[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

rezayegan2996 rezayegan2996

12 posts   1070 followers   706 followings

reza---yegane  Ben ❤❤❤❤❤

تا برانکو هست بسوزید و بسازید😍❤❤❤❤❤❤

شاپ کالیبراسیون
فاز ۲۲-۲۴

سیکس پک داشتیم وقتی مد نبود😍
ژنتیک
کات
حجم خشک

هتریکیانو رونالدووووو

به خاطر حرف مردم
زندگیت را خراب نکن.

این مردم اگر پیامبر هم بودن
هزار ایراد از کار خدا می گرفتن

شما که جای خود دارید

بعضی آدمها ،
انگار چوب اند …

تا عصبانی می‌شوند، آتش می‌گیرند،
و همه جا را دودآلود می‌کنند ،
همه جا را تیره و تار می‌کنند ،
اشک آدم را جاری می کنند ... ولی بعضی‌ها این طور نیستند ؛
مثل عود اند ... وقتی یک حرف میزنی که ناراحت می‌شوند،
و آتش می‌گیرند ،
بوی جوانــمردی و انصاف می‌دهند ،
و هرگز نامردی نمی‌کنند ... این است که می گویند :
«هر کس را میخواهی بشناسی،
در وقت عصبانیت، در وقت خشم بشناس.

Faz19.calibration shop

اینم شیدا خانم دختر داداشم؛ فداش بشم

عشق و خیانت

ایشون از اول لپ بودن کم کم دست و پا درآوردن

Most Popular Instagram Hashtags