Instagram post by @kerrytheidol Kerry Express เพชรเกษม 81

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุด ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ครับ

ในวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการที่สาขาใกล้เคียง คือสาขาบิ๊กซี เพชรเกษม และสาขา Homepro เพชรเกษม ซึ่งเปิดให้บริการตามปกติครับ

가장 인기있는 인스타그램 해시 태그