Instagram post by @so.clinic BOTOX🕊 FILLER 🕊 HIFU 🕊ร้อยไหม

Botox ที่ดีที่สุด🌎 อยู่นานสุด 8 เดือน -1 ปี
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Allergan (USA) จากประเทศสหรัฐอเมริกา🇺🇸 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Allergan ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)
จัดเป็น Botulinum toxin A ตัวแรก ที่ได้รับการ
ยอมรับถึงประสิทธิภาพ และได้รับการอนุญาติจาก
FDA (องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
มายาวนานถึง 20 ปี รวมถึงผ่านการตรวจสอบและ
ขึ้นทะเบียนถูกต้องทุกอย่างจาก อย.ประเทศไทย
มีความบริสุทธิ์มากที่สุด ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
เป็นตัวยาเดียวที่วงการแพทย์ผิวหนังทั่วโลก
ให้การยอมรับ และนิยมใช้มากที่สุด
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ผลลัพท์ชัดเจนเป็นที่นิยมอันดับแรกในการ
ลดเลือนริ้วรอย และปรับรูปหน้าให้เรียวเล็ก
ลดเหงื่อ และแก้ไขปัญหารูปหน้า ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ด้วยสรรพคุณของตัวยา ราคาจึงสูงตาม
คุณภาพของตัวยาคะ 💛
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💎 Allergan 100 unit
ราคา 10,900 บาท
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💎 Allergan 100 unit
Liolytic 221 แฟตเทพเหมาขวด
ราคา 11,900 บาท
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💎 Allergan 100 unit
Xdna อสุจิแซลม่อนหน้าใสเหมาขวด
ราคา 11,900 บาท
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💎 Allergan 100 unit
Babi แฟตบาบิเหมาขวด
ฟรี Mesode หน้าใสฉ่ำวาว
ราคา 13,900 บาท
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
สอบถามจองคิวได้ตลอดนะคะ
Line : we_cute 🏩

Most Popular Instagram Hashtags