shannemee shannemee

841 posts   2,134 followers   937 followings

Shanne Mee  Like the wind I am free. ✈️🌏💘

In a few hours, I will be in my dream destination in the whole wide w🌍rld. I’m so excited. 😭

ᴍᴀʟᴀᴡᴀᴋ ᴀɴɢ ᴍᴜɴᴅᴏ, ᴡᴀɢ ᴍᴏ ʟɪᴍɪᴛᴀʜᴀɴ sᴀʀɪʟɪ ᴍᴏ. 🇲🇾

7 ᴅᴀʏs ɪs ᴛᴀɪᴡᴀɴ ɪs ᴀʟᴍᴏsᴛ ᴋᴀʟᴀs. ʟᴇᴀʀɴᴇᴅ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴀɴᴅ ᴍᴇᴛ ɴᴇᴡ ɪɴᴛᴇʀᴇsᴛɪɴɢ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴛᴏᴏ. xɪᴇxɪᴇ 🇹🇼 ɴᴏᴡ ᴏғғ ᴛᴏ ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ ᴀᴅᴠᴇɴᴛᴜʀᴇ. ✈️

Huwag ka magmahal ng taong mahilig mag travel. Hindi sila sanay mag stay. 🤪

Me to strangers (always): Do u mind taking my pic? 📸
#solotravelproblem lol 🤣
That’s Taipei 101 btw 🇹🇼

ʜᴀʟᴀ, 5 ʏᴇᴀʀs ɴᴀᴋᴏ sɪɴɢʟᴇ! 💆🏻‍♀️ ᴛɪᴍᴇ 🛫 😹

Leave her wild. 👣

ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ ʀᴇᴠᴇɴɢᴇ ɪs ɴᴏ ʀᴇᴠᴇɴɢᴇ. ᴍᴏᴠᴇ ᴏɴ. ʙᴇ ʜᴀᴘᴘʏ. 😊

Those who fly solo have the strongest 🦋.

It’s okay, I can manage. 💁🏻‍♀️

Kay wala may mo picture nako, maningkamot nalang kog akoa. Lol #buwisbuhay 🚃🇱🇰 ᴇʟʟᴀ ➡️ ᴄᴏʟᴏᴍʙᴏ 📍ᴏɴᴇ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ's ᴍᴏsᴛ sᴄᴇɴɪᴄ ᴛʀᴀɪɴ ʀᴏᴜᴛᴇ

ᴛʀᴀᴠᴇʟ ɪɴ ʏᴏᴜʀ 20's
ʙᴜɪʟᴅ ɪɴ ʏᴏᴜʀ 30's
ᴄʜɪʟʟ ɪɴ ʏᴏᴜʀ 40's

Most Popular Instagram Hashtags