Instagram post by @aida7_rj Miss Aida😏

حواسمان باشد!

حواسمان به چروک هایِ دور چشم مادرانمان و لرزش دست های پدرانمان باشد... حواسمان به ترشدن های گاه و بیگاهِ چشم هایِ کم سو و دلتنگیِ شان باشد!

حواسمان باشد که آنها خیلی زود پیر میشوند!

حواسمان باشد خیلی زودتر از آنچه فکرش را میکنیم از کنارمان می روند... حواسمان باشد به دلگیریِ غروبهایِ تنهاییِ شان... حواسمان باشد که آنها تمامِ عمر حواسشان به ما بوده... به آرام قد کشیدنمان بوده ، به نیازها ونازهایمان بوده.... آنها یک روز آنقدر پیر میشوند که حتی اسمهایمان را هم فراموش میکنند.... حواسمان به گرانترین و بی همتاترین عشقهایِ زندگیمان... به "بابا" به "مامان" ها خیلی باشد!

خیلی لطفا💞💕🌼
#مامان#بابا#پدرمادر#پدر#مادر#خانواده#💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
#صدریشتری#۱۰۰ریشتری#نگاه_صدریشتری#مسیح#آرش#مسیح_و_آرش_عدلپرور
#سیزده_به_در۹۸

Most Popular Instagram Hashtags