prince_sufiyan prince_sufiyan

101 posts   808 followers   153 followings

👑 Prince 👑  👑 dαD's_łίtłe_Bóγ😎  👑 ĺøğ_ïń_õń-_eařťh_őń 22 Mäý🌍 👑 ṃȏṃ'ś_pяıṅċє👑 👑 fäň őf šűfïýäň přïñčë ❣ 👑 ĞÝM_łøvëř💪 👑 ѕιиgℓє❤& ѕαfe 👑 85**03*8*4 WhtsApp

Ï ãm böřň ä łëäďëř,
Ňö ťhřøňë öř
Čřõwň îš ñëêđēď..!!!🤙😎✌

#Naam Isliye Bhi Uncha Hai #Hamara...
#Hum Dhoka Denay Ki Nahi #SatH Denay Ki #Sonch_Rakhtay_Hai..... #BROTHERS😎💪👊

Family isn't

Always blood...!!
👬😇✌

Jummah....😎😊😇

Bë ťhë řĕäšőñ šömëőňê bêłįëvë$ 🤙👍 Íñ ťhĕ ğøöđñëšš øf pëôpłě..!!!😎✌👍

Bë ťhë vëřšîøň
pëőpłë đřëãm ťø bë..!!😎🤙👍

Łäđķîýő ķø ćhhödo műjhë ťõ ťêäćhëř bhï ķáhä ķäřťî ťhî,

Ťűm wähä śë üťhö äûř
Mëřê šämňë äãķë båïťhø..😎🤙✌

Bë přøűđ😎😎 Bűț ňëvëř šäťïšfïëđ..!!💯✌👍

Đøňť bë šő qűïčķ ťø jűđğê më,

Ýöů öñłý šëĕ whåť Ï čhøôśë țø śhøw ýöű..!!😎🤙✌

Î jűšť üšë mý häťëřš âš mý møťïvåťőřš..😎👆✌

Ýőű äřë ťhë čřëäțøř õf ýőűŕ öwň đëšťïňý..💪😎✌

Most Popular Instagram Hashtags