padide.hoseini padide.hoseini

9 posts   68 followers   398 followings

padide 

"... من هرگز از مرگ نمی‌هراسیده‌ام. 
عشقِ به آزادی، سختیِ جان دادن را بر من هموار می‌سازد. 
عشقِ به آزادی مرا همه‌ی عمر در خود گداخته است. 
آزادی معبودِ من است، 
به خاطرِ آزادی 
هر خطری بی‌خطر است، 
هر دردی بی‌درد است، 
هر زندان‌ی رهایی است، 
هر جهادی آسودگی است، 
هر مرگ‌ی حیات است. 
مرا این چنین پرورده‌اند. 
من این چنین‌ام..."

Most Popular Instagram Hashtags