slp.ir slp.ir

946 posts   20,395 followers   1,180 followings

slp  شرکت پارند رستار نمایندگی محصولات ترموود SLP فنلاند در خاورمیانه 52-22137149-021

ThermoMood Thermodynamics Thermo Wood 1
All properties mentioned for ThermoWood relies on the results of various experiments conducted over a period of several years by researchers from the VTT group from the Helsinki University of Technology (Helsinki) and Helsinki University of Finland. Between 1998 and 2001, many articles have been published on the chemical changes of wood resulting from thermal treatment, called ThermoWood, under the title of Modified or Treated Wood Reaction Mechanism. Also, the title of Risto Kotalianen's thesis from Jyvaskyla University was chemical changes in wood at temperatures between 150 and 260 ° C.
Understanding the physical and chemical changes caused by the temperature rise process requires basic information about the chemical composition, structure and physical properties of wood.
The main components of wood (cellulose, hemicellulose and lignin) are reduced by heat. Of course, the process of reducing cellulose and lignin is more relaxed and decreases relative to cellulose coherence at higher temperatures. Different extracts of the wood are easier to reduce and evaporate by heat.
.
بررسی تخصصی ترمووود یا چوب اصلاح شده حرارتی ۱
تمام خواص ذکر شده برای ترمووود متکی بر نتایج حاصل از آزمایش‌های مختلفی است که طی یک دوره چندساله توسط محققان گروه VTT از دانشگاه صنعتی هلسینکی (Helsinki) و دانشگاه هلسینکی فنلاند انجام شد. طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱، مقالات زیادی در مورد تغییرات شیمیایی چوب ناشی از تیمار حرارتی یا همان ترمووود ، تحت عنوان مکانیسم واکنش چوب اصلاح شده یا ترمووود، منتشر شده است. همچنین، عنوان تز دکتری ریستو کتالین (Risto Kotalianen) از دانشگاه جیسواسکیلا (Jyvaskyla) نیز تغییرات شیمیایی چوب طی دماهای ۱۵۰ تا ۲۶۰ درجه سانتی‌گراد بود.
درک تغییرات فیزیکی و شیمیایی ناشی از پروسه افزایش دما، نیازمند داشتن اطلاعاتی پایه‌ای در مورد ترکیب شیمیایی، ساختار و ویژگی‌های فیزیکی چوب است.
ترکیبات اصلی چوب (سلولز، همی سلولزها و لیگنین) تحت گرما کاهش می‌یابند. البته پروسه کاهش سلولز و لیگنین آرام‌تر است و نسبت به همی سلولز در دماهای بالاتری کاهش می‌یابند. عصاره های مختلف درون چوب، راحت‌تر کاهش می یابند و در اثر گرما تبخیر می‌شوند.
.
با ما همراه باشید 👇👇👇
.
‏‎‏http://telegram.me/SLPMIDDLEEAST
‏‎‏http://instagram.com/slp.ir
‏‎‏http://apa

Different methods of wood tremor 10

Maturity technology
Thermoformed wood is not just a scientific issue today. Thermal wood treatment has already penetrated the market for several years. There are also some research and development industries. The Natural Resources Research Institute at the University of Minnesota, Duluth, is a laboratory heater for research on the effectiveness of thermal modification of unused Minnesota tree species for the expansion of the wood market. In the guitar industry, the process called "Thermo Curing", "Baked" And "Roasted". Some guitar manufacturers have begun using thermally acoustic sound and electric guitars to prevent the normal deviation and cracking that often occurs during seasonal humidity fluctuations. As a secondary advantage, the acoustic guitar seems to have improved like much-needed, well-broken instruments, much earlier than non-sports guitars.
.
روشهای مختلف ترمو کردن چوب ۱۰

بلوغ تکنولوژی
چوب اصلاح شده به صورت حرارتی امروزه فقط یک موضوع علمی نیست. درمان چوب حرارتی در حال حاضر نفوذ در بازار برای چندین سال است. همچنین در تحقیق و توسعه برخی از صنایع نیز وجود دارد. موسسه تحقیقات منابع طبیعی در دانشگاه مینه سوتا Duluth یک کوره آزمایشگاهی برای تحقیق در مورد اثربخشی اصلاح حرارتی در مورد گونه های درختی مینه سوتا استفاده نشده برای گسترش بازار چوب است.در صنایع گیتار، این فرایند به نامهای "Thermo Curing"، "Baked" و "Roasted" نامیده می شود. بعضی از تولید کنندگان گیتار با استفاده از تابلوهای صوتی و گیتار الکتریکی که از لحاظ حرارتی درمان می شوند، برای جلوگیری از انحراف و ترک خوردگی معمولی که اغلب از نوسانات فصلی رطوبت اتفاق می افتد، شروع شده است. به عنوان یک مزیت ثانویه، گیتار آکوستیک به نظر می رسد مانند ابزار های سالم که به خوبی شکسته است، خیلی زودتر از گیتار های غیر ترمحی اصلاح شده است.
.
با ما همراه باشید 👇👇👇
.
‏‎‏http://telegram.me/SLPMIDDLEEAST
‏‎‏http://instagram.com/slp.ir
‏‎‏http://aparat.com/slpwood
.
‏‎دانلود اپلیکیشن 👇👇👇 .
‏https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.slp.app
.
‏https://itunes.apple.com/app/id1195820296
.
.
‏‎. ‏‎‏
#ترمووودفنلاند#چوبفنلاند#ترموفنلاند#چوبکاج#چوباش#دکینگ#چوبکف#لوور#تایل#نمایساختمان#دکوراسیون#آلاچیق#پرگولا#ترمووودفضایباز#ترمووودفضایباز#ترمووود#چوبفضایباز#چوبترمو#طراح

Different methods of wood tremor 10

Maturity technology
Thermoformed wood is not just a scientific issue today. Thermal wood treatment has already penetrated the market for several years. There are also some research and development industries. The Natural Resources Research Institute at the University of Minnesota, Duluth, is a laboratory heater for research on the effectiveness of thermal modification of unused Minnesota tree species for the expansion of the wood market. In the guitar industry, the process called "Thermo Curing", "Baked" And "Roasted". Some guitar manufacturers have begun using thermally acoustic sound and electric guitars to prevent the normal deviation and cracking that often occurs during seasonal humidity fluctuations. As a secondary advantage, the acoustic guitar seems to have improved like much-needed, well-broken instruments, much earlier than non-sports guitars.
.
روشهای مختلف ترمو کردن چوب ۱۰

بلوغ تکنولوژی
چوب اصلاح شده به صورت حرارتی امروزه فقط یک موضوع علمی نیست. درمان چوب حرارتی در حال حاضر نفوذ در بازار برای چندین سال است. همچنین در تحقیق و توسعه برخی از صنایع نیز وجود دارد. موسسه تحقیقات منابع طبیعی در دانشگاه مینه سوتا Duluth یک کوره آزمایشگاهی برای تحقیق در مورد اثربخشی اصلاح حرارتی در مورد گونه های درختی مینه سوتا استفاده نشده برای گسترش بازار چوب است.در صنایع گیتار، این فرایند به نامهای "Thermo Curing"، "Baked" و "Roasted" نامیده می شود. بعضی از تولید کنندگان گیتار با استفاده از تابلوهای صوتی و گیتار الکتریکی که از لحاظ حرارتی درمان می شوند، برای جلوگیری از انحراف و ترک خوردگی معمولی که اغلب از نوسانات فصلی رطوبت اتفاق می افتد، شروع شده است. به عنوان یک مزیت ثانویه، گیتار آکوستیک به نظر می رسد مانند ابزار های سالم که به خوبی شکسته است، خیلی زودتر از گیتار های غیر ترمحی اصلاح شده است.
.
با ما همراه باشید 👇👇👇
.
‏‎‏http://telegram.me/SLPMIDDLEEAST
‏‎‏http://instagram.com/slp.ir
‏‎‏http://aparat.com/slpwood
.
‏‎دانلود اپلیکیشن 👇👇👇 .
‏https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.slp.app
.
‏https://itunes.apple.com/app/id1195820296

خدايا به مردم ايران زمين صبري از جنسِ خودت اعطا فرما ...
.
.
.
با ما همراه باشید 👇👇👇
.
‏‎‏http://telegram.me/SLPMIDDLEEAST
‏‎‏http://instagram.com/slp.ir
‏‎‏http://aparat.com/slpwood
.
‏‎دانلود اپلیکیشن 👇👇👇 .
‏https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.slp.app
.
‏https://itunes.apple.com/app/id1195820296
.
.
‏‎. ‏‎‏
#ترمووودفنلاند#چوبفنلاند#ترموفنلاند#چوبکاج#چوباش#دکینگ#چوبکف#لوور#تایل#نمایساختمان#دکوراسیون#آلاچیق#پرگولا#ترمووودفضایباز#ترمووودفضایباز#ترمووود#چوبفضایباز#چوبترمو#طراحیمنزل#طراحیمدرن#طراحیداخلی#ترمووود#چوبنما#دکوراسیونداخلی#اجراینما#slp#thermowood#thermo_wood#
#pine#ash

Different methods of wood trembling 6

Los Bois Perdure
First, the wood should be dried and then heated in a vapor environment using moisture in the wood.
.
.
.
روشهای مختلف ترمو کردن چوب 6

لس Bois Perdure
ابتدا چوب بریزید باید خشک شود و سپس در محیط بخار با استفاده از رطوبت موجود در چوب گرم شود.
.
.
.
با ما همراه باشید 👇👇👇
.
‏‎‏http://telegram.me/SLPMIDDLEEAST
‏‎‏http://instagram.com/slp.ir
‏‎‏http://aparat.com/slpwood
.
‏‎دانلود اپلیکیشن 👇👇👇 .
‏https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.slp.app
.
‏https://itunes.apple.com/app/id1195820296
.
.
‏‎. ‏‎‏
#ترمووودفنلاند#چوبفنلاند#ترموفنلاند#چوبکاج#چوباش#دکینگ#چوبکف#لوور#تایل#نمایساختمان#دکوراسیون#آلاچیق#پرگولا#ترمووودفضایباز#ترمووودفضایباز#ترمووود#چوبفضایباز#چوبترمو#طراحیمنزل#طراحیمدرن#طراحیداخلی#ترمووود#چوبنما#دکوراسیونداخلی#اجراینما#slp#thermowood#thermo_wood#
#pine#ash

Different methods of wood trembling 5

Redefine
The redefinition refers to the French word for pareto-reticulation (the creation of chemical bonds between polymer chains) and to freeze. Wood in this process should have a moisture content of 12% or less that can be achieved through simple drying processes. Then the wood is placed in high nitrogen atmosphere and its oxygen content is not more than 2%.
.
.
.
روشهای مختلف ترمو کردن چوب 5

بازتعریف
بازتعریف اشاره به اصطلاح کلمه فرانسوی است که پارتنتیو رتیکولاسیون (ایجاد پیوندهای شیمیایی بین زنجیرهای پلیمری) و فریز کردن (بو دادن) است. چوب در این فرایند باید دارای رطوبت 12 درصد یا کمتر باشد که می تواند از طریق فرآیندهای خشک کردن ساده حاصل شود. سپس چوب در فضای نیتروژن بالا قرار می گیرد و مقدار اکسیژن آن بیش از 2 درصد نیست.
.
.
.
با ما همراه باشید 👇👇👇
.
‏‎‏http://telegram.me/SLPMIDDLEEAST
‏‎‏http://instagram.com/slp.ir
‏‎‏http://aparat.com/slpwood
.
‏‎دانلود اپلیکیشن 👇👇👇 .
‏https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.slp.app
.
‏https://itunes.apple.com/app/id1195820296
.
.
‏‎. ‏‎‏
#ترمووودفنلاند#چوبفنلاند#ترموفنلاند#چوبکاج#چوباش#دکینگ#چوبکف#لوور#تایل#نمایساختمان#دکوراسیون#آلاچیق#پرگولا#ترمووودفضایباز#ترمووودفضایباز#ترمووود#چوبفضایباز#چوبترمو#طراحیمنزل#طراحیمدرن#طراحیداخلی#ترمووود#چوبنما#دکوراسیونداخلی#اجراینما#slp#thermowood#thermo_wood#
#pine#ash

Different methods of wood tremor 9

Characteristics of wood modified by heat
The main advantage is that softwood can be used for applications that require high durability, which may be recognized as eco-friendly. Resistant floor 1-3, according to European standard EN 350-2, non-flexible softwood species (Class 5) can be obtained. The main drawback is resistance to high temperatures. In general, bending strength decreases by up to 30% and decreases at higher temperatures. Biological resistance is improved against some microorganisms (not all) and insects. Reductions and inflation drop by 50-90%. Treated wood is somewhat dark. As a principle, the heat treatment process can be applied to all wood species.
.
روشهای مختلف ترمو کردن چوب ۹

مشخصات چوب اصلاح شده با حرارت
مزیت اصلی این است که چوب نرم می تواند برای برنامه های کاربردی مورد استفاده قرار گیرد که به دوام بالا نیاز دارند، که ممکن است به عنوان سازگار با محیط زیست شناخته شوند. طبقه مقاوم 1-3، طبق استاندارد اروپا EN 350-2، می توان از گونه های چوب نرم غیر قابل انعطاف (کلاس 5) بدست آورد.نواقص اصلی این است که در اثر دمای بالا مقاومت می کند. به طور کلی، مقاومت خمشی تا 30٪ کاهش می یابد و در دماهای بالاتر کاهش می یابد.مقاومت بیولوژیکی علیه برخی از میکروارگانیسم ها (نه همه) و حشرات بهبود یافته است. کاهش و تورم تا 50-90٪ کاهش می یابد. چوب درمان شده تا حدودی تاریک رنگ است. به عنوان یک اصل، فرایند عملیات حرارتی می تواند بر روی تمام گونه های چوب انجام شود.
.
با ما همراه باشید 👇👇👇
.
‏‎‏http://telegram.me/SLPMIDDLEEAST
‏‎‏http://instagram.com/slp.ir
‏‎‏http://aparat.com/slpwood
.
‏‎دانلود اپلیکیشن 👇👇👇 .
‏https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.slp.app
.
‏https://itunes.apple.com/app/id1195820296
.
.
‏‎. ‏‎‏
#ترمووودفنلاند#چوبفنلاند#ترموفنلاند#چوبکاج#چوباش#دکینگ#چوبکف#لوور#تایل#نمایساختمان#دکوراسیون#آلاچیق#پرگولا#ترمووودفضایباز#ترمووودفضایباز#ترمووود#چوبفضایباز#چوبترمو#طراحیمنزل#طراحیمدرن#طراحیداخلی#ترمووود#چوبنما#دکوراسیونداخلی#اجراینما#slp#thermowood#thermo_wood#
#pine#ash

Different methods of wood tremor 8

Thermo
This process is similar to the treatment of Les Bois Perdure, which uses a vapor atmosphere in the atmosphere to treat wood. However, this process can also be applied to the "green" wood and has been widely used since 2004.
.
.
.
روشهای مختلف ترمو کردن چوب ۸

ترمووود
این فرآیند شبیه به درمان Les Bois Perdure است که در آن با استفاده از یک محیط بخار در فشار جو به منظور درمان چوب. با این حال، این فرایند همچنین می تواند بر روی چوب "سبز" استفاده شود و از سال 2004 به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است.
.
.
.
با ما همراه باشید 👇👇👇
.
‏‎‏http://telegram.me/SLPMIDDLEEAST
‏‎‏http://instagram.com/slp.ir
‏‎‏http://aparat.com/slpwood
.
‏‎دانلود اپلیکیشن 👇👇👇 .
‏https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.slp.app
.
‏https://itunes.apple.com/app/id1195820296
.
.
‏‎. ‏‎‏
#ترمووودفنلاند#چوبفنلاند#ترموفنلاند#چوبکاج#چوباش#دکینگ#چوبکف#لوور#تایل#نمایساختمان#دکوراسیون#آلاچیق#پرگولا#ترمووودفضایباز#ترمووودفضایباز#ترمووود#چوبفضایباز#چوبترمو#طراحیمنزل#طراحیمدرن#طراحیداخلی#ترمووود#چوبنما#دکوراسیونداخلی#اجراینما#slp#thermowood#thermo_wood#
#pine#ash

Different methods of wood trimmation 4

Westwood Process
Westwood is the most advanced modern heat treatment process that was registered in 2004. This process is initially designed for dry wood, which is more complicated than soft wood due to thermal and chemical reactions in wood woods during the heating cycle. The fully automatic Westwood control system allows the thermometer to be managed from any wood and softwood wood.
.
.
.
روشهای مختلف ترمو کردن چوب 4

فرآیند وستوود
ووستوود پیشرفته ترین فرایند اصلاح حرارتی مدرن است که در سال 2004 ثبت شده است. این فرایند در ابتدا برای چوب های خشک طراحی شده است که در مقایسه با چوب های نرم به دلیل واکنش های حرارتی و شیمیایی در جنگل های چوب در طول دوره حرارت دادن، پیچیده تر شده است. سیستم کنترل به طور کامل اتوماتیک Westwood اجازه می دهد تا به مدیریت گرماسنجی از هر چوب چوب و چوب نرم.
.
.
.
با ما همراه باشید 👇👇👇
.
‏‎‏http://telegram.me/SLPMIDDLEEAST
‏‎‏http://instagram.com/slp.ir
‏‎‏http://aparat.com/slpwood
.
‏‎دانلود اپلیکیشن 👇👇👇 .
‏https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.slp.app
.
‏https://itunes.apple.com/app/id1195820296
.
.
‏‎. ‏‎‏
#ترمووودفنلاند#چوبفنلاند#ترموفنلاند#چوبکاج#چوباش#دکینگ#چوبکف#لوور#تایل#نمایساختمان#دکوراسیون#آلاچیق#پرگولا#ترمووودفضایباز#ترمووودفضایباز#ترمووود#چوبفضایباز#چوبترمو#طراحیمنزل#طراحیمدرن#طراحیداخلی#ترمووود#چوبنما#دکوراسیونداخلی#اجراینما#slp#thermowood#thermo_wood#
#pine#ash

Different methods of treating wood 3

Plato's process
A two-step process that initially saturated wood with high-pressure hydrothermal water at 160-190 ° C. After moisture in the wood is reduced to 10%, then a baking step is carried out at a temperature of 170-190 ° C under a pressure of 1 bar.
.
.
.
روشهای مختلف ترمو کردن چوب 3

فرآیند افلاطون
یک فرایند دو مرحلهای که ابتدا چوب را اشباع شده با آب به روش هیدروترمال در دمای 160 تا 190 درجه سانتیگراد تحت فشار بالا قرار می دهد. پس از رطوبت در چوب به 10٪ کاهش می یابد و سپس یک مرحله پخت در دمای 170 تا 190 درجه سانتیگراد تحت فشار 1 بار انجام می شود..
.
.
با ما همراه باشید 👇👇👇
.
‏‎‏http://telegram.me/SLPMIDDLEEAST
‏‎‏http://instagram.com/slp.ir
‏‎‏http://aparat.com/slpwood
.
‏‎دانلود اپلیکیشن 👇👇👇 .
‏https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.slp.app
.
‏https://itunes.apple.com/app/id1195820296
.
.
‏‎. ‏‎‏
#ترمووودفنلاند#چوبفنلاند#ترموفنلاند#چوبکاج#چوباش#دکینگ#چوبکف#لوور#تایل#نمایساختمان#دکوراسیون#آلاچیق#پرگولا#ترمووودفضایباز#ترمووودفضایباز#ترمووود#چوبفضایباز#چوبترمو#طراحیمنزل#طراحیمدرن#طراحیداخلی#ترمووود#چوبنما#دکوراسیونداخلی#اجراینما#slp#thermowood#thermo_wood#
#pine#ash

Different methods of wood trembling 2

Three processes are performed in one step using oil (heat treatment oil), nitrogen (wood) and steam (Le-Bois Perdure). Thermo logging process involves drying, heating and finally cooling / air conditioning and lasts up to 72 hours. Plato's process involves hydrothermolysis, drying and air conditioning and can last up to 7 days. The time required depends on the type of wood, the width and the initial moisture.
.
.
.
روشهای مختلف ترمو کردن چوب 2

سه فرایند در یک مرحله با استفاده از روغن (درمان حرارت روغن)، نیتروژن (چوب رتی) و بخار (Le-Bois Perdure) انجام می شود. فرایند چوب ترمو شامل خشک کردن، حرارت دادن و در نهایت خنک سازی / تهویه مطبوع است و طول می کشد تا 72 ساعت. فرآیند افلاطون شامل هیدروترمولیز، خشک کردن و تهویه مطبوع می شود و می تواند تا 7 روز طول بکشد. زمان مورد نیاز به گونه چوب، عرض و رطوبت اولیه بستگی دارد.
.
.
.
با ما همراه باشید 👇👇👇
.
‏‎‏http://telegram.me/SLPMIDDLEEAST
‏‎‏http://instagram.com/slp.ir
‏‎‏http://aparat.com/slpwood
.
‏‎دانلود اپلیکیشن 👇👇👇 .
‏https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.slp.app
.
‏https://itunes.apple.com/app/id1195820296
.
.
‏‎. ‏‎‏
#ترمووودفنلاند#چوبفنلاند#ترموفنلاند#چوبکاج#چوباش#دکینگ#چوبکف#لوور#تایل#نمایساختمان#دکوراسیون#آلاچیق#پرگولا#ترمووودفضایباز#ترمووودفضایباز#ترمووود#چوبفضایباز#چوبترمو#طراحیمنزل#طراحیمدرن#طراحیداخلی#ترمووود#چوبنما#دکوراسیونداخلی#اجراینما#slp#thermowood#thermo_wood#
#pine#ash

Different methods of wood trembling 1

Correction processes
The first technological approach to wood thermal reforming processes is Burmester's paper. There are several thermal reformation processes: Thermowood (or Premium wood) in Finland, Retiwood, New Option Wood and Les Bois Perdure in France, the Plato process in the Netherlands, OHT-Process,
Process description
This section is required to confirm the need for more citation. Please improve this article by adding a quote to trusted sources. Unreferenced information may cause the problem to be erased.
.
.
.
روشهای مختلف ترمو کردن چوب ۱
فرایندهای اصلاح
اولین رویکرد تکنولوژیکی فرایندهای اصلاح حرارتی چوب، مقاله Burmester است. 5 فرآیند اصلاح حرارتی مختلفی وجود دارد: Thermowood (یا Premium wood) در فنلاند، فرایند بازتولید (Retiwood، New Option Wood) و Les Bois Perdure در فرانسه، فرایند افلاطون در هلند، درمان نفت گرما در آلمان (OHT-Process)
شرح فرایند
این بخش برای تأیید نیاز به استناد بیشتری دارد. لطفا با افزودن نقل قول به منابع قابل اعتماد، این مقاله را بهبود بخشید. اطلاعات بدون مرجع ممکن است مشکل ایجاد کرده و پاک شوند. .
.
.
با ما همراه باشید 👇👇👇
.
‏‎‏http://telegram.me/SLPMIDDLEEAST
‏‎‏http://instagram.com/slp.ir
‏‎‏http://aparat.com/slpwood
.
‏‎دانلود اپلیکیشن 👇👇👇 .
‏https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.slp.app
.
‏https://itunes.apple.com/app/id1195820296
.
.
‏‎. ‏‎‏
#ترمووودفنلاند#چوبفنلاند#ترموفنلاند#چوبکاج#چوباش#دکینگ#چوبکف#لوور#تایل#نمایساختمان#دکوراسیون#آلاچیق#پرگولا#ترمووودفضایباز#ترمووودفضایباز#ترمووود#چوبفضایباز#چوبترمو#طراحیمنزل#طراحیمدرن#طراحیداخلی#ترمووود#چوبنما#دکوراسیونداخلی#اجراینما#slp#thermowood#thermo_wood#
#pine#ash

Most Popular Instagram Hashtags