shamimjamali8386 shamimjamali8386

41 posts   715 followers   0 followings

shamim jamali شمیم جمالی  شاعر و نویسنده

.
.
.
ﺩﺭ ﻣﻦ ﺯﻧﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﺎﺭﻫﺎ
ﺑﺎ ﺧﺮﻭﺵ ﺟﻮﯾﺒﺎﺭﻫﺎ
ﺑﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻭ ﺣﯿﺎ
ﺑﺎﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ
ﻣﯽ ﺭﻗﺼﺪ
ﺩﺭﻣﻦ ﺯﻧﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺎﻧﮕﯿﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺍﻭ 
ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺩﺭ ﻣﻦ ﺯﻧﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺭﺍﻩ ﻓﺮﯾﺎﺩﺵ ﻧﯿﺴﺖ 
ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ 
ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ 
ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ 
ﺍﺧﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ 
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯ ﭘﯿﺮﺍﻫﻨﺶ 
ﺩﺭ ﻣﻦ ﺯﻧﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﻭﺳﺖ 
ﺍﻭ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺐ ﺳﺮﺩ 
ﭘﺘﻮﯼ ﺭﻭﯾﺶ ﺍﮔﺮ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻭﺩ 
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺵ ﭘﻬﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺩﺭ ﻣﻦ ﺯﻧﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﮐﻪ ﺭﺍﺯ ﻭ ﻗﺼﻪ ﺍﯼ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ 
ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ 
ﻏﺮ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ 
ﺟﺰ ﺧﺪﺍ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ 
ﺩﺭ ﻣﻦ ﺯﻧﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺘﺶ 
ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﺩ 
ﺳﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ 
ﺯﯾﺮ ﭼﺎﺭﻗﺪ ﻭﻣﯿﻨﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﺩﺭ ﻣﻦ ﺯﻧﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﮐﻪ ﺑﯽ ﺍﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﯿﺴﺖ 
ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻫﺴﺖ 
ﺩﺭ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
.
.
اسم شعر : در من
از کتاب : سکوت کن عشق کافیست ************************************زندگی همچون رودخانه پر فراز پر نشیب اما دلرباست سرچشمه این حیات در قلب ماست و شور و سرمستی یا بالعکس غم و اندوهی که از سر چشمه وجود در رود زندگی به جریان می افتد همه از درون چشمه قلب ماست . همان مکانی که محل حضور همیشگی خالق مهربان است ... پس بیایم عهد ببندیم فقط عشق و محبت و دوستی و شادمانی را به رود زندگیمان سرایز کنیم *********************************
.
.
.

ارادتمند
شمیم جمالی
1395.11.10

.
نگاهم
به دور دست هاست
منتظرم
او از سرزمین دور بیاید
او به من نزدیک است
چرا من این احساس را دارم
که او از دور تر ها می آید .

اسم شعر :دور دست ها
از مجموعه شعر :سکوت کن عشق کافیست ************************************گاهی فقط کافیست به صدای قلبمان گوش دهیم .سپس پی می بریم ،دور نیست کسی که ضرب آهنگ وجودش به ضربان قلبمان متصل است *** ************************
دوستتان دارم :-)
.
.
.
شمیم جمالی 1395.10.28

.
می نوازد گونه هایم را
دست های مهربان
دست هایی بیکران
دست هایی از آسمان
می برد مرا در یک آن
بر بلندای آرزوهایم تا کهکشان
می کند جدا مرا ز اندوه جهان
این چنین است یاری هم زبان
خوش به حالش که می زند
فریاد
می ستاند حق خود را از آب و خاک
می برد شعله های آتش را آرام به خواب
خوش به حالش که
هست بی باک
خوش به حالش که
هست باد .
.
.
اسم شعر : باد
از مجموعه شعر : موندنی ترین صدا
چاپ اول :انتشارات ژرف1384
چاپ دوم انتشارات ژرف1392
. ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * آرزو می کنم دقایقتون پر از حس های ناب آسمونی باشه * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .
شمیم جمالی
1395.10.2

.
در قامت کوتاه غول شب
در هیاهوی قصه های
تلخ و شیرین
در بین شعرهای فروغ و پروین
در فریادهای بغض شده در گلوی سیمین
در دادگاهی درونی
در انقلابی عمومی
در دفتر روزگار
پرسش های بی شمار
بی جواب
همه از فرجامی نابرابر
از یک باور قدیمی
از فرهنگ ، از غیرت
حرف می زنند
به کدامین گناه ؟
به جرم انتخاب !
حس پاک یک زن دیوانگیست
عشق برایش گناهی نابخشودنی یست
گفتن من او را دوست دارم
بد نامی و بی عفتی ست
آه
بر این فرجام نابرابر
آه
بر این باور
هیچ می دانید
چرا ما زنان سردیم
در آغوش همسر باز دلتنگیم
در افکار خود به دنبال عشق می گردیم ؟؟؟
چون به اجبار زمانه
انتخاب کردیم
عشق را
عشق را
تا ابد درون سینه هامان دفن کردیم .
.
.
اسم شعر :غول شب
از مجموعه شعر : عشق راهی می یابد
چاپ اول : انتشارات ژرف 1393 *************************
عشق تنها باوریست که هر فرجام و اجباری را در هم می شکند پس به آن اطمینان کنیم و با تمام وجودمان خوشبختی را در باوری عاشقانه جستجو کنیم .
*************************
ارادتمندتان
شمیم جمالی
1395.9.29

.
حس می کنم
دنیا
چشمان گریان معصومانه ایست
که در نوعی فقر خاموش
بی صدا بسته مانده است
حس می کنم
دنیا سرابیست از مردمان هفت رنگ
که با تک رنگ ماندن
مدام در جنگ
حس می کنم
دنیا
زندانیست که در آن
به طرزوحشیانه ای
با دستانمان
تازیانه می زنیم
به خواسته هایمان
با خود آزاری
نشنیدن صدای در درونمان
خود را محکوم به زنده ماندن می کنیم
حس می کنم .
.
.
.
.
اسم شعر: حس می کنم
از مجموعه شعر : عشق راهی می یابد
انتشارات : ژرف 1393
"
"
" ""'''''''''''''''''''''''''"""""""""""""""""""""""""""""
حس در درون را باور و بی قید وشرط آزاد کنیم چرا که شادی ما بسته به آزادی احساساتمان است
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""''''''' ایام به کامتان .

شمیم جمالی 1395.9.27

...
کوچه های پر مهر
کوچه های پر عشق
انگار دیروز بود
بچه بودیم این جا
داد وفریاد می زدیم
می دویدیم همه جا
کوچه های باصفا
کوچه های بی ریا
تماشاگر ما بودند
در تمام آن روزها
روز برفی ، روز بارانی
روزهای گرم تابستان
انگار دیروز بود
بچه بودیم این جا
دادو فریاد می زدیم
می دویدیم همه جا
هنوز
جای انگشت مان
روی سیمان دیوار است
هنوز
بهترین درس کوچه ها
هم دلی
دلی در گرو قلب دیگری
یاد آور پای بندی به
عهد و پیمان است
هنوز
یادمان آنجا باقی یست
کوچه های باصفا
کوچه های بی ریا .

اسم شعر : کوچه های پر مهر
از مجموعه شعر : عشق راهی می یابد
انتشارات : ژرف1393
********************************* گاهی نیاز داریم در هر جایگاهی که هستیم کتاب زندگیمان را ورق زنیم وخودی را که در خاطرات گذشته جا نهاده ایم را به امروز دعوت کنیم *************************************ارادتمند شمیم جمالی
1395.9.12

. . .

کسی مرا صدا می کند
از دورترین نقطه آسمان
از منتها الیه راس السرطان
از دورترین هسته زمین
کسی مرا صدا می کند
جستجویش می کنم
همین نزدیکی هاست
هر چند از دیده ام ناپیداست
صدای گام های باور ریزش باران
صدای طپش قلبی پر از امید
پیام می دهد
این زندگیست
که صدایت می کند
می گوید :لحظه های عمر
نگهبان می خواهد
آرامشت کجاست
بستر امن می خواهد
رویاهایت کجاست
عشق می خواهد شمیم
عشق آسمانیت کجاست
عشق آسمانیت کجاست
این تقدیر من است که صدایم می کند
شما را چطور ؟

اسم شعر :کسی مرا صدا می کند
از مجموعه شعر : عشق راهی می یابد
انتشارات : ژرف1393 ************************************ دعا میکنم زندگی دلخواه صدایمان کند و با دل وجان صدایش را بشنویم وبه استقبالش برویم ( آمین ) ********************************* ارادتمندتان شمیم جمالی
95.8.27

...........
روزهای پی در پی
تنها گوشه ای
نشستم
به جرم بی گناهیم
به راه زنان
دل شکسته اندیشه ام
به آوار
حبس شده
فریاد گلویم
به حرف های
نگفته زبانم
به چشمانم
که روزهایش
تیره و تار شده
به کمند سفید موی
به آرزوی
زنده به گور شده ی
به پاییز
به تاراج رفتن
رویاهای سبز
هم نو عانم
فکر کردم
فهمیدم
جایی که قلب حکم براند
منطق نیست
بی دلیل نیست
که حاکم زن نیست .

اسم شعر : روزها
از مجموعه شعر : عشق راهی می یابد
انتشارات : ژرف 1393
ارادتمند تان
شمیم جمالی 1395.8.20

........................................ موندنی ترین صدا
بمون
بمون که بی تو تاب ندارم
دیگه طاقتی واسه
این همه بلا ندارم
بی تو یه اسیرم
یه اسیری که آشیون ندارم
موندنی ترین صدا
بمون
بمون که بی تو پرنده نمی خونه
درختا نمی دن جونه
بی تو روزا روز نمی شه
شبا شب نمیشه
موندنی ترین صدا
بمون
بمون که بی تو امیدی واسه
فردا نمی مونه
حتی رمقی واسه رفتن نمی مونه
بی تو حسی توی شعرام نمی مونه
امیدی واسه شکستن
تنگ بلور نمی مونه
موندنی ترین صدا
بمون
بمون تا همیشه.

اسم شعر :موندنی ترین صدا
از کتابی با همین عنوان
چاپ اول :1384انتشارات ژرف
چاپ دوم :1392 انتشارات ژرف """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""وقتی گوش کردن را یاد بگیرم ضرب اهنگ سکوت ،ماندنی ترین صدای زندگیمان میشود """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ارادتمند بودنتان
شمیم جمالی 26.6.95

... قلبم همیشه هست در التهاب تو
می برد مرا به باغ بوسه های تو
این گواهی همیشگی
این صدای زندگی
چیست ؟
که می کند مدام ،مرا بی قرار تو
ای نیاز روز و شب
ای طبیب گونه های زیر تب
ترک زده انار سرخ لب
هر دو پلک بسته ام
سد کهنه ای شده
در سکوت ساعت شنی
موج خفته ای شده
در انتظار تو
ای بی نشان
در مسیر سوی تو
می دوم
دوان ،دوان
تابیابم نشانی از رد پای تو
ای دلیل بودنم
در حضور سبز تو
شرم دارم
بگوییم
بی قرار و خسته ام
پر بال بسته ام
گوشه ای نشسته ام
در خیال روی تو ...
قلبم همیشه هست در التهاب تو
می برد مرا به باغ بوسه های تو
اسم شعر : التهاب
از مجموعه شعر : سکوت کن عشق کافیست
************** راز آرامش و خوشبختی در شنیدن ندای در درون است ،که جز خودتان کسی نمی بیند ،نمی شنود و حس نمی کند ... باورش کنید لطفا ...*** ************* ***** شمیم جمالی
15.6.95

. . . من از ترنم رقص یک آه
در پهنای قلبی بی پناه
رنج می برم
من از فریاد های بی صدا
از همه دعاهای بی جواب
از یک شعله
از یک نور
که تمام عمر یک پروانه است
رنج می برم
من از نهایت آرزوی
پرنده ای اسیر
که پرواز در آسمانی
آلوده است
رنج می برم
من از دیدن گلهای پر پر شده
در پیاده روها
از باید های قومی
از نبایدها
از هیاهو های غیرتی
از نابرابر بودن حقوق یک مرد
بر یک زن
از دروغ و نیرنگ
بر علیه بی گناهی
رنج می برم
من از قضاوت های سرسری
از شیون های پوشالی
از امید های واهی
از حس کردن عشقی در بند
رنج می برم

اسم شعر : رنج
از مجموعه : خداحافظ نه
انتشارات : ژرف .چاپ اول 1393 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""صمیمانه آرزو دارم تمام درد و رنج های زمینی تبدیل به شادی های آسمانی شود و
قلب هایمان با حس حضور همیشگی حضرت دوست بهشت کوچکی شود به دور از دلواپسی ها ،آمین """""""""""""""""""""""""""""""""""""""'''''''
شمیم جمالی 95.4.30

شعری از فرشته خصالی که آینه جمال الهی بود "'"" """"""""""'""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﺪﺍ ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ 
ﻓﻀﺎﻱ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ 
ﺳﻜﻮﺕ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﮔﺎﺭ ﻭ ﺧﻠﻮﺕ ﺧﻮﻳﺶ 
ﺯ ﺷﻮﺭ ﻋﺸﻖ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ 
ﻣﻘﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻟﺒﺮﻱ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ 
ﻭﻟﻲ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﻳﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﻩ ﺁﻥ ﭼﻬﺮﻩ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻱ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻠﻖ ﺗﻮ ﺯﻳﻦ ﺧﻮﺑﺘﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ 
ﺗﻮ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻱ ﺍﻱ ﺯﻥ، ﺍﻱ ﺗﺒﻠﻮﺭ ﻋﺸﻖ 
ﻛﻪ ﺑﻲ ﻓﺮﻭﻍ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ 
ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺸﻌﻞ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻭﻍ ﻧﺪﺍﺷﺖ 
ﺍﮔﺮ ﭼﺮﺍﻍ ﺗﻮ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﺭ ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ 
ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﺁﻳﻨﻪ ﺑﻮﺩﻱ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻃﻠﻌﺖ ﺩﻭﺳﺖ 
ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺟﻤﺎﻟﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺁﺗﺶ 
ﻛﻪ ﺑﺤﺮ ﭘﺮﮔﻬﺮ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﻛﺮﺍﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ. """"""""""""""""""""""""""""""""""""" """""'"""" به احترامت پرچم ها برافراشته
باید شود بانو... چقدر سخت است شاگردی از درس های خوب استادش بعد از آسمانی شدنش حرفی بزند
ریزش اشک گواه حرف های
نا تمامی هست که تا ابد ناتمام باقی می ماند ، استاد عزیزم ، با کتاب بهار عشقت ،واردسرزمین عشق شدم و در صفحه به صفحه کتاب معبد عشق خودم رو پیدا کردم و در صحرای کتاب وادی عشق ، حقیقت را کشف کردم .چه بگویم ! که کلامت جز عشق نبود و چه پر شور و هیجان به استقبال خالق عشق پرواز کردی ... استاد عزیزم ، از صمیم قلبم می خوام بگوییم :
روز دیدارت با خالق مهربان همیشه عاشق مبارک باد .
استادعزیزم ، خداحافظی را هرگز دوست نداشتی و گفتی: تاسلام هست خداحافظی چرا ...
پس سلامت می کنم و آرزمند دیدار مجدد هستم .
استاد عزیزم : ایمان دارم که حضرت مولانا به پاس تمام زحماتی که برای شناخت مثنویش کشیدی به استقبالت می آید .
استاد عزیزم ....... "" زنده یاد مرحومه ، الهی قمشه ای جز معدود زنان هم روزگارمان بودن که به معنای واقعی آینه جمال خداوندی در صورت و سیرت زیبایشان نمایان بود"""""""" **********روحش شاد ویادش گرامی ********** شمیم جمالی
20.4.95

Most Popular Instagram Hashtags