[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

rezavarnaseri_ah rezavarnaseri_ah

7 posts   1680 followers   57 followings

REZAvarnaseri 

خدایا من چه سازم خسته ی راهی درازم **نه فرهادم که مرد از داغ شیرین نه ایوبم که با دنیا بسازم

موفقیت ارزش دویدن رو دارد حتی با کفش های پاره ✌

اگر کسی تو رو رنجاند ناراحت نشو این قانون طبیعت است درختی که میوه اش شیرین تر است بیشتر سنگ میخورد ✌

خیلی جا ها اشتباه کردم ولی عیب نداره زندگی ادامه دارد ✌

سقوط پایان کار نیست! باران رو ببین سقوطش زیباترین آغاز است ✌

😉

Most Popular Instagram Hashtags