาณ 300 เมตร ติดกับเซเว่น มีที่จอดรถบริการค่ะ

ติดต่อนัดหมายปรึกษาล่วงหน้า ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการปรึกษาค่ะ

โทร : 095-994-9991
Line : smiledesigntu

ฟ้าสวยๆ ยามเย็น ...😍😍 #Nofilter --------------------------------------------------- Smile Design - Dental clinic ตั้งอยู่ที่อาคาร Place of 8 ข้าง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลยประตูเชียงราก 2 มาประมาณ 300 เมตร ติดกับเซเว่น มีที่จอดรถบริการค่ะ

ติดต่อนัดหมายปรึกษาล่วงหน้า ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการปรึกษาค่ะ

โทร : 095-994-9991
Line : smiledesigntu

วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา; อักษรโรมัน: Magha Puja) เป็นวันสำคัญของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย "มาฆบูชา" ย่อมาจาก "มาฆปูรณมีบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินอินเดีย หรือเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย (ตกช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม) ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน (ปีอธิกมาส) ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 3 หลัง (วันเพ็ญเดือน 4) วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

Smile Design - Dental clinic ตั้งอยู่ที่อาคาร Place of 8 ข้าง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลยประตูเชียงราก 2 มาประมาณ 300 เมตร ติดกับเซเว่น มีที่จอดรถบริการค่ะ

ติดต่อนัดหมายปรึกษาล่วงหน้า ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการปรึกษาค่ะ

โทร : 095-994-9991
Line : smiledesigntu

"เมื่อถึงเวลาหนึ่ง...
ทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไป
การโศกเศร้า อาลัย คงห้ามกันไม่ได้
แต่อย่าให้มากเกิน... จนชีวิตไม่อาจเดินต่อ"

คำสอน "พ่อ" นี้ ลูกจะจดจำไว้ในใจตลอดไป.... 🙏🙏🙏😢😢😢 "พอเพียง - พากเพียร - หนักแน่น - จดจำ - ทำตาม"

คลินิก Smile Design ขอแจ้งปิดทำการวันที่ 10-11 กค. 2560 นะคะ 🙏🙏🙏

เรื่องเครื่องเอกซเรย์ที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ ....

"คลินิกทันตกรรมสไมล์ดีไซน์ ดูแลรอยยิ้มทุกท่าน ด้วยทีมงานทันตแพทย์เฉพาะทาง โดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ" ------------------------------------------------------------------- Smile Design - Dental clinic ตั้งอยู่ที่อาคาร Place of 8 ข้าง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลยประตูเชียงราก 2 มาประมาณ 300 เมตร ติดกับเซเว่น มีที่จอดรถบริการค่ะ

ติดต่อนัดหมายปรึกษาล่วงหน้า ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการปรึกษาค่ะ

โทร : 095-994-9991
Line : smiledesigntu

"คลินิกทันตกรรมสไมล์ดีไซน์ ดูแลรอยยิ้มทุกท่าน ด้วยทีมงานทันตแพทย์เฉพาะทาง โดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ" -- ให้การรักษาจัดฟันทุกประเภทรวมถึงการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร -- รายชื่อทีมงาน "ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน"
ทพญ. กัลยา อินทรีย์
ทพ. ธวัชชัย บรรณากิจ
ทพญ. พีรนุช ปะจายะกฤตย์
ทพญ. วิมลทิพย์ มุทานนท์
ทพญ. อภิญญา ตันติสิริวัฒน์
ทพญ. อาเทศรัจน์ ศิริสะอาด
ทพ. โอภาศ วิวัฒน์วรกุล

ตรวจสอบ "รายชื่อทันตแพทย์จัดฟัน" ที่เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

http://www.thaiortho.org/รายชื่อทันตแพทย์จัดฟัน/

รายชื่อทันตแพทย์จัดฟันที่เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ทันตแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการฝึกอบรมทางวิชาทันตกรรมจัดฟัน จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทยรับรอง โดยมีหลักสูตรเต็มเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี และ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยเห็นชอบ หรือ
2. ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย

"คลินิกทันตกรรมสไมล์ดีไซน์ ดูแลรอยยิ้มทุกท่าน ด้วยทีมงานทันตแพทย์เฉพาะทาง โดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ" -- ให้การรักษาจัดฟันทุกประเภทรวมถึงการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร -- รายชื่อทีมงาน "ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน"
ทพญ. กัลยา อินทรีย์
ทพ. ธวัชชัย บรรณากิจ
ทพญ. พีรนุช ปะจายะกฤตย์
ทพญ. วิมลทิพย์ มุทานนท์
ทพญ. อภิญญา ตันติสิริวัฒน์
ทพญ. อาเทศรัจน์ ศิริสะอาด
ทพ. โอภาศ วิวัฒน์วรกุล

ตรวจสอบ "รายชื่อทันตแพทย์จัดฟัน" ที่เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

http://www.thaiortho.org/รายชื่อทันตแพทย์จัดฟัน/

รายชื่อทันตแพทย์จัดฟันที่เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ทันตแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการฝึกอบรมทางวิชาทันตกรรมจัดฟัน จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทยรับรอง โดยมีหลักสูตรเต็มเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี และ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยเห็นชอบ หรือ
2. ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย

"หมอหน่า + หมอปุ๊ก"

หมอหน่า - คุณหมอเฉพาะทาง จัดฟัน ประจำ Smile Design - Dental clinic

ทพญ. อาเทศรัจน์ ศิริสะอาด (หมอหน่า)

ประวัติการศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics), The University of Sydney, Australia

Member of The Royal Australasian College of Dental Surgeons (Orthodontics)

Certificate of Completion, Invisalign, Align technology. Inc --------------------------------------------------- หมอปุ๊ก - คุณหมอเฉพาะทาง จัดฟัน ประจำ Smile Design - Dental clinic

ทพญ. อภิญญา ตันติสิริวัฒน์ (หมอปุ๊ก)

ประวัติการศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Master of Clinical dentistry in Orthodontics, Eastman Dental Institute, University College London, United Kingdom

Certificate of Completion, Invisalign, Align technology. Inc --------------------------------------------- ติดต่อนัดหมายปรึกษาล่วงหน้า ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการปรึกษาค่ะ

โทร : 095-994-9991
Line : smiledesigntu

หมอหน่า - คุณหมอเฉพาะทาง จัดฟัน ประจำ Smile Design - Dental clinic

ทพญ. อาเทศรัจน์ ศิริสะอาด (หมอหน่า)

ประวัติการศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics), The University of Sydney, Australia

Member of The Royal Australasian College of Dental Surgeons (Orthodontics)

Certificate of Completion, Invisalign, Align technology. Inc --------------------------------------------- ติดต่อนัดหมายปรึกษาล่วงหน้า ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการปรึกษาค่ะ

โทร : 095-994-9991
Line : smiledesigntu

Most Popular Instagram Hashtags