[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

salessgallery salessgallery

718 posts   32196 followers   107 followings

گالرى ثالث  Saless Art Gallery Tehran-Iran خيابان كريم خان زند بين ايرانشهر و ماهشهر شماره ١٤٨

http://www.salessgallery.com/

وان ميليون ٣ افتتاح شد
نمايشگاه تا ١٠ مهر ادامه دارد
همه روزه از ساعت ١٠ تا ٢١
#iranianart #salessgallery #onemilion #وان_میلیون۳
عكس از عليرضا پرتو

کاوه آفاق فردا(شنبه۲۵شهریور) کنسرت"شال سرخ تو"را در برج میلاد اجرا میکند. بلیط در: www.iranconcert.com
@kavehafagh

#حريص
120x150 cm\ 2017 \ @zartoshtrahimi acrylic on paper #iranianart #salessgallery

حريص يك هفته تمديد شد.
"حریص" یک نمایشگاه با رویکردِ فیگوراتیو است که در آن بیست و پنج هنرمند به شرحِ سرو شکلِ"حریص" از نگاه خودشان پرداخته اند.
"حریص" توسط صالح تسبیحی گرد آوری شده است و عليرضا آدم بكان، مريم ايران پناه، امين باقری، فائزه بهارلويی، حامد جابرها، مهرداد جعفری، سارا حسينی، فرزانه حسينی، پرستو حقی، سميرا حمزه زاده، سعيد خالقی، زرتشت رحيمی، گلبرگ شعبانی، دلبر شهباز، عليرضا صفايی، سحر عزيزی، عطيه عطار زاده، ابراهيم كاشانی، كتايون كرمی، نسيم گلی، مرتضي متقی، سمانه معيری، و مهتاب مولوی در آن اثر ارائه داده اند.
در بیانیه‌ی نمایشگاه آمده:
حریص جهنده است. بلعنده است. و با چشمانِ مشکوکش، از پشت دیوار و پنجره سرک می کشد و منتظر فرصت است برای تصاحب، مصرف، و تمام کردن و انتظارِ دوباره. وگاه، تصاحب و انبار کردنِ بلا استفاده. حریص در چرخه ای بی پایان گرفتار است و راهِ بی پایانِ زیستِ او، دایره ای تو در تو و برگشت نا پذیر است. او در تمامِ عمر، وقفِ دربستِ حرصِ خود می ماند و اخلاقش بر او حکومت می کند نه او بر اخلاقیاتِ خود.
البته، بوده اند و خوانده ایم در تاریخ و گاه حالا، که بعضی جویندگانِ دانایی حرصِ کتاب زده اند و حریص بوده اند به آگاهی. نور خواران در متونِ کهن فارسی، حرصِ روشنایی دارند و ولعِ دانستن.
اما حریصِ بد آیند، معنای معمول تری ست که وقتی می گویی "حریص" درذهنِ شنونده تصویری نچسب مستتر می شود و ناچار بیشتر معنای ناخوشایندی دارد و شکمی که هر چه در آن بریزی پُرنخواهد شد. بالاخره"جیبِ حرص میشه سوراخ است". حریص بی قراریِ آزارنده ای دارد. وچون قناعت ندارد همواره بی تاب است و سیر نمی شود. اگر غذاست، به شکمبارگی، اگر خرید است، به افراط و دور ریختن و اگر به کام جویی ست به تکراری بی لذت تبدیل می شود. حریص اغلب برای به دست آوردنِ بیشترینه های نالازم دست به خشونت می زند. این است که بسیاری از لشکرکشی های تاریخ ریشه در حرص داشته اند و خونهای فراوان بر خطوطِ مرزیِ قناعت ریخته ولی اغلبِ حریصانِ خودکامه دستِ خالی از دنیا رفته اند. و چنین است که حریص سرانجام از تعادل می افتد و اگر سر به جنون نگذارد، پاره پوشی متمول می شود و پشت آن همه حرصِ و آز، تنهاست.
گالری ثالث در خابان کریمخانِ زند واقع شده و نمایشگاه تا بیستم شهریور ادامه خواهد داشت.
پوستر: مهدی فاتحی

چيدمان كتايون كرمى و آرمين عبدى در نمايشگاه حريص #salessgallery #iranianart

"حریص" یک نمایشگاه با رویکردِ فیگوراتیو است که در آن بیست و پنج هنرمند به شرحِ سرو شکلِ"حریص" از نگاه خودشان پرداخته اند.
"حریص" توسط صالح تسبیحی گرد آوری شده است و عليرضا آدم بكان، مريم ايران پناه، امين باقری، فائزه بهارلويی، حامد جابرها، مهرداد جعفری، سارا حسينی، فرزانه حسينی، پرستو حقی، سميرا حمزه زاده، سعيد خالقی، زرتشت رحيمی، گلبرگ شعبانی، دلبر شهباز، عليرضا صفايی، سحر عزيزی، عطيه عطار زاده، ابراهيم كاشانی، كتايون كرمی، نسيم گلی، مرتضي متقی، سمانه معيری، و مهتاب مولوی در آن اثر ارائه داده اند.
در بیانیه‌ی نمایشگاه آمده:
حریص جهنده است. بلعنده است. و با چشمانِ مشکوکش، از پشت دیوار و پنجره سرک می کشد و منتظر فرصت است برای تصاحب، مصرف، و تمام کردن و انتظارِ دوباره. وگاه، تصاحب و انبار کردنِ بلا استفاده. حریص در چرخه ای بی پایان گرفتار است و راهِ بی پایانِ زیستِ او، دایره ای تو در تو و برگشت نا پذیر است. او در تمامِ عمر، وقفِ دربستِ حرصِ خود می ماند و اخلاقش بر او حکومت می کند نه او بر اخلاقیاتِ خود.
البته، بوده اند و خوانده ایم در تاریخ و گاه حالا، که بعضی جویندگانِ دانایی حرصِ کتاب زده اند و حریص بوده اند به آگاهی. نور خواران در متونِ کهن فارسی، حرصِ روشنایی دارند و ولعِ دانستن.
اما حریصِ بد آیند، معنای معمول تری ست که وقتی می گویی "حریص" درذهنِ شنونده تصویری نچسب مستتر می شود و ناچار بیشتر معنای ناخوشایندی دارد و شکمی که هر چه در آن بریزی پُرنخواهد شد. بالاخره"جیبِ حرص میشه سوراخ است". حریص بی قراریِ آزارنده ای دارد. وچون قناعت ندارد همواره بی تاب است و سیر نمی شود. اگر غذاست، به شکمبارگی، اگر خرید است، به افراط و دور ریختن و اگر به کام جویی ست به تکراری بی لذت تبدیل می شود. حریص اغلب برای به دست آوردنِ بیشترینه های نالازم دست به خشونت می زند. این است که بسیاری از لشکرکشی های تاریخ ریشه در حرص داشته اند و خونهای فراوان بر خطوطِ مرزیِ قناعت ریخته ولی اغلبِ حریصانِ خودکامه دستِ خالی از دنیا رفته اند. و چنین است که حریص سرانجام از تعادل می افتد و اگر سر به جنون نگذارد، پاره پوشی متمول می شود و پشت آن همه حرصِ و آز، تنهاست.
گالری ثالث در خابان کریمخانِ زند واقع شده و نمایشگاه تا بیستم شهریور ادامه خواهد داشت.
پوستر: مهدی فاتحی

Most Popular Instagram Hashtags