Instagram post by @humans_of_aof Humans of AOF

"thôi đừng nói chuyện trăm năm
hôm nay anh thấy mệt
muốn ôm em ngủ và quên hết
đời ta như một câu đùa..."
(Lấp kín một lặng im - LU)
#humansofaof #tomcoffee #story #HOATeam

Most Popular Instagram Hashtags