pavi_5911 pavi_5911

87 posts   358 followers   209 followings

Pavi Sidhu 

ਿਮਠਿਆ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਕੌੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਆ

ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਆ ਸ਼ੌਂਕ ਆਖੀਆ ਪਗਾਉਣ ਦਾ ਭੰਨੂ ਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕਾ ਤੇਰੀ ਿਹੰਡ ਨੀ

ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਆ ਬਸ ਆਮ ਆ

ਹਵਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨੀ ਸ਼ੌਂਕ
ਦਈਏ ਫਾਲ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਠੋਕ
ਦੂਜ ਛੱਡੀ ਨਹੀੳ ਕੀਤੀ ਨਈ ਪਹਿਲ ਅਲੜੇ
Prra_Prra

Most Popular Instagram Hashtags