san.kt san.kt

125 posts   199 followers   539 followings

12.6.99  Còn phải học nhiều thứ lắm 🙇 vẫn chưa đâu vào cái gì cả 🔫

http://www.facebook.com/

Chán...

Người yêu ơi...

Buồn...

#b

#w

#A
Tôi thích mèo... Vì nghĩ cái tính mình cũng giống giống nó. Loi nhoi thôi r...

Người tôi thương là người biết yêu thương tôi,...kiên nhẫn với con bé.

###

Pec_man $

E của những ngày nắng

Pec_man #

Most Popular Instagram Hashtags