Instagram post by @syyyss.s S Y L V I E

๐Ÿน
.
Juice of the day ๐Ÿน
.
Pure refreshment โ„๏ธ
Healthy, refreshing and ideal on hot summer days: naturally apple juice, grape, raspberry and lime.... but not wine ๐Ÿทโ˜๏ธ๐Ÿคฃ
.
#juice
#purerefreshment
#refreshing
#apple
#grape
#raspberry
#lime
#healthyjuice
#healthydrink
#purejuice
#tastyjuice
#cooldrink
#reddrink
#colddrink
#summerdrink
#refreshingdrink
#fruitdrink
#freshdrink

15 Comments

Most Popular Instagram Hashtags