Instagram post by @ukhozi_fm Ukhozi FM 📻

#IngonoYomsamu noDr VVO MKHIZE njalo ngoLwesithathu ku Jabulujule @ladydkhoza , vakashela ama Podcast ku www.ukhozifm.co.za

2 Comments

  • 5w ago donkydonk24 donkydonk24

    Ngisacela inumber yakho dokotela mkhize

  • 4w ago phoseka77 phoseka77

    Hhayi ngeke dokotela. Lento yakho yokutapunisa abantu yonke lemimoya yemikhathi izobafaka enkingeni. Uzoqhatha abantu nebhizi. Zigidigidi zemimoya eyingozi ezungeza emhlabeni. Mina ngingabantu bengizoqhelela kude neziyalo zikababa uMkhize. Ngaphandle uma ngililungu le-illuminati vele, ngithanda imimoya eletha impumelelo nezinhlanhla. Othatha lemimoya akokwazi ukuthi impumelelo yakhona iza nentengo thizeni yomphefumulo womuntu. Akekho umpetha wempilo yomuntu. Qhelelanani nezangoma noma ngabe zenza hlobo luni lwezimangaliso, ngisho zingabhula izinto zenzeke, ningazilandeli. Imimoya yazo ayimihle neze. Kodwa ke umuntu uyazikhethela. Nami bengibeka owami ummbono ongathandwa yiningi.

Most Popular Instagram Hashtags