permanentmakeupbycanleena permanentmakeupbycanleena

413 posts   1866 followers   38 followings

CanLeena PermanentMakeup 

http://Facebook.com/canleena

Can&Leena are in ARLINGTON, TEXAS from JULY 21st-25th.
📲Please TEXT us at (610)823-5097 for appointment or questions. LIKE and SHARE 👍👍
*For clients in GEORGIA, please TEXT us at (610)823-5097 by the end of July for appointments. Thanks for your patient!
#nofilyer #ombreeyebrows #eyebrowstattoo #permanenmtmakeup #canleena
➡️Here is a short video of our client RIGHT AFTER having her eyebrows permanently done FREE HAND by CAN with OMBRÉ technique. (The shape will be thinner and softer, the color will be lighter and more natural after a week)
➡️Đây là một đoạn video ngắn của khách hàng Ngay sau khi đuợc CAN Phun tán bột KHÔNG CẦN VẼ TRƯỚC một cách điêu luyện và chính xác gần như tuyệt đối. (Chân mày sẽ mỏng hơn và nhẹ nhàng hơn, màu sắc sẽ được nhạt hơn và tự nhiên hơn sau một tuần)

Can&Leena are back to ARLINGTON, TEXAS from JULY 21st-25th.
📲Please TEXT us at (610)823-5097 for appointment or questions. LIKE and SHARE 👍👍
*For clients in GEORGIA, please TEXT us at (610)823-5097 by the end of July for appointments. Thanks for your patient!
*FULL LIPS COLOR PERMANENTLY DONE BY CAN
#nofilyer #fulllipscolor #lipstattoo #permanenmtmakeup #canleena

Happy Wednesday ✌️ Thật bình yên 🙏

Can&Leena will be in ALLEN, TEXAS on JULY 17th-20th. Then, will be back to ARLINGTON from JULY 21st-25th.
📲Please TEXT us at (610)823-5097 for appointment or questions.
👉🏼Here is a short video of OMBRÉ EYEBROWS permanently done by CAN after a week. She just came back to get her top eyeliners done.

Have a nice weekend everyone 👌 Đã trót...đã lỡ yêu e...cafe rồi 😉

This client got MICROBLADING technique done from another place and went back 2 times in a year for touchups. Unsatisfied with the result after 3 times, she came to Can&Leena to fix her eyebrows with OMBRÉ technique. With MICROBLADING technique, It depends on skin tone color and skin type. It also depends on the eyebrow state of each client to consult which technique is the most appropriate. More and more clients came to us to fix their eyebrows from MICROBLADING to OMBRÉ TECHNIQUE.
Can&Leena proudly offers BOTH OMBRÉ and MICROBLADING techniques to make it easy for clients to choose and get the right advice for the best results.

Người khách này trong 1 năm đã làm chân màu 3 lần với kỹ thuật ĐIÊU KHẮC ở chổ khác (xin dấu tên). Không hài lòng với kết quả vì không ăn mực, chị đã tìm đến Can&Leena để sửa lại Chân mày bằng kỹ thuật PHUN tán bột. Thật sự không phải màu da và loại da nào cũng có thể làm điêu khắc. Phải tuỳ theo tình trạng chân mày của mổi người khách để tư vấn kỹ thuật nào là hợp lí nhất. Càng ngày càng nhiều khách đã đến chổ CAN&LEENA để chỉnh sửa lại chân mày từ ĐIÊU KHẮC sang kỹ thuật PHUN tán bột.
Đặc biệt, ở chổ Can&Leena cung cấp Cả 2 kỹ thuật, để cho khách hàng dể dàng lựa chọn và được tư vấn kỹ thuật nào hợp lí, để có kết quả mỹ mãn nhất.

👉🏼Updates on TEXAS trip:
ARLINGTON: JULY 6th-14th, JULY 20th-25th
ALLEN: JULY 17th-19th
👉🏼for PERMANENT MAKEUP with OMBRÉ TECHNIQUE (MICROBLADING TECHNIQUE is offered in GEORGIA only).
📲Please TEXT us at (610)823-5097 for appointment or questions. LIKE and SHARE 👍👍
*For clients in GEORGIA, please TEXT us back after JULY 25th for appointments. Thank you! ➡️Here is a short video of our client RIGHT AFTER having her eyebrows permanently done FREE HAND by CAN with OMBRÉ technique. (The shape will be thinner and softer, the color will be lighter and more natural after a week)
➡️Đây là một đoạn video ngắn của khách hàng Ngay sau khi đuợc CAN Phun tán bột KHÔNG CẦN VẼ TRƯỚC một cách điêu luyện và chính xác gần như tuyệt đối. (Chân mày sẽ mỏng hơn và nhẹ nhàng hơn, màu sắc sẽ được nhạt hơn và tự nhiên hơn sau một tuần)

👉🏼Updates on TEXAS trip:
ARLINGTON: JULY 6th-14th, JULY 20th-25th
ALLEN: JULY 16th-19th
👉🏼for PERMANENT MAKEUP with OMBRÉ TECHNIQUE (MICROBLADING TECHNIQUE is offered in GEORGIA only).
📲Please TEXT us at (610)823-5097 for appointment or questions. LIKE and SHARE 👍👍
*For clients in GEORGIA, please TEXT us back after JULY 25th for appointments. Thank you! ➡️Here is a short video of our client RIGHT AFTER having her eyebrows permanently done FREE HAND by CAN with OMBRÉ technique. (The shape will be thinner and softer, the color will be lighter and more natural after a week)
➡️Đây là một đoạn video ngắn của khách hàng Ngay sau khi đuợc CAN Phun tán bột KHÔNG CẦN VẼ TRƯỚC một cách điêu luyện và chính xác gần như tuyệt đối. (Chân mày sẽ mỏng hơn và nhẹ nhàng hơn, màu sắc sẽ được nhạt hơn và tự nhiên hơn sau một tuần)

*Today, JULY 7th, 2017 is second day Can&Leena are in TEXAS (from JULY 6th-14th in DALLAS areas for PERMANENT MAKEUP with OMBRÉ TECHNIQUE (MICROBLADING TECHNIQUE is offered in GEORGIA only).
📲Please TEXT us at (610)823-5097 for appointment or questions. LIKE and SHARE 👍👍
*For clients in GEORGIA, please TEXT us back after JULY 20th for appointments. Thank you! ➡️Here is a short video of our client RIGHT AFTER having her eyebrows permanently done FREE HAND by CAN with OMBRÉ technique. (The shape will be thinner and softer, the color will be lighter and more natural after a week)
➡️Đây là một đoạn video ngắn của khách hàng Ngay sau khi đuợc CAN Phun tán bột KHÔNG CẦN VẼ TRƯỚC một cách điêu luyện và chính xác gần như tuyệt đối. (Chân mày sẽ mỏng hơn và nhẹ nhàng hơn, màu sắc sẽ được nhạt hơn và tự nhiên hơn sau một tuần)

*Can&Leena are in TEXAS today JULY 6th, 2017 (from JULY 6th-14th in DALLAS areas and JULY 15th-17th in HOUSTON) for PERMANENT MAKEUP with OMBRÉ TECHNIQUE (MICROBLADING TECHNIQUE is offered in GEORGIA only).
📲Please TEXT us at (610)823-5097 for appointment or questions. LIKE and SHARE 👍👍
*For clients in GEORGIA, please TEXT us back after JULY 20th for appointments. Thank you! ➡️Here is a short video of our client RIGHT AFTER having her FULL LIPS (without liners) permanently done by CAN. (The color will be lighter and more natural after a week. Although the color looks bright RIGHT AFTER, they will be like coral color after the scabs come off)
➡️Đây là một đoạn video ngắn của khách hàng Ngay sau khi đuợc CAN PHUN NGUYÊN MÔI TỰ NHIÊN KHÔNG VIỀN (Màu Môi sẽ nhạt hơn và tự nhiên hơn sau một tuần. Mặc dù màu đỏ tươi ngay sau khi làm nhưng màu thật sẽ là hồng cam tự nhiên sau khi lột) #fulllipstattoo #nofilter #canleena #permanentmakeup #permanentmakeupbycanleena

Happy 4th of July 👏👏👏 ! See you soon Texas ✌️✌️✌️

*Can&Leena will be in TEXAS soon (from JULY 6th-14th in DALLAS areas and JULY 15th-17th in HOUSTON) for PERMANENT MAKEUP with OMBRÉ TECHNIQUE (MICROBLADING TECHNIQUE is offered in GEORGIA only). For clients on calling list, please be patient. Your number will be contacted very soon. Thanks your waiting!
➡️Please TEXT us at (610)823-5097 for appointment or questions. LIKE and SHARE 👍👍👍
*For clients in GEORGIA, please TEXT us back after JULY 20th for appointments. Thank you!
➡️Here is a short video of our client RIGHT AFTER having her eyebrows permanently done FREE HAND by CAN with OMBRÉ technique. (The shape will be thinner and softer, the color will be lighter and more natural after a week)
📲Please TEXT (610)823-5097 cho các cuộc hẹn hoặc câu hỏi.
➡️Đây là một đoạn video ngắn của khách hàng Ngay sau khi đuợc CAN Phun tán bột KHÔNG CẦN VẼ TRƯỚC một cách điêu luyện và chính xác gần như tuyệt đối. (Chân mày sẽ mỏng hơn và nhẹ nhàng hơn, màu sắc sẽ được nhạt hơn và tự nhiên hơn sau một tuần)

Most Popular Instagram Hashtags