Instagram post by @dinhngoclan1 Ngọc Lan9955

1 người xuât phát điểm phải nỗ lực có ,1 người xuất phát thì có được tất cả . Nhưng may thay là chữ thương đến trước thế nên dù cuộc sống nhiều lúc thấy bất công nhưng vẫn thấy tình cảm . Dù sao vượt qua tất cả vẫn thương vẫn bảo vệ là 1 hạnh phúc lớn mà ông trời tặng tại thời điểm này 🍓

Most Popular Instagram Hashtags