[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

photo_ostoure photo_ostoure

81 posts   993 followers   1,364 followings

شعله عباسی زاده.  09194525606.... Shole abasizade ....عکاس.بازیگر تاتر وتلوزیون....مدیر اتلیه اسطوره

فقط سادگی را ثبت کردن،بزرگترین دشواریه یک عکاس است...الباقیه بماند تا نگویم

کاش مردان وزنان سرزمینم ،همانند تصاویر زیبایی که در جشن ازدواجشان ثبت میکنند این تفاخر و شکوه را در همه ی زندگی و در رابطه ی خودشان با هم حفظ کنند ورونق بخشند

در دنیای یأس الود ووپرتردید امروز ،شاید هیچ چیزی بقدره عشق ورزیدن به همنوع ونگاه مهربانانه به رفتار وحرکات یک شهروندنتواند نجات بخش آسمان دودآلود قلبهایمان باشد.این کلیپ تقدیم به همه ی کسانی که هنوز در چشم ودلشان چیزی از عشق و مهربانی باقیست،💚💌

Most Popular Instagram Hashtags