Instagram post by @funvids4u.ir

9 Comments

 • 4w ago mohammadpour.bahar mohammadpour.bahar

  😍

 • 4w ago pafshin565 pafshin565

  😂😂

 • 4w ago maryia.s77 maryia.s77

  😻😻😻

 • 4w ago x0gt x0gt

  🖤🖤

 • 4w ago monaam65 monaam65

  دمش گرم 😂😂😂

 • 4w ago aboalialshibanii aboalialshibanii

  حکایت غفلت، حکایت آن سه فیلسوفی است که در ایستگاه راه آهنی منتظر ورود قطار بودند. آن ها آن قدر گرم بحث و جدل بودند که غافل از ورود قطار شدند. لحظه ای که قطار خواست ایستگاه را ترک کند دو نفر از انها با عجله خود رابه درون قطار رساندند.
  نفر سوم اما که خیلی هم عجله داشت نتوانست سوار شود. از بس که ناراحت بود گریه میکرد، باربری که ماجرای انها را از نزدیک مشاهده کرده بود به وی نزدیک شد و به او دلداری داد وگفت خدا را شکر که حداقل دونفر از شما سوار قطار شد.
  فیلسوف به جا مانده گفت: مشکل همین جاست. آن دو نفر برای بدرقه من آمده بودند من ماندم و آن ها رفتند. مطمئناً آن ها هم در قطار دارند مانند من گریه می‌کنند. بله قطار زندگی در حرکت است چه سوار بشوی یا نشوی آن میرود وغفلت ازآن قابل جبران نیست.

 • 3w ago ali_gholami.m ali_gholami.m

  😂😂😂

 • 2w ago zishimell zishimell

  عالی بود

 • 2w ago mohmddlv_9687 mohmddlv_9687

  واقعا نظ خوبی که قبلا روامین حیای داشتم با این چاپلوسی وناداوریهاش به نفرت تبدیل شد

Most Popular Instagram Hashtags