Instagram post by @stevecafeandcuisine_phanfa Steve Cafe & Cuisine Phan Fa

สวัสดีวันพระมาฆะบูชาคะ เช้านี้ คุณสตีฟ เป็นเด็กวัดเดินบาตรกับหลวงตา มีโอกาสได้ล้างบาตรให้หลวงตาด้วย ที่คุณสตีฟดีใจมากคือ บาตรที่หลวงตาใช้คือบาตรที่คุณสตีฟถวายหลังจาก บวชและสึกออกมา เป็นบาตรเหล็กบ่มอย่างดีฝาไม้มะค่า อนุโมทนาบุญ แด่ทุกท่านด้วยนะคะ

Most Popular Instagram Hashtags