[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

shaeraka.official shaeraka.official

109 posts   16573 followers   5077 followings

شاعیر:محمد برزنجى ✒📝✏  ✒📒✏ ئازادن له بردنی شیعره کانم تکایه به س ده سکاری مه که ن واتا وشه کان یاخوت شیعره که مه گورن

https://www.facebook.com/hasti.dllm.161

چه نـد جوانه شـــۆخـی سلـیمانی هه ولێر وکـــۆیه
دوای ئێوه جــــــوانی هه ر هه موو شۆخێک درۆیه

یــــاری مــــن بێوێنه یه کـه ئه هــــه لـی سلێمانییه
زۆرم خــــۆشــــه وێ دوای ئه و مـن ژیانم بۆچییه

به ساقه ت بم من گشت ده ردو قه زات لـــه گیانم
ساتــــێ دوور له تـــۆ ئاخ ناتــــوانم وێــــرانه ژیانم

له گه لتــــۆ شازادەم پیاسه یه کـــی چیای گـــوێژه
بۆمــــن هـــــه مـــوو شتێکه گـشـت زامـــم سارێژه

ئه مه وێت ناوت له گشت کوچه وده روازه ی شار
بنـــوســــم بلێم خۆشـــم ئه وێی هه موکه سم یار
شیعر:محمد برزنجی
تیبینی:
تکایه هاورێیانی که س به هه لە تێنە گات مه به ستی من ئه وه نیه که شۆخی شاره کانی تر جوان نین هه موو شاره کان لای من یه کە و هه مویشیان لای من گول و دلن ئه وه ته نیا شیعرێکه ئە متوانی ناوی گشت شاره کان بنوسم به شانازییه وه ش به س وه زنی شیعره که م تێک ئه چو چونکه شارێک ودوان نین زۆرن دوباره بم بورن به گە وره یی خۆتان زۆرسوپاس.

جــگـــه له دلـــت دلێک له دلم قـــه ت جێی نابێت
دلم هه رتۆی ئه وێت تۆ بێتۆ هه رگیز ناسره وێت
گـــه ربــۆ چـــرکه ساتێک له تۆ گولم دلم دوربێت
یاخوا ئه ودله بمرێت قـــه ت نه ژیت بۆ گل بێت
شیعر:محمد برزنجی

ئێستـاش خۆشــم ئه وێی هه ر وه کوو یه که م چرکه
گە ر بـــرواش ناکــه یت وە ره پــــــرســــیار له دلم کە

گولـم هه رگیز هه ست نه که یت که هه ستم نیە بۆت
دوو دل بیـت و نــاوم بـــه ی به بــــی وه فا لای خۆت

مــــــن قه ت نه گـــــــۆرام هه رئه و که سه ی جارانم
وه ک یـــه که م چــــــرکه دل بۆت ده ردێنم له گیانم
شیعر:محمد برزنجی {قه ت نه گۆراوم}

هه تا دوێــــنێ ئه ی وت که سم
ئه مـــرۆش ئه لێ مـن نات ناسم
ئه ی بۆچی خۆت کرد به که سم
که جێـــــــم دێلی ئه ی ناکه سم
برۆ مــــــن قه ت نابم بێ که س
که خــوایه بۆمن هه موو که س
که سێـــــکی وه کوو تۆ ناکه س
گه ر بۆخـــۆی نه بێتن به که س
چۆن بۆ که سێک ئه بێته که س
شیعر:محمد برزنجی (ناکه س)

چــۆن دلم دێت گولم بوو ره نجێنم
چــــۆن دلم دێت له دل ده رت بێنم
چــۆن واز له تۆ له تۆ گـــــولم دێنم
چۆن بتوانم واز له و عیشقه ت بێنم
که هاتوو چۆ ئه کات له ناو خوێــنم
گـــولم تا هه نا ســـــایه کـــم مابێت
تا ئه و دلــه م له تــــــرپه بـکه وێت
هه رهیـتـــــۆیه و هه ربۆتۆ ده بێت
به تاقی ته نیا هه رتـۆی لێ ده بێت
شیعر:محمد برزنجی {چۆن دلم دێت}

کــه دایـــــم نــاوی تــۆیــــــــه مـــــن له سه ر زوبانم
چـــۆن له بــــیرت کــه م ئاخـر من چون چۆن بتوانم

مــه گـــه ر مــــه رگ نــاوت بســـــــرێ له لێـــــــوانم
ته رکـــت کــا له دلــــــم دوورت کـــــات له چـــاوانم

ده نا ئێــــمه دوو عه شق وه یه ک تــــرپــه ی دلــین
دوو جه سته و وه یه ک هه ناســه و یــەک روحـیـن

مــــن و تۆ مـــن و تۆ نیــــن نا ئــــێــمه یه کین یه ک
دوو مرۆف نین نا یه کین یه ک لە یەک جەستە یەک
شیعر:محمد برزنجی

نه که ی بۆساتیکیش لێم دوور بــــــی یارێ
به خـــــوای دلــم به رگه ی دوریـــت ناگرێ

ئه مـــــه وێ تۆ هه ر گـشت چرکه و ساتێ
مــــن هه ر بە تاقــی ته نێا تــــۆم له لابـێ

ده ئاخر چیبکە م مــن هــــه روام وا گـولم
ســـه بــــوری نایـــه ت بــــێتۆ به خوا دلم

مــــن که تــــۆم لابێ ئاخـر دونیا چــــــییه
دونــیای مـــن تــــــۆی بێتۆ دونیام بۆچیه
شیعر:محمد برزنجی

ئاخــــــر گولــــم به چ دلێــــــک ئه م دوێنی
بـــــه چ روویه ک هاتویــــتو و نــــاوم دێنی

له پای چــــی له دوای چی بۆلام هاتیته وه
بۆچــــی منــــت له ژیـــنــت نه سـریوته وه

واپێی ئه چم وا دیاره پـــــــێــــت نه کراوە
من له دلت و چاوت بــــخـــــه یتــــــه لاوه

تۆ رۆشتی له لام هه روه کو ره شـه بایه ک
پێت نه گه شتم ئازیزه که م له هیچ لایه ک

گوێت لێ نه گرتم هه ر زۆر به بێ ره حمانە
رۆشتی له لام و جێت هێشـــــــتم بێ باکانه

وه ئێستاکه ش تۆ وا هاتوی له به رده مــما
په شیــــــمانی ئه پارێـــــیــــه وه له بـه رما

تازه دره نـــــگــــه په شــــیمـانی داد نادات
جــــێــــت نــیه دلم جــێ به بێ گانه نادات
شیعر:محمد برزنجی

خــــــۆش به خــتی تا مــنــالی
بــــــێ ده ردوو نـــــاله نالـــــی
نه خــــــه م و نه ناخـــــــۆشی
تـــه مه نـێــــکه پــرخــــــۆشی
هه رکـــــه جێـت هێشت منالی
له حــــــالــــــت نا بـــــی حالی
ته نیا ئــــازاره ئـــــه وکـــــــات
هه رگشت خۆشیت لێ ده بات
شیعر:محمد برزنجی {منالی}
تیبینی.
ئه و دوو په پوله یه ش منال
برازه که من.😍😁🌹

تاقانه کـــــه م بۆچــــــی وا گـــۆراوی
بـــــۆ وه کــــوو جاری جاران نه ماوی

ده پـــێم بلێ ئاخـــــر چــی روی داوه
بۆچــــــی ئاوا دلــــــت لێـــم گــۆراوه

بۆچــــــی ئاوا هه سـتــت سارده لێما
وه کـــــوو جــاران نه مـاوی له گه لما

بلێ چیان پێــــوتی چــــیت بیستووه
یاخوت که سـیــتــر دلتـــــــی بردووە

زۆر گــــۆراوه قسـه ت چۆنی چاکیت
هه سته که م ئێستا تۆ زۆر دلره قیت

ئێستا زۆر که م که م ئه پرسیت حالم
جاران تـۆ زۆر ئه ت پرســـی هه والم

گه رمــنـت خــــۆش ناوێت بیدرکێنه
ئاوا بــــێ ده نــــگ دلم ده ر مه هێنه
شیعر:محمد برزنجی {بۆچی واگۆراوی}

ئــــازار ئــازاری دا تــــــــۆی په ری
له کوێی ئه ی ئازاری سه ر سه ری

نه ت بیستوه ئه م په ریه کــێـــیە
کـــچــــه دل رفـێـــــــنـــی لادێــیه

به هه مـوو ده ردێک بـلـێن ون بن
له روی سـه ر دانێن ملکه چـی بن

کــچــی شـیــــرینی رێی کانــیـیه
ئـیلـهامـی شــیــعـــــری دلــدارییه

هه رکه س بیبینێت به لارو له نج
عاشقی ئه بن به پیروو گــــــه نج
شیعر:محمد برزنجی {کچی لادێ}

ئه زانم ئه مـێـسـتاکه تـــۆش هه روه کوو من
وا بــــــــه ته نهـــای و بیـــرم ئه که ی گولیمن
ئه زانم که له یه ک خه مداین وله یه ک ده رد
لێکـــیان کـــــــردین ئاخ زالم ناحه زو نامه رد

کــــــۆشـــــکی عیشق و دلداریمانیان روخاند
به بێ زه یــــی مـــــن و تــــۆیان لێک دابراند

ئاخ روو ره ش بن ئه وان له دونیا وقیامه ت
به ســه ریان نه بارێ سۆزی خوا و ره حمه ت
شیعر:محمد برزنجی

Most Popular Instagram Hashtags