photo_ostoure photo_ostoure

84 posts   1,254 followers   1,622 followings

شعله عباسی زاده.  09194525606.... Shole abasizade ....عکاس.بازیگر تاتر وتلوزیون....مدیر اتلیه اسطوره

خواهریِ خوبم ،همه ی لحظه های کیفور کودکی ام را باتو قسمت میکنم.حالا خواهی دید😍😘🤣

کودکان زیبای ،نیلِ زندگی ،دوستتان دارم

در جهان خیلی گنجها وجواهرات واثار گرانبها هست که قیمتی برایشان نمیشود تعیین کرد اما بی گمان لبخند کودکانه قبمتی ترین پدیده ی دنیاست

فقط سادگی را ثبت کردن،بزرگترین دشواریه یک عکاس است...الباقیه بماند تا نگویم

کاش مردان وزنان سرزمینم ،همانند تصاویر زیبایی که در جشن ازدواجشان ثبت میکنند این تفاخر و شکوه را در همه ی زندگی و در رابطه ی خودشان با هم حفظ کنند ورونق بخشند

در دنیای یأس الود ووپرتردید امروز ،شاید هیچ چیزی بقدره عشق ورزیدن به همنوع ونگاه مهربانانه به رفتار وحرکات یک شهروندنتواند نجات بخش آسمان دودآلود قلبهایمان باشد.این کلیپ تقدیم به همه ی کسانی که هنوز در چشم ودلشان چیزی از عشق و مهربانی باقیست،💚💌

Most Popular Instagram Hashtags