Instagram post by @bujoulou BuJouLou

Anledning att ha en bullet journal nr 14: metoden hjälper mig se mina listor som en påminnelse att leva med intention och påverka nuet istället för att se dem som att-göra-listor skapade av stress.
Den dagliga loggen är verkligen det som hjälper mig se vad jag behöver prioritera för dagen. Gräset är nämligen inte grönare på andra sidan, det är grönare där man vattnar det! Frågorna jag ställer mig är; • Vad kan jag göra för att utvecklas i den riktning jag vill redan idag? • Vad behövs för på minsta möjliga sätt hjälpa mig uppnå ett mål jag har? • Vad måste jag prioritera för att må som bäst?

Vad frågar du dig när du skriver din dagliga logg? ✍️ Original citat:
“If our lives are oceans, then our days are waves; some big, some small. Your bullet journal is a shore, and it will be carved by both.”

Most Popular Instagram Hashtags