shred_pham shred_pham

31 posts   145 followers   465 followings

DungPham  ookami

Cũng mệt lắm chứ bộ ! ✌️🤟🤟

😭😭😭

Tiếp đến 2019 😁!

Được hôm chụp với chị thì mặt 😑✌️ㅓㅇ호허ㅗ오ㅗㅇㅎ

Tự sướng cũng là cái tội !😛

Peace !! #heiwa

Béo lên từng ngày mùa đông !!!

Cũng chả muốn đăng lên nhưng VN thắng thì phải cắt đi r 😭😭😢😢🤣 #...^^

Happy birthday the worlds greatest detective ( THE DARK KNIGHT) #thebatman#

Cưỡi ngựa hoang cả tối Hà Đông !

Chạy về trường 🖕🖕🖕

Most Popular Instagram Hashtags