rannie_phan rannie_phan

27 posts   460 followers   215 followings

Z i N i n g  97line Give me peace Hue, Vietnam

.
#vscocam #vsco -RJ-

Châu comebackkkkk
.
.
.
#bubbletea #withcousin
#vsco #vscocam -RJ-

Xương Lăng (Thiệu Trị lăng tẩm)
Đổ nát, hoang tàn, nhưng hoa vẫn nở, cây vẫn xanh, cái vẻ đẹp ấy vẫn còn.
|Day 24|
.
.
.
#twentfourthday
#huecity
#ThieuTriTomb
#internshipdiary
#280618
#trainee
#vsco #vscocam
-RJ-

Hiếu Lăng (Minh Mạng lăng tẩm)
|Day 23|
.
.
.
#twentythirdday
#huecity
#MinhMangTomb
#internshipdiary
#270618
#trainee
#vsco #vscocam
-RJ-

Khu vực lăng tại Khiêm Lăng (Tự Đức lăng tẩm)
|Day 21|
.
.
.
#twentyfirstday
#huecity
#TuDucTomb
#internshipdiary
#250618
#trainee
#vsco #vscocam -RJ-

Bia Đình tại Ứng Lăng (Khải Định lăng tẩm)
|Day 18|
.
.
.
#eighteenthday
#huecity
#KhaiDinhTomb
#internshipdiary
#220618
#trainee
#vsco #vscocam -RJ-

Bia Đình tại Khiêm Lăng (Tự Đức lăng tẩm).
Hôm nay trời đẹp thật.
|Day 14|
.
.
.
#fourteenthday
#huecity
#TuDucTomb
#internshipdiary
#180618
#trainee
#vsco #vscocam
-RJ-

Đường đi giữa Duyệt Thị Đường và Ngự uyển Thiệu Phương
|Day 10|
.
.
.
#tenthday
#huecitadel
#hueimperialcity
#internshipdiary
#140618
#trainee
#vsco #vscocam -RJ-

Most Popular Instagram Hashtags