Instagram post by @mmilkbrand mMilk Brand Official

คิดจะดีต้องดีให้สุด เพราะนอกจากคุณภาพของนม บรรจุภัณฑ์ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำให้สุดเหมือนกัน

TETRA TOP ® ขวดกระดาษลดโลกร้อน นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ใหม่ ที่ mMILK เลือกใช้เป็นรายแรกในประเทศไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สะดวก ที่สำคัญยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะใช้กระดาษจาก ป่าปลูก ภายใต้ระบบ Environment Carbon Foortprint นอกจากนี้ด้านบนและฝาขวด เมื่อใช้แล้ว สามารถแยกชิ้นส่วนตัวขวดออกจากฝา พับและนำไปรีไซเคิลได้ง่ายช่วยปกป้องป่าและลดโลกร้อน

#mMILK
#mMilkBrand
#MilkIsLife
#ชีวิตไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม

Most Popular Instagram Hashtags