paribasasunda paribasasunda

1,174 posts   51,383 followers   471 followings

PARIBASA SUNDA  Ngamumulé Basa Sunda Ku Paribasa Urang Sunda Can Bisa Nyunda Hatur Nuhun Follow Sareng Lopé na @forumbarayasunda #paribasasunda

Kintunan ti @kuring_nyunda

Hiliwirna angin nu ngusapan waruga
Dina galindeng nu sumanding nyaliara, aya haleuangna nu jadi panglipur rasa rumasa
.
Maparah léngkah rempan nincak deui lampah salah, dina haté urang niatan ku ngucap Bismillah.
.
Lampah ka tukang sing anggang
Malah ulah hayang nepungan deui
Laku nu kapungkur sing jauh
Malah ulah rék kapaluruh
.
Jauhkeun rasa hiri jeung dengki ka sasama, sasar jeung salah dina ngaléngkah, deukeutkeun nu miéling diri sangkan panggih jeung bebeneran.
.
Muga ti ayeuna lampah sing ngajalma, mugi ti kiwari pribadi sing ngajalmi, codéka lampah harita sugan aya hampura jalma, teu uni diri kamari mugi aya panghapunten Gusti.
.
.
#rasarumasa #kuringnyunda #paribasasunda #forumbarayasunda #sunda #basasunda #urangsunda

Kintunan @forumbarayasunda

Ngimeutan sésa - sésa inghak,,nyapukeun jalambrahna kembang eurih nu ayang - ayangan na balung bingung,,ngahiap ngajakan lugay
.
Miang ninggalkeun sésa impian nu nemonan tadi peuting, matrikeun pasinina Yén rék tandang nyukcruk galur mapay lalampahan nu masih ngembat
.
Neruskeun hanca sanajan teu weléh keuna ku owah owah,,bongan hirup cuu..sanajan mindeng keuna ku pateuh,,keun urang keureuyeuh
.
Apan hujan gé aya raatna, tah dina sumorotna panon poé, katumbiri midang ngendatkeun rupa éndahna,,urang teuteup rupa harepan didinya
.
Yu kuniang geura hudang nya geura nyaring, geus lain wancina deui hirup dina ngimpi tibra ngeukeupan lamunan,,tuh témbong kanyataan
.
.
#forumbarayasunda
#paribasasunda
#sunda
#sulingkoneng
#urangsunda

.
Di Nagri kuring ceuk kuring
jamparing ruruhit licik
loba milesat tina lampah - lampah anu sarakah

Sung song leungeun leungeun kadoliman
ranggoas nepungan sora Rahayatna
Teu kudu loba tumanya kunaon ieu nagara loba musibah ?
Bongan milih pamingpin ku duit hasilna pasti bakal berewit

Lemah Cai Nagri kuring beurang peuting
kiwari dihias ku rasa was-was
Ucap kecap panipuan
rantuy ngahias pinuh ku ucap - ucap pangoloan
Deudeuh teuing...
Anu harayang jeneng ngadaweung bari malaweung

Cikerih reujeung ngageuri Rahayat loba anu jumerit...
Ceurik nahan rasa lapar neureuyan ciduh sorangan
Arék diantep...?
Nyanggakeun sadaya daya ka papayung ieu Nagara
Rahayat teu butuheun jangji tapi butuheun ku lemah caina walagri
Nagri kuring...Nagri kuring...!
Gemah Ripah kakara ceuk juru sastra
Subur makmur ngan ukur ceuk juru pantun
.
.
Potrét : Kang @okyarisandi
Sajak : Kang @nanangsos
.
.
#paribasasunda #basasunda #sajaksunda #sunda #lemahcai #indonesia #nkri #pancasila #ngansaukurcarita #

Sing caringcing pageuh kancing, sing saringset pageuh iket.
Hartina : kudu taki-taki ngajaga kaamanan, bisi aya balai datang. Lamun ti peuting kudu ati - ati pisan mageuhan tulak jeung sajabana ulah tibra teuing saré, bisi aya bancang pakéwuh.
.
.
#paribasasunda #paribasa #sunda #basasunda #aksarasunda #budayasunda

Kintunan Kang @indrajaya23

Ngala orong-orong jeung simeut kalapa jang parab manuk. Kadé tong néwak simeut pocong nu nyungcung. Maké calana panjang néangan simeutna, bisi beunang alimusa suku. Lumayan kasura ku alimusa mah kudu nyabutan hiji-hiji.

Mun keur néang simeut kitu, sok aya sato ciga toké nu bisa ngapung. Lain papatong, ngaranna hap-hap.

Mun hésé néang simeut, coba mawa koréd atawa pacul, néang jangkrik jeung beunceuh na jero taneuh. Kadé aya kuuk jeung oray séndok, néangna tong bari maokan tomat jeung bungbuahan di kebon batur. Bisi diudag bari mawa bedog kunu boga kebonna.

Mun nyalsé, sok ngala londok jeung bangbung. Bangbung mah sok ditalian tandukna terus diapung-apung. Pas ngala bangbung sok aya lalay jeung bueuk keur saré na tangkal.

Tapi inget, mun geus ngadangu sora gaang, turaés jeung tonggérét, geura balik. Éta cingcirining wanci maju ka poék. Lalay geus siap néang dahar, jangkrik disada. Hayam geus ngarampih. Mun ningali soang atawa éntog ngapung, jauhan, éta téh ditumpakan jurig. Haha... Kaulinan budak Lémbang, geus ampir punah ayeuna mah kahirupan modél kitu.
.
.
#paribasasunda #basasunda #sunda #urangsunda #kaulinan #budakbaheula #lawastilawas

Sagalak - galakna maung tara nepi ka ngahakan (nyatu) anakna.
Hartina : Sagoréng - goréngna indung - bapa tara ngadungakeun atawa nyilakakeun ka nu jadi anak.
.
.
#paribasasunda #paribasa #sunda #basasunda #aksarasunda #urangsunda #budayasunda

Dirgahayu RI ka 73 tahun 🇮🇩🇮🇩🇮🇩
.
Ulah nepi ka merdéka ngan saukur pamingpin nu diluhur, nu teu bisa ngamerdékakeun rakyatna... Merdéka kudu bisa kabéh ngarasakeun keur pangeusi nagarana méré bagja ka rakyatna.
Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh...
.
.
Potrét : Kang @okkasupardan
.
.
#paribasasunda #indonesia #dirgahayuRI73

Kintunan @videotroublemaker

Beneran kiamat geus deukeut téh, dimana aya péngkolan nu lempeng? 😂Musingkeun !!!
AVISM (A Very Iseng Short Movie)
.
.
Captured with Android Smartphone

Starring :
- @iqbalexactr017_
- @denny_vkircon
- @ubay_viking_kiaracondong

Ide cerita : @iqbalexactr017_

Sutradara, Kameramen & Video Editor : @ikhsansetiana
Lokasi : Viking Kircon HQ
Produced by VTM-VideoTroubleMaker

Supported by :
https://web.facebook.com/groups/bodorsundajuara
dan

@vikingkircon
@dmaung_original
@bobotohlada
@bomber.patas
@galeribobotoh
@selegram_persib
@bobotohaslisunda1933
.
.
#paribasasunda #sunda #banyolsunda #bobotoh #persib #heureuy

Ulah hariwang ulah asa-asa,hirup jalma sagalana geus diatur ku Nu kawasa, leukeunan jeung lakonan bari éling ka pangéran. Insha Alloh bagja marengan keur engké di alam kalanggengan.
.
.
#paribasasunda #sunda #basasunda #aksarasunda #urangsunda #mapatahandiri #ngelingandiri #ngeunteung #eunteung

Kintunan Kang @fiksiaunurofik

SISINDIRAN
°
°
tulis PERSI maranéh di koméntar.
tag oge babaturan terutama nu jomblo, centil, botak, nyeri huntu, atau nu pingpingna borok haaa
salam sunda....
sampurasun.....
°
feat. @girieggi
°
°
°
Ft @girieggi
Nu ngedit @mang_danna
°
Video lila aya dina Youtube :
FIKSI/Pantun Sunda
https://youtu.be/jvpzOqrav7M

@dagelan @ngakakkocak @bandungvidgram_ @indovidgram @narsistrans7 @galeribobotoh @bobotohaslisunda1933 @dagelan.jabar @ngakaksehat
°
°
#paribasasunda #urangsunda #sisindiran #basasunda

Kudu bisa ngeureut neundeun.
Hartina : Kudu bisa mereketkeun diri supaya bisa nyéngcéléngan, gemi, apik kana rejeki, teu awuntah.

Kudu bisa ngeureut miceun.
Hartina : Kudu bisa ngajeujeuhkeun parejekian, upamana nu teu perlu entong dibeuli.
.
.
#paribasasunda #paribasa #sunda #basasunda #aksarasunda #budayasunda

Most Popular Instagram Hashtags