Instagram post by @chi_gor_donpoon GORDON。

玩層層疊沒有什麼奧秘 大家都心知肚明 這棟高樓建得多高 多快 終有一天都會塌下來... 或有策略部署的 或有僥倖的 都只不過是苦苦堅持而已 崩盤只是遲早的問題。然而我要感謝梁俊樂!是這位好兄弟 陪我一齊玩了9年的層層疊 都已經數不清玩到第幾盤了:) 可能未必鋪鋪都一齊玩既 不過對方幾時輸左既 咪搵下大家開多盤新過囉~ 感恩約定沒有落空 成就此4天之旅: 曚眼登峰 時裝急救 悠遊台大 (thanks @namsiu_tcn) 論事業 論愛人 論信仰 而論到朋友 也許這段友誼亦的確逃不過男生因志趣而相投的俗套 然而説句實話: 酒肉朋友多得很 好朋友卻沒有多少個 而真正對我們生命具有影響力的良朋 無疑一個難求!此刻我可以肯定地宣告 梁俊樂是其中一位 他一直以來求勝的意志和激情 嚴謹的自律與迅速但毫不馬虎的準備 不平則鳴甚至到抗爭的膽識 都在無意間鼓舞著我 也刺激我鑄造更堅強勇敢的內心。每個人的名字都盛載著意義 感謝你激勵潘致毅更有盼望地活出屬於我名字的那一份意義 - 一份極致的毅力! 加油ah 梁Sir! 期待下一個六年之約#呢幾年大家都攰喇

1 Comments

Most Popular Instagram Hashtags