Instagram post by @yazanhafize Hasibe Yavuz Uyarel

Sanatçı burda doğum kadar ölümün de sancılı olduğundan bahsetmiş. Nasıl yaşanırsa öyle de ölüneceğini anlatmak istemiş, şu sağlı sollu karartı oluşturduğu fırça darbeleriyle. Vedaların her zaman hüzünlü olduğuna değinmiş, kanat çırpan kuş figürleri ile.. Herkes gider, geriye kalan izler gidenin özüdür demiş suya yansıyan güneş huzmesi ile.. Arda kalanın yanmışlığından bahsetmiş kurumuş ağaç dalları ile.. Ve tüm bu yanmışlığa rağmen kuru ağaç gövdelerini sarmayalan su ile dünyaya gönderme yapmış ressam; gidenin ardından yanan kavrulan ya da kuruyan insanı çepeçevre saran dünyaya gönderme.. İster boğulursun yanmışlığında, istersen de yeniden doğacak güneşle uyanır, etrafını çepeçevre sarmış dünyada boğulmayı değil, nimetlerinden faydalanıp köklerin ile gövdene hayat pompalamayı seçer ve hayatta kalırsın. Resmin geneline bakarsak, ressam diyor ki; iyi bak. Doğum ve ölüm birbirine çok benzer. Yanılmış olmayasın.
Ahhh bugün yine çok entellektüelim. Bu kare için bardağıma soğuk çay koydum. Ziyan olmasın diye. Yani fotoğrafta hiçbir hayvana ve doğaya zarar verilmediği gibi çay da ziyan edilmedi. İşin aslı; ütü yapacam da yerimden kalkasım yok. Yarım saattir karşımda duran şu tabloyu inceliyorum😌

Most Popular Instagram Hashtags