Instagram post by @thanhtu.ht Nguyễn Hoàng Thanh Tú

Khi chúng ta an ủi động viên người khác, từng lời nói ra đều là đạo lý, đều là nhân văn. Nhưng đến khi chúng ta gặp chuyện, chúng ta sẽ không còn xàm như vậy nữa.

Most Popular Instagram Hashtags